Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starý zákon

Starý zákon

Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace, Klobouky u Brna

Charakteristika: Seminární práce nejprve ve zkratce charakterizuje Bibli a Starý zákon a poté stručně seznamuje s obsahem jednotlivých částí Starého zákona. Rozlišuje knihy kanonické a deuterokanonické, vystihuje vztah člověka a Boha v části knihy Genesis a stručně přibližuje její postavy. Objasňuje také význam některých úsloví z ní přejatých. Blíže se poté zabývá Mojžíšem, Šalamounem, Jobem a Samsonem, rozebírá jeden z žalmů a ukázky z Knihy přísloví a ukazuje, jaké literární formy jsou ve Starém zákoně využity. Nechybí zmínka o ztvárnění starozákonních témat v pozdějším umění.

Obsah

0
Úvod
1
Celková charakteristika, vznik díla
2
Jednotlivé části
2.1
Křesťanské dělení
2.1.1
Pentateuch
2.1.1.1
Genesis
2.1.1.2
Exodus
2.1.1.3
Levitikus
2.1.1.4
Numeri
2.1.1.5
Deuteronomium
2.1.2
Knihy historické
2.1.2.1
Deuteronomistické historické knihy
2.1.2.2
Kronikářovy historické knihy
2.1.2.3
Makabejské knihy
2.1.2.4
Ostatní knihy
2.1.3
Knihy básnické a poučné
2.1.4
Knihy prorocké
2.1.4.1
Čtyři větší proroci
2.1.4.2
Dvanáct menších proroků
2.2
Židovské dělení
2.2.1
Tóra
2.2.2
Proroci
2.2.2.1
Starší proroci
2.2.2.2
Pozdější proroci
2.2.3
Spisy
3
Proroci
4
Knihy kanonické a deuterokanonické
5
Vztah mezi člověkem a Bohem v ukázkách z Genesis
6
Postavy z Genesis. Jejich dnešní podoba
6.1
Adam a Eva
6.2
Kain a Ábel
6.3
Noe
6.4
Abrahám
6.5
Izák
6.6
Ezau
6.7
Josef
7
Význam Mojžíše
8
Role Šalamouna
9
Příběh Joba
10
Samsonův příběh
11
Zkratka JHVH
12
Symbol čísla ve Starém zákoně
12.1
40
12.2
10
12.3
7
12.4
12
12.5
30
13
Žalmy
13.1
Charakteristika žalmu
13.2
Rozbor žalmu 139
14
Vysvětlení ukázek z Knihy přísloví
14.1
Nechlub se dnem zítřejším, neboť nevíš, coť ten den přinese
14.2
Když se množí spravedliví, veselí se lid, ale když panuje bezbožník, vzdychá lid
15
Literární formy
15.1
Próza
15.1.1
Mýty
15.1.2
Novely
15.1.3
Kroniky
15.1.4
Pověsti
15.2
Poezie
15.2.1
Písně
15.2.2
Hymny
15.2.3
Žalozpěvy
15.2.4
Žalmy
16
Souvislost Starého zákona a Kabaly
17
Vliv Starého zákona na umění
17.1
Výtvarné umění
17.2
Hudba
17.3
Literatura
18
Závěr

Úryvek

"1 Celková charakteristika, vznik díla

Bible se řadí mezi nejstarší písemné památky, Starý zákon je její delší a starší částí. Začal se psát okolo roku 1500 př. n. l., byl dokončen asi okolo roku 200 př. n. l. Většina Starého zákona je v originále psaná hebrejsky, část aramejsky, deuterokanonické knihy jsou psány řecky.

Starý zákon byla původně sbírka posvátných knih judaismu, ale křesťané si ji postupně předělávali podle svých představ – židovská a křesťanská Bible se tedy zčásti liší. Židovská Bible se nazývá Tanach – podle začátečních písmen spisů (Tora, Nevi'im, Ktuvim), v ní se například neobjevují deuterokanonické knihy.2 Jednotlivé části


2.1 Křesťanské dělení

Starý zákon se podle křesťanského dělení rozděluje na čtyři části – Pentateuch, knihy historické, knihy básnické a poučné a knihy prorocké.


2.1.1 Pentateuch

Prvních pět knih Bible tvoří celek, jemuž Židé říkají „Zákon“ — Tóra. Jméno Pentateuch pochází z řečtiny — hé pentateuchos biblos – „Kniha o pěti svazcích“. Do latiny byl tento název přeložen jako Pentateuchus, česky Pentateuch. Pentateuch se také často označuje jako „Pět knih Mojžíšových“.

Knihami Pentateuchu jsou Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri a Deuteronomium.


2.1.1.1 Genesis
První knihou křesťanské i židovské Bible je Genesis. Rozděluje se do padesáti kapitol. Prvních jedenáct kapitol pojednává o původu světa a člověka – stvoření Adama a Evy,
o prvním jejich selhání a jeho následcích. Vypráví příběh Adamových potomků Kaina a Abela, příběh Noemův, popisuje potopu světa jako důsledek zkaženosti lidstva, následné zalidnění země Noemovými potomky – Semem, Chamem a Jafetem. Vypráví též o Babylonské věži a zmatení řeči.

Dalších osmatřicet kapitol vypráví příběhy patriarchů – Abrahámova historie, Izákova a Jakubova historie, Josefova historie.


2.1.1.2 Exodus

Druhou knihou Pentateuchu je Exodus. Rozděluje se do čtyřiceti kapitol.

Prvních osmnáct kapitol popisuje Mojžíšovo narození, útisk Izraelitů v Egyptě a jejich následné vysvobození díky Jahvově pomoci – deseti ranám egyptským, přechod Rudého moře, seslání many a vytrysknutí vody ze skály.

Dalších dvaadvacet kapitol vypráví o smlouvě na Sinaji, spojenou vedlejším tématem
– putováním po poušti. Izraelity osvobozené z otroctví tam přivedl Mojžíš. Bůh uzavírá smlouvu s Izraelity a diktuje jim své zákony, které jsou jimi vzápětí porušeny kvůli ulití

zlatého telete, ke kterému se klaněli jako k Bohu. Bůh jim však odpustil a smlouvu obnovil. Exodus uzavírá stavba svatyně podle božích příkazů."

Poznámka

Součástí práce jsou reprodukce obrazů a fotografie o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25987
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse