Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategická analýza nejmenované společnosti

Strategická analýza nejmenované společnosti

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Obsahem práce je strategická analýza nejmenované společnosti, podnikající v oblasti svařování, s cílem navrhnout doporučení pro zlepšení její pozice na trhu. Po nastínění podstaty metod využitých v dalším textu přibližuje historii a současné postavení společnosti a dostává se k provedení jednotlivých kroků analýzy. Pro účely zmapování vnějšího prostředí sahá k PEST analýze a Porterovu modelu pěti sil, rozbor vnějších podmínek společně s vnitřními je uskutečněn pomocí SWOT analýzy. Závěr přetváří zjištěné skutečnosti v obecná doporučení pro orientaci firmy v budoucnu.

Obsah

1.
Úvod: formulace problému
2.
Metodologie: volba metody a její popis
2.1.
PEST analýza – analýza dimenzí vnějšího prostředí
2.2.
Porterův model pěti sil
2.3.
SWOT analýza
3.
Charakteristika organizace
4.
Strategická analýza
4.1.
PEST analýza
4.2.
Porterův model pěti sil
4.3.
SWOT analýza
5.
Závěr

Úryvek

"V této kapitole obecně popisuji metody, které k mapování prostředí společnosti XYZ, s.r.o. využívám. Použité analýzy se zabývají uspořádaností vnějšího (PEST analýza, Porterův model pěti sil) ale i vnitřního prostředí (SWOT analýza).
PEST ANALÝZA – ANALÝZA DIMENZÍ VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ
PEST analýza je metoda, která popisuje dimenze vnějšího prostředí a hodnotí vlivy na externí okolí podniku s vlivy na chod firmy. Název je spojením prvních písmen faktorů, o kterých analýza hovoří. Jedná se o následující faktory:
P = politicko-právní faktory
Politicko-právní faktory souvisí s výkonem politické moci, s politickou situací, legislativou a stavem právního vědomí. Jedná se například o právní náležitosti podnikání v dané oblasti.
E - ekonomické faktory
Do ekonomických faktorů řadíme takové skutečnosti, které souvisí s vývojem ekonomických procesů v okolí firmy. Těmito událostmi jsou například toky peněz, zboží, služeb, informací a energií, které mohou ovlivnit existenci, pozici a chod firmy.
S - sociálně-kulturní faktory
Tyto faktory zachycují způsob života lidí včetně životních hodnot. Takovými faktory mohou být například demografická křivka, průměrná délka života, hustota či migrace obyvatelstva, dopravní obslužnost, podnikání v regionu nebo vztahy mezi firmami v regionu.

T – technické faktory
Technickými faktory souvisejí s vývojem výrobních prostředků, materiálů, procesů, know-how a nových technologií v regionu, s vývojem a výzkumem majícá dopad na firmu.

PORTERŮV MODEL PĚTI SIL
Je nezbytné zabývat se otázkou, zda v prostředí existují takové vlivy, jejichž působení má dopad na tvorbu konkurenčních výhod podniku. Porterův model pěti sil zjišťuje sílu subjektů prostředí na konečnou cenu výrobku či služby pro zákazníka a které subjekty vůbec konkurenční prostředí ovlivňují. Tento model identifikuje pět následujících vlivných sil:
• současní konkurenti
• potenciální noví konkurenti
• zákazníci
• dodavatelé
• substituční výrobky

SWOT ANALÝZA
Metoda SWOT je nástrojem pro analýzu získaných informací o prostředí podniku, a její název vznikl z počátečních písmen anglických slov:
S strength / silné stránky firmy
W weak / slabé stránky firmy
O opportunity / příležitosti firmy
T threat / ohrožení firmy
SWOT analýza se zabývá informacemi o vnějším (příležitosti a hrozby) i vnitřním (silné a slabé stránky) prostředím. "

Poznámka

Zpracováno jako semestrální práce z předmětu Strategický management a analýza na Fakultě managementu Vysoké školy ekonomické.
Součástí práce je schéma o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22824
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse