Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stát a jeho funkce

Stát a jeho funkce


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně charakterizuje stát a jeho funkce, předkládá teorie vzniku státu a ukazuje různé typy historický států. Dále popisuje typy států tak, jak je známe dnes. Věnuje se vnějším a vnitřním funkcím státu s zvláště pak ekonomické a hospodářské funkci a funkci kulturní.

Obsah

1.
Stát a jeho funkce
2.
Teorie vzniku státu
3.
Historické typy státu
4.
Dnešní typy státu
5.
Formy státu
6.
Funkce státu
7.
Ekonomická a hospodářská funkce
8.
Kulturní funkce

Úryvek

"Funkce státu:
a) vnější – zaměřena na okolní státy: zahraniční politika, zahraniční
obchod, obrana státu
b) vnitřní – organizace života ve státě: funkce hospodářská, sociální, kulturní, ochranná-dbá na dodržování zákonů a ochrana občanů

Ekonomická a hospodářská funkce – má zabezpečit dobré fungování ekonomiky státu, tak že se bude rozvíjet, udržovat míru nezaměstnanosti a inflace
Stát musí zajistit:
Daňová politika – musejí být vytvořeny daně, které umožní fungování tržní ekonomiky
Druhy daní: a) daň z příjmů – fyzických osob
právnických osob
procentuálně vysoká podle příjmů – u osob přijímající mzdu: 15%
b) daň z přidané hodnoty - DPH 22,4% Podnikatel platí z částky, za kterou koupí zboží od výrobce
c) spotřební daň – platí ji každý zákazník: 5%-22% Nejvyšší daň za luxusní zboží, pohonné hmoty, cigarety a alkohol
Celní politika státu – stát vybírá cla: daň z vývozu nebo dovozu
a) dovozní cla – zvyšuje cenu dovezeného zboží a chrání domácí výrobce
b) vývozní cla – platí ho výrobce, má zajistit prodej doma a ne jen vývoz
Dovozní cla jsou vyšší
Dumpingové ceny – dotované státem, rovnají se výrobním cenám
Monetární politika – peněžní politika státu, stát prostřednictvím ČNB hlídá množství peněz v objehu aby nenastala inflace
Diskontní sazby – sazby, za které půjčuje ČNB ostatním bankám
Povinné rezervy – částka, kterou si musejí nechávat banky jako rezervu a nesmí ji půjčovat (5% mnění banky)
Lombartní sazba – sazba za kterou ČNB prodává cenné papíry"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x452bdf137c442.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
stat_a_jeho_fce.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse