Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Statistika A (vypracované otázky ke zkoušce, VŠE I.nebo II.ročník)

Statistika A (vypracované otázky ke zkoušce, VŠE I.nebo II.ročník)

Kategorie: Statistika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Soubor tématických otázek ke zkoušce z předmetu Statistika A na VŠE.

Obsah

1.
Pojem statistika, data, informace a znalosti
2.
Proces rozhodování v prostředí neurčitosti, deskriptivní statistika a statistická indukce
3.
Statistická data a jejich klasifikace
4.
Populace, výběr a náhodný výběr
5.
Rozložení četností numerických dat, konstrukce tabulky s rozložením četností do tříd
6.
Absolutní, kumulativní, relativní a relativní kumulativní četnosti, jejich grafická prezentace
7.
Průzkumová analýza dat: lodyha s listy, krabička s vousy
8.
Rozložení četností kategoriálních dat a jejich grafická prezentace
9.
Míry deskriptivní statistiky a jejich klasifikace, statistika, parametr
10.
Míry centrální tendence
11.
Míry variability
12.
Míry tvaru rozložení četností
13.
Míry relativní polohy
14.
Způsoby určení odlehlých hodnot v souboru
15.
Dvojrozměrná data, kovariance a koeficient korelace
16.
Rovnice přímky regrese
17.
Vztah mezi korelací a regresními přímkami, korelační nůžky
18.
Pokus, základní prostor elementárních jevu, jev, klasifikace jevu
19.
Relace a operace sjevy
20.
Jevové pole
21.
Skupiny jevu
22.
Co je pravděpodobnost jevu A, jak ji axiomaticky zavádíme a jaké vlastnosti pravděpodobnosti vyplývají z jejího axiomatického zavedení?
23.
Základní vlastnosti pravděpodobnosti
24.
Základní definice pravděpodobnosti
25.
Podmíněná pravděpodobnost a nezávislost jevu
26.
Pravidla pro výpočet pravděpodobnosti součtu a součinu jevu
27.
Bernoulliho posloupnost nezávislých pokusu
28.
Veta o úplné pravděpodobnosti a Bayesova veta
29.
Náhodná veličina a její typy
30.
Zákon rozdělení pravděpodobnosti, frekvenční funkce, distribuční funkce a její vlastnosti
31.
Pravděpodobnostní funkce a distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny, jejich vlastnosti
32.
Typy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti
33.
Funkce hustoty a distribuční funkce spojité náhodné veličiny, jejich vlastnosti
34.
Typy spojitých rozdělení pravděpodobnosti
35.
Normální rozdělení pravděpodobnosti
36.
Aproximace binomického rozdělení
37.
Charakteristiky náhodného výběru a jejich rozdělení pravděpodobnosti
38.
Bodový odhad a intervaly spolehlivosti střední hodnoty populace
39.
Bodový odhad a interval spolehlivosti rozptylu populace
40.
Základy testování hypotéz, co je to nulová a alternativní hypotéza, typy testu
41.
Strategie testování, chyba I. a II. druhu
42.
Kroky při testování parametrických hypotéz, kritické hodnoty
43.
Parametrické testy střední hodnoty a rozptylu celé populace

Úryvek

“33. Typy diskrétních rozdělení pravděpodobnosti
Střední (ečekávaná) hodnota
Modus – hodnota v níž je pravděpodobnostní fce největší
Rozptyl
Směrodatná odchylka
Koeficient šikmosti
Koeficient špičatosti

Rovnoměrné rozložení R(n) – má DNP X
Nabývá každé z možných hodnot se stejnou p-stí. P(xi)=1/n pro i=1,2,3,…,n (házení kostkou 1/6)
Binomickém roz1ožení – Bi (n,p)
Má DNPX,která vyjadřuje počet výskytu A v n nezávislých pokusech,typickým je výběr s vracením. (fotbalista střílející penalty) Hodnoty p(xi) jsou členy binomického rozvoje p-stní fce: p(xi) =(n/xi)pxi (1-p)n-xi pro xi=0,…,n
Alternativní rozložení
Zvláštním případem binomického rozložení pro n=1.Toto rozložení má DNPX,která vyjadřuje počet výskytů jevu A v jednom pokusu.(Házenkář proměňující trestný bod)
hypergeometrickém rozložení – H(n,M,N)
Má DNPX, která vyjadřuje počet prvků se sledovanou vlastností mezi n prvky náhodně vybraných z N prvků bez vracení
p-stní fce:
geometrickém rozložení – G(p)
Má DNP x představující počet neúspěšných nezávislých pokusů před prvním výskytem jevu A. Jev A je může v jednom pokusu vyskytnout s p-sti p.
p-stní fce: p(xi)=p*(1-p)xi
Pascalovo rozložení – Psc (k;p)
V EXCELU Negativní binomické rozložení. Má DNP X představující počet neúspěšných nezávislých pokusů před k-tým úspěšným pokusem na jev A, který se v jednomu pokusu může objevit s p-stí p.
Poissonově rozložení – P() (Simon Denis Poisson 1781-1840)
Má DNPX představující počet výskytů sledovaného jevu v určité časovém intervalu.
Předpokládá se: nezávislost jevů, konstantní prům. počet výskytů jevů ve všech intervalech
34. Funkce hustoty a distribuční funkce spojité náhodné veličiny, jejich vlastnosti

Na grafech funkce hustoty a distribuční funkce ukažte, jak bývá popsán zákon rozložení spojité náhodné proměnné X. Co z těchto grafů můžeme vyčíst?

SNPX nabývá nekonečně mnoha hodnot x, které vyplňují určitý interval. Nemá proto smysl zavádět pravděpodobnostní f-ci. K odvození funkce,která by popisovala rozložení SNP X vyjdeme z distribuční funkce F(x)=P(X

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11392
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse