Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Státní podpora v EU a její vliv na konkurenceschopnost českých podniků - bakalářská práce

Státní podpora v EU a její vliv na konkurenceschopnost českých podniků - bakalářská práce

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem této bakalářské práce je zmapovat, jak ovlivnil vstup ČR do EU rezort malých a středních podniků. Autor se zabývá historií EU a její základní strukturou. Rozebírá postavení ČR jakožto nového člena, její připravenost, změny, ke kterým po vstupu do Unie došlo, veškerou podporu podnikání v posledních dvou letech a přináší také náhled na některé problematičtější otázky podnikání, např. ženy podnikatelky. Snaží se tedy zhodnotit míru konkurenceschopnosti českých malých a středních podniků.

Obsah

1.
Evropská unie – výsledek poválečného rozumu
1.1
Integrace a první noví členi EU
1.2
Východní rozšíření
2.
Struktura Evropské unie
2.1
Rada ministrů
2.1.1
Struktura Rady Evropské unie
2.2
Evropská komise
2.2.1
Schéma Komise Evropské unie
2.2.2
Iniciativy Evropské komise
2.3
Evropský parlament
2.3.1
Úkoly a práva Evropského parlamentu
2.4
Evropský Soudní dvůr
2.4.1
Struktura Evropského Soudního dvoru
3.
Podpora malého a středního podnikání v Evropské unii
3.1
Příprava České republiky na vstup do Evropské unie
3.2
Evropské programy – náplň a filozofie
3.3
Podpora malých a středních podniků v České republice
3.3.1
Podpora malých a středních podniků v České republice v roce 2007
3.3.2
Podpora malých a středních podniků v České republice v letech 2008 - 2009
3.3.3
Evropský týden malého a středního podnikání
3.4
Ženy - podnikatelky v Evropské unii
3.5
Výzkum EIC
3.5.1.
Další výzkumy
3.6
Ekonomické charakteristiky nových členských států
3.7
Podnikatelské prostředí České republiky
3.7.1
Etika, korupce
3.7.2
Zahraniční investice v České republice
3.8
Dnešní ekonomická situace podtrhuje význam evropské jednoty
3.9
Priority českého předsednictví v rámci evropské politiky MSP
4.
Státní podpora v EU a její vliv na konkurenceschopnost českých podniků - konkrétní případ společnosti Orbix s.r.o.
4.1
Analýza makrookolí podniku
4.2
Analýza mikrookolí podniku
4.3
Porterův model konkurenčního prostředí
4.4
Analýza vnitřního prostředí firmy
4.5
Matice SWOT společnosti se zaměřením na její konkurenceschopnost
4.6
Zhodnocení dopadů vstupu ČR do EU na konkurenceschopnost společnosti
5.
Závěr
6.
Použitá literatura, zdroje informací
7.
Přílohy

Úryvek

"3.2 Evropské programy – náplň a filozofie

Veškeré programy a projekty Unie na podporu podnikání se dají nazvat jako podpůrné. Jejich konkrétní cíle se rozhodně nerovnají finančním zdrojům, jež mohou poskytnout. Proto jsou směřované spíše na malé a střední firmy bez finančních problémů. Vytvářejí tak zdravé podloží pro:
• mezinárodní spolupráci
• transfer technologií
• výzkum a vývoj
• zlepšení a hledání nových subdodavatelských vztahů
• zlepšení informovanosti o legislativě Evropských společenství i o legisltaivě jednotlivých členských států
• zlepšení znalostí o pravidlech jednotného trhu
• usnadnění přístupu na další trhy, tedy informace o clech, specifických podmínkách, normách a standardech

To je samozřejmě pro české malé a střední podniky změna, protože česká vláda používá podpůrné programy na pomoc pro firmy ve finanční tísni, tedy ne na rozvoj či zdroj investic, ale na záchranu hlavně těch podniků, nacházejících se v oblasti problémové, postižené přírodní katastrofou apod. Zdroje z těchto projektů jsou využívány pro úhradu úroků z úvěru, pouze výjimečně jako dotace. Ty se odvíjejí od mezinárodní spolupráce, tedy například od programu TRH, který dotuje získání certifikátů podle norem ISO.

Navíc jsou některé projekty Unie spojeny s regionální politikou, dané regiony ovšem jsou předem vytipované (severní Švédsko, Portugalsko...). Řídí je Evropská komise, respektive DG Regional Policy, a spadají pod strukturální fondy. A v závislosti na těchto fondech mohou v České republice přijímat tuto pomoc nejen obce, agentury či města, ale i sami podnikatelé, pokud jsou jejich projekty v souladu s regionálními rozvojovými plány. A tak – podle statistik Evropské komise – je ze strukturálních fondů poskytováno více než 50% přímo podnikům, jež splňují dané podmínky. Proto má Česká republika již od roku 2000 řadu informačních a poradenských středisek pro podnikatele, tzv. RPIC. Zároveň zde od této doby působí Fondy rizikového kapitálu.
Podpora spolupráce firem a vyhledávání zahraničních partnerů se stala důležitým krokem pro přijetí České republiky mezi jednotný trh Evropské unie. Mezinárodní podniková spolupráce pro naši vlast znamenala větší rozhled v oblasti požadavků tohoto trhu na český podnik, jeho služby a výrobky. Od toho se pak odvíjí i specifická pravidla pro tu kterou členskou zemi. České firmy tak mohly předem zavést veškerá požadovaná bezpečnostní či jakostní opatření, což je proces trvající delší dobu.
Způsob získávání těchto zahraničních partnerů, ať již pro obchod a výrobu, pro odběr nebo pro společný podnik (tzv. joint-venture) není nejlehčí. Možností je zprostředkování účasti našich firem na evropských akcích na podporu podnikání, poskytování rešeršních služeb v oblasti firemních informací a rozšiřování nabídek a poptávek firem pomocí sítě BRE, elektronické sítě Euro Info Centra apod. Bez pomoci financí z programů typu JOP by ale zakládání společných podniků v rámci Evropské unie nebylo možné.
Veškeré programy Evropské unie se zatím setkaly s velkou odezvou a jejich členové mají neustálou chuť účastnit se stále nových a nových. Proto byla vytvořena i střediska, pracující společně na přípravě budoucích členů Evropské unie. To se týkalo i vstupu České republiky do Unie."

Poznámka

Obsahuje schémata a tabulky. Délka čistého textu je cca 38 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19863
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse