Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Státoprávní teorie, politické režimy, ideologie a politická filosofie

Státoprávní teorie, politické režimy, ideologie a politická filosofie

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29, Přerov

Charakteristika: Studijní text seznamuje s vybranými tématy státoprávní teorie, politologie či politické filosofie. Po vymezení státu a informacích o ústavě je přiblížen politický režim České republiky včetně legislativního procesu. Poté jsou rozděleny vládní systémy v demokracii a popsány prezidentské volby v USA. Další oddíly se zabývají volbami a volebními systémy a rozsáhlá pozornost je věnována politickým stranám. Mezi probíraná témata patří následně demokracie, nedemokratické režimy a politické doktríny a ideologie. Nechybí přehled výrazných osobností a děl politické filosofie.

Obsah

1.
Stát
2.
Ústava
3.
Politický režim v ČR
4.
Legislativní proces
5.
Vládní systémy v demokracii
5.1.
Parlamentní
5.2.
Prezidentské
5.3.
Poloprezidentské
6.
Prezidentské volby v USA
7.
Volby a volební systémy
8.
Volby v ČR
9.
Volební právo
10.
Volební cenzus
11.
Politické strany
11.1.
Vymezení
11.2.
Dělení politických stran
11.3.
Politické strany v ČR
11.4.
Systém politických stran
11.5.
Štěpení
11.6.
Financování politických stran
12.
Demokracie
12.1.
Přímá demokracie
12.2.
Zastupitelská demokracie
12.3.
Konsensuální demokracie
12.4.
Konsociační demokracie
12.5.
Polyarchie
13.
Nedemokratické režimy
13.1.
Totalitarismus
13.2.
Autoritářské režimy
14.
Politická filosofie
15.
Politické doktríny a ideologie
15.1.
Pojem ideologie
15.2.
Liberalismus
15.3.
Konzervatismus
15.4.
Socialismus
15.5.
Fašismus
15.6.
Feminismus
15.7.
Environmentalismus
15.8.
Náboženský fundamentalismus
15.9.
Anarchismus

Úryvek

"STÁT
• Max Weber- stát se organizace politické moci disponující legitimním monopolem fyzického násilí
• atributy státu: území, obyvatelstvo, státní org. organizovaná ekonomika, dopravní a komunikační systém, suverenita, mezinárodní uznání
• vnitřní a vnější funkce
dělení:
• dle formy vlády: demokratické / nedemokratické
• dle počtu suverénů: monarchie/ oligarchie/ demokracie
• dle získávání funkce hlavy státu: monarchie / republika
• dle územní správy: unitární / federace / konfederace

ÚSTAVA (konstituce)
• základní zákon státu, právní akt nejvyšší právní síly
• dokument, který ustavuje (konstituuje) stát, definuje jeho cíle, formu, vztah k občanům srze stanovení základních principů organizace veřejné moci a územní samosprávy
dělení:
• psané (ČR, SR, USA) / nepsané (VB)
• flexibilní/ rigidní
ideje v demokratických státech:
• princip společenské smlouvy a přirozených práv
• suverenita lidu
• princip dělby moci
• koncepce legitimní omezené většinové vlády
Ústava ČR:
• přijata jako ústavní zákon Českou národní radou dne 16. prosince 1992
• publikována ve sbírce 1/1993 Sb.
POLITICKÝ REŽIM ČESKÉ REPUBLIKY
• zastupitelská demokracie, parlamentní republika s předsedou vlády v čele vlády, má pluralitní politický sytém
Moc zákonodárná
• Parlament ČR - PS (200, 4 roky , 21) a Senát (81,po 2 letech 1/3, 40)
Moc výkonná
• Prezident (od 1. 10. 2012 přímá volba, na 5 let)
• Vláda
Moc soudní
• nezávislé soudy a Ústavní soud
! V ústavě zakotven mmj. i Nejvyšší kontrolní úřad, Česká národní banka …
• Zákonodárná iniciativa (právo předkládat parlamentu hl. PS, návrhy zákonů)
- může podat: poslanec (skupina poslanců), senát, vláda, zastupitelstvo vyššího územního samospr. celku

• ústavní vývoj ČR
• státní symboly ČR
- velký a malý státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka prezidenta republiky, státní pečeť, státní hymna
- zákon č. 3/1993 SB.
• nabýt občanství ČR
- narozením, osvojením, určením otcovství, nalezením na území ČR, prohlášením, udělením,
- je-li alespoň 1 rodič Čech
- jsou- li oba rodiče bez občanství (bezdomovci), a alespoň jeden z nich má trvalý pobyt v ČR a dítě se na tom území narodí
- je-li alespoň 1 osvojitel Čech
- osoba mladší 15 let, nalezená v ČR a neprokáže se u ní jiné občanství
• pozbýt občanství ČR
- pouze prohlášením nebo nabytím cizího občanství (kromě situace nabytí manželstvím či narozením dítěte)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26929
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse