Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavby antického Říma

Stavby antického Říma

Kategorie: Architektura/Zahradní architektura, Dějiny umění

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Hornicko-geologická fakulta, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Práce pojednává o stavbách z dob antického Říma. Nejdříve uvádí historické souvislosti, poté popisuje jednotlivé architektonické památky: legendární římský pahorek Palatin, nejstarší ulici Via Sacra, nejstarší část starověkého Říma Forum Romanum, antický chrám Pantheon, údolí Circus Maximus, Koloseum, římský vodovod - aquadukt, Hadriánovo mauzoleum, a Kapitol - nejvyšší ze sedmi římských pahorků.

Obsah

1.
Úvod do antického Říma
2.
Palatin - legendární římský pahorek
3.
Via Sacra
4.
Forum Romanum
5.
Pantheon
6.
Circus Maximus
7.
Koloseum
8.
Římský vodovod - aquadukt
9.
Hadriánovo mauzoleum
10.
Kapitol
11.
Závěr

Úryvek

"Antický Řím se rozkládal na pravém břehu Tibery asi 25 km od jejího ústí do Tyrhenského moře. Velmi charakteristickým pro toto území bylo sedm pahorků – Palatin, Kapitol, Esquilin, Quirinal, Viminál,Saelius a Aventin.. Na nich byla nejstarší zemědělská sídla.

V prvém období byl pro osídlení nejvhodnějším pahorek palatinský. Na jeho úpatí mezi ním a Kapitolem vzniklo již v etruském období nejstarší tržní místo, pozdější Forum Romanum. K tomuto základnímu uzlu města se sbíhaly cesty, jejichž počet stoupal spolu s růstem a významem města. Za svého rozmachu dosáhlo město až 1 milionu obyvatel. Složité problémy svého provozu zvládalo především díky důmyslným inženýrským stavbám.

Z prvého republikánského období Říma se nedochovaly téměř žádné stavební doklady a vše, co v tomto městě z antické doby existuje, pochází z pozdějšího období císařského. V něm mělo město uvnitř Aureliánových hradeb z let 272-280 n.l. rozlohu téměř 1390ha, z čehož zaujímalo obytné zastavění 970ha, tj. 70% tohoto území. Převážně úzké ulice naproti tomu zaujímaly pouhých 10%, veřejné budovy 6%, zahrady 7% a zbytek připadal na Martovo pole, sklady a ostatní plochy.

Tehdejší Římané bydleli v domech velmi rozdílné úrovně, jen bohatí si mohli stavět paláce se zahradami. Většina římských obyvatel tehdy bydlela ve vícepatrových domech, nazývaných „insulae“. V přízemí těchto domů byly obchody, řemeslnické dílny, sklady a hostince. Již v antické době měly domy stěny z cementového zdiva s cihelným obkladem a bez omítky. Tyto domy měly
3 – 6 pater, což vedlo k nadměrným hustotám a hygienickým závadám, takže někteří císařové zakazovali překročení určitých výšek objektů. Za Oktaviána Augusta to bylo něco přes 20m a za Trajána méně než 18m.

Podle údajů z pozdní doby 4. stol.n.l. bylo v Římě 1790 domů obydlených pouze jednou rodinou nebo rodem. Naproti tomu bylo ve městě 46 000 vícepatrových nájemních domů“ – insulí. Z a předpokladu cca 1 milionu obyvatel to představuje – včetně paláců se zahradami a rodinných domů se samostatnými pozemky – hustotu přes 1000 obyvatel na hektar. Dle antických písařů, trpělo město požáry a sesuvy domů, proto již tehdy mělo město vytvořené požární předpisy a velký požární sbor, rozčleněný pro 14 obvodů. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6,5 strany. Práce obsahuje grafiku a mapu.
Práce pro předmět Územní plánování - vývoj urbanismu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Hornicko geologická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17356
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse