Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Statistika - řešená cvičení

Statistika - řešená cvičení


Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované statické úkoly dle uvedeného zadání. Práce je ve formátu MS Excel a obsahuje výpočtové vzorce, postup, i řešení.

Obsah

1.
Párový test shody středních hodnot.
2.
Analýza rozptylu - ANOVA
3.
Test dobré shody

Úryvek

"Vzhledem k formátu práce není možný."

Poznámka

Práce je ve formátu MS Excel (.xls)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: stax0014.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Statistika.xls (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse