Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Státní sociální podpora

Státní sociální podpora


Kategorie: Sociálně-právní škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka vymezuje obsah státní sociální podpory, zachycuje postup jejího výpočtu a charakterizuje dva typy dávek, které pod ní spadají.

Obsah

1.
Státní sociální podpora
2.
Postup výpočtu
3.
Dva typy dávek
4.
Dávky závislé na příjmu
5.
Dávky nezávislé na příjmu

Úryvek

"- poskytuje se občanům v případě hmotné nouze, nebo když mají děti a stát jim tak zlepšuje životní úroveň
- částky se odvíjí od ŽIVOTNÍHO MINIMA
- ŽM se skládá ze dvou částek
 Na jednotlivce (dle věku)
 Na domácnost (podle počtu členů)
- nehledí se na majetek, ale na příjmy
- o dávky SSP se žádá u sociálního odboru obvodního úřadu

Postup:
1. zjistí se ŽM rodiny
2. zjistí se příjmy rodiny za loňsko: zaměstnání
podnikání
akcie
nájem
umělecká činnost
sociální dávky
PŘÍJMY – P
3. P / 12 = měsíční průměrné příjmy
4. porovnáme ŽM a P
5. když P > 3 x ŽM TAK NIC
6. když P do 1,6 x ŽM potom nárok na určité dávky

SSP má dva typy dávek
1. závislé na příjmech
2. nezávislé na příjmech

Dávky státní sociální podpory – závislé na příjmu
1. dávky na děti – když P < 3 x ŽM
2. sociální příplatek – cílem je pomáhat chudým penzí na dítě (pouze). Příjem je testován každé čtvrtletí. Rodiny mají nárok když jejich příjem je menší než 1,6 násobek ŽM. Výše je diferenciována podle stupně chudoby.
3. příspěvek na bydlení – stát přispívá na krytí nákladů bydlení lidem s nízkými příjmy. Testuje se čtvrtletně. Za příjem se považuje i přídavek na dítě. Příspěvek se vyplácí bez ohledu na druh bydlení. 1,6 x ZM
4. příspěvek na dopravu – pro žáka který dojíždí do školy. Hranice je 2xŽM, testuje se jednou ročně. Žák základní školy – odvíjí se od autobusové dopravy, dostává 30 % z jízdného. Příjmy se netestují. Není poskytován v červenci + srpnu. Středoškoláci + vysokoškoláci 50 % z jízdného pokud denně dojíždí.

Dávky státní sociální podpory – nárokové – 5 – nezjišťují se příjmy
1. rodičovský příspěvek – rodič má pozměněn příjem protože je doma s dítětem. Do 4 let dítěte nebo 7 je-li postiženo. Nezjišťuje se jak jsou bohatí, má nárok na 1,1xŽM na výživu rodiče = 2.552,- / měsíčně, osobní, celodenní péče
2. zaopatřovací příspěvek – rodině vojáka nebo civilkáře, dostává dítě (do 4 let) / manželka, 2/3 ŽM
3. dávky pěstounské péče – nerodiče si osvojí dítě (soudně); 4 části:
a. příspěvek na úhradu potřeb dítěte – 2xZM na osobní potřeby dítěte
b. odměna pěstounovi – 1.160,- měsíčně
c. příspěvek při převzetí dítěte – startovní, jednorázový
d. příspěvek na zakoupení motorového vozidla – musí mít 4 děti svěřené do péče, vozidlo nesmí používat pro výdělečnou činnost, 70 % pořizovací ceny, maximálně 100.000,-
4. porodné – jednorázově, matce
5. pohřebné – osoba která vypravovala pohřeb má nárok, příjem se netestuje, 5000,-"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x50a81a4dbfa0b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Statni_socialni_podpora.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse