Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stav současné české žurnalistiky aneb omezující podmínky pro provoz českých médií

Stav současné české žurnalistiky aneb omezující podmínky pro provoz českých médií


Kategorie: Žurnalistika a mediální vědy, Čeština

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky, Praha 3 - Žižkov

Charakteristika: Práce obsahuje krátkou úvahu na téma stav současné české žurnalistiky.

Obsah

1.
Úvaha nad stavem české žurnalistiky

Úryvek

"Stav současné české žurnalistiky aneb omezující podmínky pro provoz českých médií je velmi zajímavé téma k zamyšlení. V následující úvaze se budu na toto téma dívat zejména z ekonomického pohledu, nikoli z hlediska kvality žurnalistiky. Zajímá nás zejména to, jaký vliv má internet na tištěná média a jakým výzvám díky tomu musí vydavatelé čelit. Také si zkusíme zodpovědět otázku, zda-li tištěná média mají budoucnost či ne.
Podívejme se na českou žurnalistiku v číslech, na tištěnou, protože ačkoliv se to možná nezdá, tisk svým dosahem převyšuje ostatní média včetně televize. Grafy, které shrnují čtenost periodického tisku, totiž osvětlují, čemu česká, stejně jako světová, žurnalistika bude čelit v budoucích letech. Čtenost téměř všech deníků totiž klesá. Nejpopulárnější Blesk si v roce 2007 přečetlo zhruba jeden a půl milionu lidí, v roce 2012 počet čtenářů klesl o téměř 200 tisíc. Mladá Fronta Dnes měla čtenost 1 122 000 v roce 2007, dnes je to pouhých 815 000. Podobné je to u všech deníků a u všech časopisů, kromě tak zvaných názorových týdeníků (Respekt, Reflex, Týden), které si zachovávají rostoucí oblibu u čtenářů. Jak je možné, že noviny, které tu byly už od 16. století, které byly často příčinou i důsledkem velkých světových hnutí, mizí?"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5613ba7789cd0.zip (305 kB)
Nezabalený formát:
Zurnalistika.pdf (323 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse