Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní občanství - seminární práce

Státní občanství - seminární práce

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zpracovává informace spojené s problematikou státního občanství. Definuje základní pojmy, zabývá se významem a principem jeho udělení. Popisuje možné způsoby, jak lze státní občanství získat, nebo jej naopak pozbýt. V závěru se v několika větách věnuje vícečetnému státnímu občanství a také uvádí osoby, které jsou podle právního vztahu bez občanství.

Obsah

1.
Úvod
2.
Státní občanství
3.
Pojmy zaměňované se stáním občanstvím
4.
Státní občanství České republiky
4.1
Vznik státního občanství
4.2
Organizace vydávající státní občanství
4.3
Posuzování státního občanství
4.4
Princip udělení státního občanství
4.5
Praktický význam státního občanství
5.
Obecně o možnostech nabývání a pozbývání státního občanství
6.
Důvody dvojího či vícečetného státního občanství
7.
Osoby bez státního občanství
8.
Zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky
9.
Závěr
10.
Seznam literatury

Úryvek

"4.2. Organizace vydávající státní občanství
Státní správa vydává osvědčení a potvrzení o státním občanství České republiky a zajišťuje státní občanství České republiky.
Osvědčení, případně potvrzení, o státním občanství České republiky, jsou listiny, kterými se prokazuje státní občanství České republiky. V osvědčení příslušný krajský úřad (v Praze úřad městské části, ve městech Brno, Plzeň, Ostrava magistráty těchto měst) konstatuje, že daná osoba je státním občanem České republiky. Potvrzení je vydáváno v případě, že bylo zjišťováno státní občanství České republiky a jsou v něm uvedeny výsledky provedeného šetření. V osvědčení o státním občanství České republiky krajský úřad uvede, že určitá osoba je státním občanem České republiky, v potvrzení o státním občanství České republiky uveden, na základě jakého ustanovení a k jakému datu státní občanství České republiky fyzická osoba nabyla, popřípadě pozbyla.

4.3. Posuzování státního občanství
Při posuzování státního občanství České republiky se postupuje podle zákonů platných v době, kdy tato skutečnost nastala. Zákon 40/1993 Sb. v platném znění, nezrušil všechny předcházející právní normy k určení státního občanství. Při posuzování státního občanství České republiky musíme brát v potaz též dvoustranné mezinárodní smlouvy zamezující dvojímu státnímu občanství. Tyto smlouvy byly uzavřeny s bývalým SSSR, Polskem, Maďarskem, NDR, Bulharskem, Mongolskem a poslední je smlouva o naturalizaci s USA.

4.4. Princip udělení státního občanství
Občanství České republiky se uděluje na principu ius sanguinis, což znamená pokrevně po rodičích skutečnost, kteří jsou příslušníci České republiky. Tím, že místo narození je Česká republika, k nabytí občanství neopravňuje automaticky.
Dvojí občanství je vyloučeno až na výjimky (mohou je mít mimo jiné děti, jejichž rodiče mají občanství dvou různých států, pokud druhý stát dvojí občanství umožňuje, nebo také občan České republiky, který uzavřel manželství s cizincem, může podle §17 zmíněného zákona, nabýt státní občanství manžela, ale jen za předpokladu, že manželství potrvá).

4.5. Praktický význam státního občanství
Ve srovnání s povolením k trvalému pobytu, se kterým je spojena většina veřejných práv v českém právním řádu, má občanství tyto následující výhody:
• aktivní a pasivní volební právo
• občan nemůže být odsouzen ke správnímu vyhoštění ani mu nemůže být uložen trest vyhoštění
• nelze odepřít vstup na území ČR
• ČR poskytuje diplomatickou ochranu (v současnosti poskytují jistou pomoc i ostatní státy EU)
V návaznosti na zákonodárství jednotlivých států existují ještě další práva, která jsou v plné míře přiznána jen občanům, tj. právo vlastnictví určitých věcí (nemovitostí), přístup k bezplatnému studiu, přístup k některým funkcím či k výkonu povolání ve státní správě apod.
Mezi povinnosti občana patří věrnost státu a jeho obrana a dodržování jeho právních předpisů, stanovených v Listině základních práv a svobod (čl. 42)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20426
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse