Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Státní systém ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku

Státní systém ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku

Kategorie: Ekologie, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce komplexním způsobem zachycuje systém státní ochrany přírody a krajiny v České republice a Rakousku a provádí jejich srovnání. Pokrývá historii a současnost ochrany přírody v obou zemích, kde zvláštní pozornost věnuje národním parkům. Všímá si rovněž zařazení vybraných oblastí obou států do evropské soustavy chráněných území Natura 2000 a mezi biosférické rezervace UNESCO. Poslední třetinu textu zaujímá srovnání českého a rakouského systému i popis mezinárodních smluv o ochraně životního prostředí, které obě země podepsaly.

Obsah

1.
Systém státní ochrany ČR
1.1.
Vývoj ochrany přírody v České republice
1.2.
Současná právní úprava ochrany přírody a krajiny
1.3.
Zvláště chráněná území
1.3.1.
Přírodní památka
1.3.2.
Národní přírodní památka
1.3.3.
Přírodní rezervace
1.3.4.
Národní přírodní rezervace
1.3.5.
Chráněná krajinná oblast
1.3.6.
Národní park
1.4.
Natura 2000
1.4.1.
Evropsky významná lokalita
1.4.2.
Ptačí oblast
1.5.
Biosférické rezervace
2.
Systém státní ochrany Rakouské republiky
2.1.
Vývoj ochrany přírody v Rakouské republice
2.2.
Systém státní ochrany přírody a krajiny v Rakousku
2.3.
Kategorie územní ochrany
2.3.1.
Přírodní chráněná území (Naturschutzgebiete)
2.3.2.
Chráněná krajinná území (Landschaftschutzbegiete)
2.3.3.
Přírodní památka (Naturdenkmal)
2.3.4.
Chráněné krajinné oblasti (Geschützte Lanschaftsteile)
2.3.5.
Přírodní parky (Naturparke)
2.3.6.
Přírodní lesní rezervace (Naturwaldreservat)
2.3.7.
Přísná přírodní rezervace a území divoké přírody (Wildnisgebiet)
2.3.8.
Národní parky (Nationalparks)
2.4.
Evropská síť Natura 2000
2.5.
Biosférické rezervace UNESCO
3.
Srovnání obou systémů
3.1.
Mezinárodní smlouvy
3.1.1.
Washingtonská smlouva
3.1.2.
Bonnská úmluva
3.1.3.
Bernská úmluva
3.1.4.
Ramsarská dohoda
3.1.5.
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví
3.1.6.
Úmluva o biodiverzitě
3.1.7.
Evropská úmluva o krajině
3.1.8.
Úmluva o ochraně Alp
3.2.
Srovnání vývoje ochrany přírody v obou zemích
3.3.
Srovnání legislativy v obou státech
3.3.1.
Rozdílnost v zákonech týkajících se národních parků
3.4.
Srovnání územní ochrany přírody
3.4.1.
Srovnání kategorie chráněná krajinná oblast
3.4.2.
Srovnání kategorie národní park

Úryvek

"1.1. Vývoj ochrany přírody v České republice
První pokusy o ochranu přírody byly na našem území již ve středověku, kdy se ochranu lesů snažil prosadit Karel IV. ve svém zákoníku Maiestas Carolina. V průběhu staletí roste spotřeba dřeva (pro sklářství a zpracování železa), a tak je zavedeno systémové lesní hospodářství. Proto vzniká v roce 1754 za Marie Terezie „Císařsko-královský patent lesů a dříví, ustanovení v Království českém se týkající“, jako první soupis zásad pro nakládání s lesy ve střední Evropě. Obdobné řády jsou pak vydány v roce 1756 pro Slezsko a 1769 pro Uhry. Znamenaly začátek péče státu o lesní hospodářství, které přikazovaly obnovu lesa.
Na přelomu 18. a 19. století v důsledku rozšíření myšlenek romantismu se objevuje potřeba chránit kulturní památky a následně také přírodu. V roce 1838 tak hrabě Georg August de Longueval-Buquoy zřizuje rezervaci Žofínský prales a následně také pralesní rezervaci Hojná Voda. Na schwarzenberském panství je v roce 1858 zřízena boubínská lesní rezervace pro pozorování vývoje stromů v pralese pro potřebu lesnické vědy na návrh lesmistra Josefa Johna. Na navrženém území o 144 ha byla vyloučena veškerá hospodářská činnost, tato plocha pak byla po vichřici v roce 1870 zmenšena na 47 ha. Do vzniku Československé republiky v roce 1918 vznikají další lesní rezervace na jednotlivých šlechtických panstvích, například Labský důl, Šerák-Keprník, Javořina.
Na přelomu 19. a 20. století začaly vznikat tzv. okrašlovací spolky, jejichž jednou z činností byla také ochrana památných stromů. Jejich první seznam publikovat v roce 1899 Jan Evangelista Chadt Ševětinský.
Po první světové válce jsou v roce 1919 ustanoveni tzv. konzervátoři ochrany přírody, dobrovolníci, většinou učitelé základních a středních škol, místní znalci přírody nebo historie. Ti vybírali území, která by měla být chráněna. Do roku 1938 pak vzniká pět návrhů zákonné ochrany přírody, ale ani jeden nebyl schválen. Vzniká 148 rezervací, převážná část jako zbytky původního lesa nebo zajímavé geologické útvary.
První zákon na ochranu přírody vznikl v roce 1956, kdy byl přijat zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody. V něm byly poprvé definovány druhy chráněných území, zákonná ochrana vybraných druhů rostlin a živočichů a zřízení ústředního orgánu ochrany přírody – Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody. V roce 1963 je pak vyhlášen první národní park na našem území – Krkonošský národní park.
Po roce 1989 dochází k mnoha změnám v organizaci a působnosti ochrany přírody. Funkci Státního ústavu památkové péče a ochrany přírody v roce 1990 přebírá Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká republika podepisuje mnoho mezinárodních smluv a dohod týkajících se ochrany životního prostředí (např.: Ramsarská úmluva, Washingtonská úmluva - CITES, Bernská úmluva, Úmluva o světovém dědictví) a vzniká nový zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Další změny pak přicházejí se vstupem České republiky do Evropské unie a tím přijetí Evropské úmluvy o krajině a zakotvení soustavy Natura 2000 v domácím právním řádu."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a mapa o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23476
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse