Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní rozpočet ČR na rok 1996

Státní rozpočet ČR na rok 1996

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá státním rozpočtem. Uvádí jeho základní definice, složení, úhly pohledu a funkce. Zabývá se rozpočtovou soustavou, rozpočtovým procesem a skladbou. Zmiňuje zákon o SR 305/95 Sb..

Obsah

1.Úvod
2.Státní rozpočet
3.Funkce státního rozpočtu
4.Rozpočtová soustava
5.Rozpočtový proces a rozpočtová skladba
6.Zákon č.305/1995 Sb. o státním rozpočtu České republiky na rok 1996
7.Závěr

Úryvek

" Státní rozpočet

Státní rozpočet je historickou kategorií, která prošla určitým vývojem souvisejícím s rozvojem výroby, postavením státu a jeho funkcemi. Státní rozpočet je spojován s hospodařením státu,je ekonomickou kategorií. Představuje jednotu takových finančních kategorií, jako jsou zejména daně, ale i dotace a jiné transfery, státní půjčky apod. Na státní rozpočet lze pohlížet jako na:- peněžní fond - bilanci (z účetního hlediska) - zákon - nástroj fiskální politiky Státní rozpočet zaujímá významné místo ve fiskální politice vlády. Je schvalován zákonodárnými sbory a nabývá formy rozpočtového zákona.V řadě zemí se sestavuje ve dvojím průřezu.Běžné příjmy a výdaje, týkající se rozpočtového období, kterým je zpravidla kalendářní rok, se zahrnují do tzv.běžného rozpočtu.Ten se sestavuje jako vyrovnaný a případné saldo se vyrovnává s kapitálovým rozpočtem, do kterého plynou mimořádné příjmy a hradí se z něho kapitálové výdaje, zejména investiční povahy.Běžný rozpočet je vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový (deficitní). V Československu se v posledních 40 letech sestavoval jednotný rozpočet, nepoužívalo se členění na běžný a kapitálový.Stejně je tomu i od r.1993 v České republice. Sestavený a schválený státní rozpočet má zpravidla formu rozpočtového zákona. Měl by být tudíž závazným finančním plánem. Ministerstvo financí zpravidla musí podávat průběžnou zprávu o jeho plnění zákonodárnému sboru.Státní rozpočetje schvalován na rozpočtové období.

Funkce státního rozpočtu
Podstata a význam státního rozpočtu se projevuje v jeho funkcích, tj. alokační, redistribuční a stabilizační. Všechny funkce je nutné posuzovat v jejich jednotě. Alokační funkce je nejstarší funkcí.Je projevem postavení státu jako produkčního subjektu, kdy stát alokuje prostřednictvím státního rozpočtu zdroje do produkce různých sociálních služeb netržního či polotržního charakteru.Zdrojem krytí nákladů na tyto činnosti jsou daně, především důchodové, spotřební a majetkové. Redistribuční funkce státního rozpočtu je spojena s přerozdělováním části hrubého národního produktu. Zdrojem krytí nákladů na redistribuční činnosti jsou veřejné příjmy. Významné postavení v těchto výdajích mají především sociální transfery, včetně podpor v nezaměstnanosti.

Rozpočtová soustava
Pod pojmem rozpočtová soustava se někdy rozumí soustava rozpočtových orgánů a institucí, které se starají o tvorbu, rozdělování a užití veřejných rozpočtů, kontrolují jejich plnění. Jindy se pod tímto pojmem označuje soustava veřejných rozpočtů a soustava rozpočtových vztahů uvnitř rozpočtové soustavy.Toto pojetí u nás v minulosti převládalo. Československá rozpočtová soustava prošla ve svém vývoji četnými změnami. V určitých etapách vývoje byly součástí jediného rozpočtu i municipální rozpočty."

Poznámka

Informace použité v práci mohou být neaktuální.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera150
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse