Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní rozpočet - rozpočtový proces

Státní rozpočet - rozpočtový proces


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá státním rozpočtem, jeho rozpočtových procesem. Práce nejdříve popisuje státní rozpočet, poté zmiňuje jeho funkci. Informuje o jeho výdajích a příjmech. Předkládá informace o výdajích a příjmech českého státního rozpočtu. Uvádí celkové ukazatele a věnuje se novinkách ve státní rozpočtu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Státní rozpočet (SR)
3.
Funkce státního rozpočtu
3.1.
Centrální peněžní fond
3.2.
Bilance státu
3.3.
Finanční plán
3.4.
Významný nástroj rozpočtové politiky
4.
Výdaje státního rozpočtu
5.
Ze SR se vydávají peněžní prostředky
5.1.
Výdaje státního rozpočtu a to jak alokační, tak redistribuční mají charakter
5.2.
Dotaze ze státního rozpočtu poskytované do rozpočtu územní samosprávy a různým subjektům
6.
Příjmy SR
7.
Veřejné rozpočty
8.
Výdaje SR v ČR
9.
Příjmy SR v ČR
10.
Celkový ukazatel
11.
Novinky
12.
Závěr

Úryvek

"Státní rozpočet
Jako ústřední rozpočet je nejvýznamnějším veřejným rozpočtem, protože soustřeďuje největší část příjmů rozpočtové soustavy, a podílí se tak nejvíce na nenávratném přerozdělování významné části hrubého domácího produktu přes rozpočtovou soustavu, a to zejména prostřednictvím daní. Je nejdůležitějším finančním nástrojem (i politickým nástrojem) využívaným ústřední vládou v hospodaření státu k financování státních netržních činností. Je nejvýznamnějším nástrojem redistribuce a stabilizační politiky státu.
1. Funkce státního rozpočtu
Plní funkce alokační, redistribuční a stabilizační. Nástroje jsou zpravidla uzákoněny, rozhoduje o nich tudíž z velké části zákonodárný sbor. Např. při schvalování SR se schvaluje objem a struktura sociálních transférů, objem a struktura dotací poskytovaných ze státního rozpočtu územní samosprávě a dalším různým subjektům.
Státní rozpočet je:
A) centralizovaný peněžní fond
Nejdůležitějším fondem v rozpočtové soustavě, poněvadž soustřeďuje rozhodující část finančních prostředků rozpočtové soustavy, do jeho příjmů plyne rozhodující část daňového výnosu
B) Bilance státu
Příjmy a výdaje SR závažně člení rozpočtová skladba. U SR je důležité jeho rozpočtové saldo, tzn. Do jaké míry kryjí příjmy výdaje. Vzhledem k objemu SR je významná výše jeho deficitu do růstu státního dluhu (a tím i veřejného dluhu). Negativním příkladem je růst deficitu SR a státního dluhu v ČR po roce 1995. Nicméně i deficity rozpočtů územní samosprávy mohou představovat potenciální tlak na zvyšování transférů ze státního rozpočtu do rozpočtů územní samosprávy, a tím i potencionálně na vznik, resp. Zvýšení deficitu SR.
C) Finančním plánem
SR by měl být závazným finančním plánem, neboť nabývá formy rozpočtového zákona. Na kvalitě informací a všech podkladů, které má Ministerstvo financí k dispozici při sestavování návrhu státního rozpočtu, závisí to, do jaké míry se statní rozpočet jako závazný finanční plán podaří splnit. Pokud SR není schválen do začátku rozpočtového období, hospodaří se podle tzv. rozpočtového provizoria. V Jednotlivých zemích se hospodaří v rámci rozpočtového provizoria různě, buď:
• Podle vlastního návrhu státního rozpočtu, nebo
• Podle skutečností daného období v minulém rozpočtovém období, nebo
• Podle příjmů a výdajů SR, který byl schválen na předchozí rozpočtové období.
Za plnění SR odpovídá Ministerstvo financí. Musí však podávat předběžnou zprávu o jeho plnění i poslancům zákonodárného sboru.
Po skončení rozpočtového období se u SR sestavuje závěrečná bilance skutečného plnění SR, v ČR tzv. státní závěrečný účet. Sestavuje ho Ministerstvo financí a musí zdůvodnit odchylky v plnění SR. Tato výsledná bilance je opět projednávána v zákonodárném sboru. Jeho schválení či neschválení však je formální záležitost neboť na minulém hospodaření státu je stěží co měnit. Parlament rozhoduje o saldu, tzn. o způsobu
o Uhrazení výsledného schodku SR a vyrovnání rozpočtové bilance, resp. Splacení krátkodobého dluhu emisí obligací.
o O použití výsledného přebytku SR a vyrovnání rozpočtové bilance.
D) významný nástroj rozpočtové politiky.
Cílem rozpočtové politiky, za kterou odpovídá ministerstvo financí, by měl být vyrovnaný rozpočet. Vlády však využívají od 30. Let 20 století SR i jako nástroj stabilizační fiskální politiky. Záměrně využívají daňové příjmy a některé výdaje a rozpočtové saldo k ovlivňování agregátní poptávky a hospodářského růstu, k ovlivňování zaměstnanosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://is.muni.cz/th/76086/esf_m/Diplomova_prace_komplet.doc.doc.; http://is.muni.cz/th/81699/pravf_m/Opravena_verze_diplomky.doc.; http://www.radio.cz/cz/zpravy/117175.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18467
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse