Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Statistika - řešená cvičení

Statistika - řešená cvičení


Kategorie: Statistika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje datový soubor s váhou zavazadel a výpočty minima, maxima, rozpětí, průměru, a směrodatné odchylky. Neobsahuje grafické znázornění ani závěr.

Obsah

1.
Datový soubor
2.
Výpočet
2.1
Minimum
2.2
Maximum
2.3
Rozpětí
2.4
Průměr
2.5
Směrodatná odchylka

Úryvek

“Vzhledem k formátu práce není možný"

Poznámka

Práce ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: stax0009.zip (4 kB)
Nezabalený formát:
Statistika_resena_cv.xls (18 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse