Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Statistické zpracování kvantitativních a kvalitativních dat

Statistické zpracování kvantitativních a kvalitativních dat

Kategorie: Statistika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Základní pojmy - statistické rozhodování, statistické hypotézy, statistické testy, tvrzení, alternativní hypotéza, pravděpodobnost chyby. Postup při testování hyp. o hodnotě parametru O ZS (základní soubor) - formulace nulové hyp. Ho: 0 = Oo, vybrat vhodnou alternativní hyp H1, zvolit hladinu významnosti p, zvolit vhodné testovací kritérium (tj. statistickou nebo náhodnou proměnnou vztahující se k dané hyp. Ho, jejíž rozložení známe) a určíme kritické hodnoty tohoto kritéria, vypočíst hodnotu testovacího kritéria pro data z našeho náh. výběru, rozhodnutí: porovnáním hodnoty testovacího kritéria k jeho kritickým hodnotám buď Ho odmítneme, leží-li hodnota test. Kritéria v kritickém oboru, nebo Ho přijmeme, leží-li hodnota test. Kritéria v intervalu možných hodnot, formulace závěru testu jazykem daného problému. Testy parametrických hypotéz - jednovýběrový „u“ test, jednovýběrový „t“ test, dvouvýběrové testy: F – test (test významnosti rozdílu 2 výběrových rozptylů), dvouvýběrový U-test (test významnosti rozdílu 2 výběrových středních hodnot), dvouvýběrový T-test (test významnosti rozdílu 2 výběrových středních hodnot), párový t-test. Neparametrické testy - Pearsonův test dobré shody.

Obsah

1.
Základní pojmy
2.
Postup při testování hyp. o hodnotě parametru O ZS (základní soubor)
3.
Testy parametrických hypotéz
4.
Neparametrické testy

Úryvek

"Základní pojmy
V praxi musíme často rozhodovat o celku na základě informací získaných studiem vzorku (výběru). Takovémuto rozhodování říkáme statistické.
Na cestě k rozhodnutí často formulujeme domněnky či předpoklady o vlastnostech celku, které mohou, ale nemusí být pravdivě. Takové předpoklady, které se obecně týkají rozložení NP nebo jeho parametrů, se nazývají statistické hypotézy. Postupy, které nám umožňují rozhodnout, zda je či není daná hypotéza přijatelná nebo zda je či není uvažovaný výběr významně odlišný od očekávaného rozložení, se nazývají statistické testy.

Hypotéza, jejíž platnost ověřujeme, se nazývá nulová hypotéza a značíme ji Ho. Odmítnutí H. vede k přijetí alternativní hypotézy H1. Musíme si uvědomit, že není v silách stat. indukce hypotézu dokázat, nebo dokázat její neplatnost. Lze pouze na zvolené hladině významnosti p považovat hypotézu za přijatelnou nebo nepravděpodobnou. Ho bývá nejčastěji formulová jako tvrzení, že parametr ZS 0 nabývá konkrétní hodnoty 00.
Alternativní hypotéza pak zahrnuje více hodnot.

Je-li Ø (nulová) hyp. Ho: 0=0 (parametr ZS 0 nabývá hodnoty Oo)
Pak alternativní hypotézy mohou vypadat takto:
1. H1 : 0 < Oo
2. H1 : 0 > Oo ad 1.a 2.== tyto alternativy i z nich odvozené testy jsou JEDNOSTRANNÉ
3. H1 : 0 ≠ Oo tyto alternativy i testy jsou OBOUSTRANNÉ
Rozhodnutí o tom, jaký typ testu zvolíme, záleží na tom, co chceme ověřit."

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6250
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse