Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavba rodinného domu v Blansku - orientační posouzení základových poměrů

Stavba rodinného domu v Blansku - orientační posouzení základových poměrů

Kategorie: Stavebnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je vypracovaný stavebně geologický průzkum, který vytvořila firma Geostav, spol. s r.o. Cílem průzkumu bylo orientační posouzení základových poměrů pro pozemek v Blansku, na kterém by měl být vybudován rodinný dům. Objednatel dodal k objednávce projektovou studii. Dům má být jednopodlažní, nepodsklepený, nosné i nenosné konstrukce mají být zděné z tvárnic Porotherm. Práce předkládá výsledky průzkumu a charakterizuje místo z hlediska geomorfologického a hydrogeologického. Rovněž si všímá, jak by stavba narušila okolní prostředí.

Obsah

1.
Úvod a účel
2.
Dosavadní prozkoumanost
2.1.
Vrtná prozkoumanost
2.2.
Hydrogeologie
2.3.
Sesuvy
2.4.
Poddolovaná území
2.5.
SURIS – surovinový informační subsystém
3.
Geomorfologie
3.1.
Poloha a popis lokality
3.2.
Přiřazení ke geomorfologické jednotce
3.3.
Charakteristika pozemku
3.4.
Základní hydrologická data
3.5.
Klimatické poměry
4.
Geologická stavba širšího okolí
5.
Hydrogeologie
6.
Průzkumná díla
7.
Geodynamické jevy
8.
Ekologické zhodnocení vlivu stavby na okolní prostředí
9.
Závěr a doporučení pro stavbu

Úryvek

"2.3 Sesuvy:
Na pozemku, který je zkoumán a na kterém má být vystavěn rodinný jednopodlažní nepodsklepený dům, nebyl zaznamenán žádný sesuv. V oblasti vzdálené cca 650 metrů byl zaznamenán v roce 1986 jeden aktivní sesuv. Více informací o tomto sesuvu na www.geofond.cz

2.4 Poddolovaná území:
Pozemek ani blízké okolí není poddolované.

2.5 SURIS – surovinový informační subsystém
Na pozemku ani v jeho blízkosti, se nenachází žádné nerostné bohatství nebo jiné materiály vhodné k těžbě.


3. Geomorfologie:

3.1 Poloha a popis lokality:
Pozemek, který je určen pro výstavbu rodinného domu, se nachází v Blansku v zástavbě rodinných domů, konkrétně se vyskytuje na úpatí kopce.

3.2 Přiřazení ke geomorfologické jednotce:
Z geomorfologického hlediska patří oblast Blanenska, v níž se nachází pozemek určený k orientačnímu posouzení základových poměrů, do subprovincie Česko-moravská soustava, oblasti Brněnská vrchovina, dále celky Drahanská vrchovina a podcelky Adamovská vrchovina.

3.3 Charakteristika pozemku:
Pozemek určený k orientačnímu posouzení základových poměrů se nachází v zástavbě rodinných domů a leží na úpatí kopce, na jehož svahu je zástavba panelových domů. Příjezd je zajištěn po místní zpevněné asfaltové komunikaci, která se nachází 7 metrů od parcely. Na toto místo jsou zavedeny inženýrské sítě – vodovod, el. přípojka. Parcela a zejména zabrání výřezu do svahu bylo provedeno stavební technikou – bagrem, do roviny.

3.4 Základní hydrologická data:
V blízkosti parcely se ve vzdálenosti 10 metrů nachází potok Palava, jenž se napojuje do řeky Svitavy, která se dále vlévá do řeky Svratky. Výška terénu nad hladinou je cca 50 cm. V blízkosti pozemku se nachází umělá vodní nádrž Palava, která je od něj vzdálená cca 350 metrů a leží v nadmořské výšce asi 30 metrů nad úrovní pozemku.

3.5 Klimatické poměry:
Převážná většina území okresu Blansko, ve kterém se parcela nachází, patří k mírně teplé klimatické oblasti, kde se průměrná roční teplota pohybuje v rozmezí 7–8 °C. Průměrné množství srážek za rok činí 505 mm.


4. Geologická stavba širšího okolí:

Oblast okresu Blansko leží v Českém masívu, který náleží k té části Evropy, která byla formována kadomskou orogenezí a výrazně přetvořena variskou orogenezí. Blansko je zařazeno do moravsko-slezské oblasti Českého masívu. V moravsko-slezské oblasti, např. v brněnském masívu, jsou zachovány produkty z kadomské orogeneze. Zkoumaná oblast patří do oblasti brunovistulika. Brunovistulikum je velká krystalinická jednotka tvořená převážně hlubinnými magmatickými horninami a částečně metamorfity, které se nachází v podloží téměř celé Moravy a Slezska. Z větší části je zakryta sedimentárními horninami. Na východě se noří pod karpatské příkrovy a její okraj není znám. Na povrch brunovistulikum vystupuje jako brněnský masív a drobná tělesa granitoidů v okolí Olomouce, města vzdáleného cca 40 km od Blanska. Hlavním horninovým typem brněnského masívu je granodiorit, který se nachází i na pozemku, na nějž naše firma dělá posudek. Geologickým podkladem území jsou granitoidy brněnského masívu, konkrétně biotitický granodiorit typu Blansko. Na nich ve sníženinách leží křídové sedimenty, konkrétně kontinentální, brakické a mořské pískovce. Kvarterní pokryv tvoří deluviální, převážně písčito-hlinité sedimenty, což jsou deluvia z místních kopců, dále spraše na severu a kolem vodních toků fluviální, písčito-hlinité sedimenty a sedimenty dna umělých vodních nádrží."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a schémata. Čistý text je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse