Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stavební bytové družstva - diagnostika

Stavební bytové družstva - diagnostika

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce vymezuje a představuje stavební bytové družstvo, i jeho činnosti. Zabývá se velikostí a strukturou organizace, charakteristikou družstva a jeho historickým vývojem. Uvádí externí analýzu (analýzu makroprostředí a Porterovu analýzu), a interní analýzu (SWOT analýzu, i analýzu finanční).

Obsah

1.
Vymezení a představení družstva a jeho činnosti
1.1
Charakteristika družstva
1.2
Poslání - předmět činnosti
1.3
Cíl družstva
1.4
Velikost a struktura organizace
2.
Historický vývoj stavebního bytového družstva Olomouc
3.
Externí analýza
3.1.
Analýza makroprostředí
3.1.1.
Politicko-právní prostředí
3.1.2.
Ekonomické prostředí
3.1.3.
Technologické prostředí
3.1.4.
Přírodní prostředí
3.1.5.
Demografické prostředí
3.2.
Porterova analýza
3.2.1.
Konkurence uvnitř odvětví
3.2.2.
Potenciální nová konkurence
3.2.3.
Konkurence substitutu
3.2.4.
Konkurence ze strany zákazníků
3.2.5.
Konkurence ze strany dodavatelů
4.
Interní analýza
4.1.
SWOT analýza
4.1.1.
Silné stránky
4.1.2.
Slabé stránky
4.1.3.
Příležitosti
4.1.4.
Ohrožení
4.2.
Finanční analýza
4.2.1
Ukazatele likvidity
4.2.2
Ukazatele zadluženosti
4.2.3
Ukazatele aktivity
4.2.4
Ukazatele rentability
4.2.5
Altmanův model
5.
Závěr

Úryvek

"3.1.2. Ekonomické prostředí

Zde se sledují jednotlivé makroekonomické trendy, tendence a z nich vyplývající vlivy na podnikání. Důležitým faktorem je zde například: fáze hospodářského cyklu, růst HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti, úroková míra, bilance účtu zahraničního obchodu. Ekonomické prostředí tak vytváří podnikatelskou náladu a kupní možnosti obyvatelstva i organizací.
Současná pozice na křivce hospodářského cyklu je označována jako odraz ode dna, který je doprovázen pomalým oživováním ekonomického růstu, který byl za třetí čtvrtletí tohoto roku + 0,3%. Současná míra inflace se pohybuje na velice nízké úrovni, kdy do konce roku by měla být někde kolem hranice 4%, čistá míra inflace je odhadována kolem 2,5%. Míra nezaměstnanosti je v současné době nejvyšší za posledních deset let od doby, kdy ČR přešla na tržní hospodářství a pohybuje se kolem 9,5%, přičemž by neměla podle odhadů expertů do konce roku přesáhnout 10%, avšak v průběhu příštího roku se očekává další růst, který tuto hranici přesáhne. Bilance účtu zahraničního obchodu za 10/99 činí -5,2 mld. Kč, což je ve srovnání s 10/98 o 0,7 mld. Kč vyšší.
Ve vztahu k činnosti družstva tyto vlivy ovlivňují jeho investiční činnosti v oblasti výstavby nových nájemních bytů, případně získávání úvěrů na zajištění svých projektů v oblasti bytového fondu, zde se totiž projevuje podstatný vliv úrokové míry a inflace.

3.1.3. Technologické prostředí

Zde se jedná především o sledování technologických změn a inovačních směrů v odvětví stavebnictví, zejména v oblasti bytové výstavby, rekonstrukce bytů a domů postavených především panelovou technologií, která zvláště u 20 let starých domů s sebou nese řadu problémů, jejichž řešení je pak zvláště v současnosti velmi finančně náročné, a proto jakékoliv nové poznatky, materiály, technologie, vynálezy, které řeší tuto problematiku je nutno sledovat. Nejčastější problematikou z této oblasti je řešení tepelné izolace domů, tak aby zamezila přílišné energetické náročnosti na vytápění.

3.1.4. Přírodní prostředí

Z tohoto pohledu je zde významným vlivem geografické rozmístění bytového a domovního fondu družstva, které vedlo k nutnosti vytvoření detašovaných pracovišť, tak aby bylo zajištěno efektivní hospodaření družstva. Avšak tato roztříštěnost bytového fondu má velký vliv na existující dopraní náklady.
Kromě tohoto vlivu z hlediska prostorového působení družstva je zde také nezanedbatelným vlivem možnost živelných pohrom, jako byly povodně v roce 1997, které zasáhly Olomoucko, Litovelsko, přičemž v těchto postižených oblastech se nachází družstevní byty. Také se zde objevily větrné smrště, které poničily některé domy, šlo především o poškození střech. Ovšem v případě takových to nepředvídatelných živelných pohrom se lze proti nim aktivně bránit jen stěží. Proti finančním důsledků je zde možnost uzavřít pojištění, které je zde ovšem samozřejmostí."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky. Čistého textu v práci je cca 8 stran.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera480
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse