Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stav životního prostředí v okrese Kroměříž

Stav životního prostředí v okrese Kroměříž

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce do environmentální ekologie se věnuje zhodnocení ekologie v okrese Kroměříž. Obsahuje základní informace o tomto regionu, popisuje lesy, znečišťující látky, i jejich vliv na ovzduší a vodní zdroje. Zabývá se důležitostí čistoty vody, a problematikou odpadů.

Obsah

1
Geografická poloha, velikost a struktura okresu Kroměříž
1.1
Chráněná území ČR v tomto okrese
1.2
Struktura pozemků
1.3
Lesy, jejich rozmístění a kategorie
1.3.1
Imisní poškození lesních porostů
1.4
Ovzduší
1.4.1
Celkové emise hlavních znečišťujících látek
1.4.2
Podíly podle kategorií zdrojů znečišťování
1.4.3
Realizace snižování znečišťování ovzduší
1.5
Voda
1.5.1
Odpady
1.5.1.1
Komunální odpad
1.5.1.2
Průmyslový odpad

Úryvek

"VODA

Na veřejný vodovod je v okrese Kroměříž napojeno 90% obyvatel. Dalším zdrojem jsou vodovody ve správě obcí a vlastní studny. Dodávku do veřejné sítě zajišťuje VAK a.s. Kroměříž z pramenišť Hulín, Postoupky – Miňůvky, Podzámecká zahrada, Břest. Po povodních v r.1997 se odběr pitné vody z veřejné sítě zvýšil v důsledku znehodnocení vody v soukromých studních.
Kvarter řeky Moravy, chráněný jako oblast přirozené akumulace vod, skýtá dostatek kvalitní pitné vody pro možnost zásobování obyvatel celého okresu Kroměříž. V r.1997 byly dokončeny vodovodní přivaděče do obcí Ludslavice, Střížovice, Zářičí, Záhlinice, Chrášťany.

Po povodních roku 1997 došlo k výrazným změnám na tocích ve správě Povodí Moravy, Státní meliorační správy i Lesů ČR – způsobené škody nejsou dosud zcela odstraněny. V okrese Kroměříž schází oprava toku Moštěnka a levobřežní část řeky Moravy v úseku Moštěnka – Rusava.
Hlavním znečišťujícím faktorem povrchových toků v okrese je znečištění komunální, způsobené vypuštěním splaškových vod do místních vodotečí bez předčištění.
V roce 1997 byly do zkušebního provozu uvedeny čistírny odpadních vod v Bystřici pod Host. a Těšnovice – Trávník. Nejvíce znečištěným tokem je Kotojedka, která protéká hustě osídlenou částí Kroměřížska. Dalším zdrojem znečištění je ČOV Kroměříž, která bude v r.1999 celkově modernizována.

ODPADY

1.Nakládání s komunálním odpadem

Na území okresu jsou provozovány 3 technicky zabezpečené skládky odpadů určené pro zneškodňování komunálních odpadů.
Část odpadů je zneškodňováno spalováním – v okrese Kroměříž bylo spáleno 1,76 t komunálních odpadů.
Z využitelných komodit vyseparovaných z komunálního odpadu je zavedeno třídění především odpadního skla, starého železa, papíru a lepenky, v omezené míře plastů.
Nedaří se dosud vytřiďovat kompostovatelných složek komunálního odpadu, a to buď
Odvozem do kompostárny, nebo kompostováním přímo v místě vzniku, tj. v zástavbě rodinných domků a na vesnicích.
Pro dotřídění využitelných složek komunálního odpadu je využívána třídírna provozovatele RESO Hulín.
Kladně lze hodnotit změnu přístupu obcí spočívající v zavedení sběru nebezpečných složek kounálního odpadu – starých přípravků na ochranu rostlin a proti škůdcům, starých barev, teploměrů, zářivek, upotřebených olejů, akubaterií, chladniček atd. Do organizování sběru se zapojilo celkem 59 000 obyvatel okresu. Množství posbíraného nebezpečného odpadu na 1 občana v okrese činilo 1,4 kg.
Z negativních skutečností je nutno upozornit na skutečnost, že za účelem dosažení zisku na úkor ekologického zneškodnění (tj. spálením v odpovídající spalovně odpadů) byla převážná část odpadů uložena na technicky zabezpečené skládky odpadů v okolních okresech."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 4,5 strany.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera513
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse