Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Statistika cen

Statistika cen


Kategorie: Ekonomie, Statistika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je koncipována jako cvičení, ve kterém jsou vyřešeny dvě úlohy týkající se vývoje spotřebních cen, měření inflace a směnných relací. V první úloze se má z údajů předložených v tabulkách vypočítat anticipační míra inflace a srovnat ji s průběhem měsíčních indexů spotřebních cen a indexem klouzavých roků. Prostudován má být také vzájemný vztah indexů. Druhým úkolem je analyzovat časový vývoj směnných relací na třech fiktivních zahraničních trzích a porovnat směnné relace dvou vybraných trhů za běžné období. Výsledné směnné relace jsou uvedeny dvěma způsoby: jako indexy Paascheho typu a indexy Laspeyresova typu. Zde naleznete předchozí cvičení ze statistiky Statistika spotřeby a následující cvičení Makroekonomické veličiny. Zde je pomůcka se vzorci – tahák Základy statistiky – vzorce.

Obsah

1.
Úkol č. 1: Vývoj spotřebních cen a měření inflace
2.
Úkol č. 2: Směnné relace
2.1
Výsledné směnné relace - indexy Paascheho typu
2.2
Výsledné směnné relace - indexy Laspeyresova typu

Poznámka

Cvičení, ve kterém naleznete dva příklady. Práce obsahuje tabulky a graf, vše ve formátu MS Word (*.doc). Čistého textu je necelá jedna strana

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0158.zip (202 kB)
Nezabalený formát:
Statistika_cen_cviceni.doc (532 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse