Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategická analýza rodinného penzionu

Strategická analýza rodinného penzionu

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce je rozdělena do tří částí. V první, teoretické části autor vymezuje současné business strategie a teorie a koncepty strategického řízení, včetně vhodnosti jejich aplikace na rodinný penzion. Druhá část analyzuje situaci v penzionu za pomoci analýzy faktoru obecného okolí (SLEPT), analýzy oborového okolí, aplikace Porterova pěti faktorového modelu, analýzy očekávání, síly a cílů důležitých „stakeholders“, analýzy interních faktorů penzionu, konkurenční pozice penzionu a SWOT analýzy. Závěrečná část se věnuje doporučením na další vývoj organizace, včetně zdůvodnění návrhu pomocí výsledků analýzy SWOT a doporučením pro implementaci.

Obsah

1.Úvod
1.1Vymezení SBU
1.2
Charakteristika současné business strategie
1.3
Teorie a koncepty strategického řízení a vhodnost její aplikace v tomto Assignmentu
1.3.1
Strategické řízení firmy v tržní ekonomice
1.3.2
Strategické řízení jako nikdy nekončící proces
1.3.3
Strategické řízení jako proces složený ze čtyř částí
1.3.4
Koncept strategického řízení vhodný pro tuto práci
2.
Analýza faktoru obecného okolí (SLEPT)
2.1
S – Social
2.1.1
Kultura
2.1.2
Vinařství
2.1.3
Příroda
2.1.4
Sport a odpočinek
2.2
L-Legal
2.3
E-Ekonomical
2.4
P-Political
2.5
Shrnutí analýzy SLEPT
3.
Analýza oborového okolí, aplikace Porterova pěti faktorového modelu
3.1
Vyjednávací síla zákazníků (baergaining power of buyers)
3.2
Vyjednávací síla dodavatelů (baergaining power of suppliers)
3.3
Hrozba vstupů nových konkurentů(threat of entry)
3.4
Hrozba substitutů(threat of substitutes)
3.5
Rivalita firem působících na daném trhu (competitive rivalry within industry)
3.6
Shrnutí analýzy oborového okolí
4
Analýza očekávání, síly a cílů důležitých „stakeholders“
4.1
Shrnutí analýzy „stakeholders“
5.
Analýza interních faktorů penzionu
5.1
Marketingové faktory
5.2
faktory R&D
5.3
Výrobek
5.4
Lidské zdroje
5.5
Finanční a rozpočtové faktory
5.6
Shrnutí analýzy interních faktorů penzionu
6.
Konkurenční pozice penzionu
7.
SWOT analýza
8.
Doporučení na další vývoj organizace
9.
Zdůvodnění návrhu pomocí výsledků analýzy SWOT
10.
Doporučení pro implementaci

Úryvek

“ 8. Doporučení na další vývoj organizace
Prvním krokem by mělo být zažádání o dotaci z Evropského strukturálního fondu (O9)
podle operačního programu NUTS2 Jihovýchod. Veškeré zjištěné informace o této dotaci zatím nasvědčují tomu, že šance na získání dotace je možná. Nutné je ale počítat i s variantou, že žádost o dotaci úspěšná nebude. Ať už to ale s vyřízením žádosti o dotaci dopadne jakkoli, bude potřeba pro velký zájem o ubytování, přistavit ještě další ubytovací prostory pro hosty (S2, T2). Nejvhodnějším místem na pozemku je prostor přímo pod penzionem. A jako ubytovací zařízení by byly nejúčelnější chatky vestavěné do stráně. Byl by tak zachován výhled na vodní hladinu (S3) jak z apartmánů tak i z nově vystavěných chatek. Jelikož je ubytování poskytováno pro ty nejnáročnější klienty. Musí mít každá chatka vlastní sociální zařízení. Výhodou umístění chatek pod penzionem je velmi snadné napojení na nádrž s dešťovou vodou. Tato nádrž jejíž obsah je 5 000 litrů, bývá málokdy plně využita a roční úspory tak činí i 2000Kč (S4). Toto úsporné řešení se tedy dá využít i pro nově postavené chatky.
Letní poptávka po ubytování je tak vysoká, že pouhé zvýšení ubytovací kapacity nestačí. V sezóně by jistě nebyl nedostatek zájemců o ubytování i po zvýšení cen (W2). Přiměřené by bylo jí zvýšit zhruba o 50%. Tedy z původních 300Kč/osoba/den na 450Kč/osoba/den. Slevy za přistýlku a společné užívání sociálního zařízení by byly zachovány, jelikož jen tak může být ubytovací kapacita plně využita (S1).
Výše zmíněná opatření by bylo vhodné provádět po poradě s daňovou poradkyní (W6), tak aby byly veškeré daňové možnosti plně využity a nedošlo k žádnému daňovému pochybení.

Tabulka předpokládaných výnosů po přistavění chatek a navýšení cen ubytování o 50%
Penzion Penzion a přistavěné chatky
Ubytovací kapacita 14 osob 28 osob
Výnosy za ubytování sezóna Mimo sezónu Sezóna Mimo sezónu
150 000 Kč 30 000 Kč 300 000 Kč 30 000 Kč
Předpokládané výnosy po navýšení cen o 50% 225 000 Kč 30 000 Kč 450 000 Kč 30 000 Kč

Z tabulky je patrné, že přistavění chatek a navýšení cen nebude mít na zimní sezónu žádný vliv. Výnos za toto období zůstane stále 30 000Kč. Oproti tomu mohou být výnosy v letní sezóně až trojnásobné.
Aby prognóza ve výše uvedené tabulce byla naplněna, bude potřeba, aby ubytovací kapacita zůstala i po rozšíření a navýšení cen (W1) naplněna. Proto bude žádoucí posílení reklamy, což bude mít příznivý vliv i na zimní sezónu. Možností k reklamě se nabízí velmi mnoho. K informování o penzionu „Ubytování nad jezerem“ by se např. daly využít informační cedule v ATC Merkur (O11), kde je docela vysoká cirkulace lidí, se zájmem o rekreaci. Taky by bylo vhodné reklamu na penzion prezentovat více na internetu. Existuje mnoho serveru zaměřených na cyklistiku, turistiku (O7) nebo vodní sporty (O8), které nabízejí možnost reklamy na ubytování zdarma. Reklama by měla lákat na cykloturistické příležitosti a možnost vypůjčení jízdního kola (O19), v rámci služeb penzionu.
Reklama by se měla zaměřit také na klienty ze zahraničí (O1) a to především z Rakouska (O16). Důvody proč lákat především rakouské obyvatelstvo spočívají hlavně ve:
1) vzdálenosti rakouských hranic od Pavlova
2) velmi výhodných cenových podmínek oproti cenovým podmínkám v Rakousku
3) blížícím se odstranění hraničních kontrol (O10)
4) dobré znalosti německého jazyka vlastníků penzionu (O17)
Dobré by bylo dát vědět o Ubytování nad jezerem i hostům Pavlova, kteří jsou ubytovaní v hotelích nebo jiných penzionech (O13). Možností je opět několik. Například využít často pořádaných kulturních akcí (O2), na kterých je možno upozornit na penzion případnými dárky do tomboly nebo pozváním skupiny návštěvníků do vinného sklípku. Nabídka ubytování na informační ceduli obce je samozřejmostí. Je velmi důležité, aby se o našem penzionu vědělo, jelikož co se týče polohy a vybavení pokojů nám v Pavlově nemůže žádný jiný penzion konkurovat (O12).
Hostů bude v Pavlově neustále přibývat a záleží pouze na naší aktivitě přilákat hosty právě do našeho penzionu. Tento fakt plyne především z toho, že Pavlov se stává stále populárnějším. Jedním z důvodů je například to, že zde byly natočeny povídky s Miroslavem Donutilem, které se budou vysílat v hlavním vysílacím čase na ČT 1 (O3). Což učiní z malého a mezi většinou lidí neznámého Pavlova slavnou vesničku. Dalším důvodem je to, že Novomlýnská nádrž je u nás nejvhodnějším místem pro velmi moderní sport (O8) vodní Kiting (osoba klouže po vodní hladině na Wikeboardu a je tažená velkým drakem, velikosti většinou 17m2, do kterého se opírá vítr), jehož vyznavači přibývají ohromujícím tempem.
Obec Pavlov je proslavena vinařstvím. To se projevuje kvalitními pavlovskými víny, které mají svou tradici nejen v České republice ale i v zahraničí. Obec na tuto „Vinnou turistiku“ reaguje akcemi, jako je např. akce zvaná „Léto otevřených vinných sklípků“ (O5). Musíme tedy počítat s tím, že mnoho hostů zde jezdí hlavně za vínem. Mělo by proto být naší snahou hostům umožnit maximální přístup do vinných sklípků a k informacím o víně. Z tohoto důvodu by se mohli vlastníci penzionu domluvit s místními vinaři, že občas přijdou se svými hosty na návštěvu. Pro většinu hostů by to bylo velkým lákadlem, jelikož tak mají možnost ochutnat a vybrat si víno přímo s vinaři v místě jeho vzniku (O4). Místní vinaři o víně, vinných sklípcích a vinařství velmi rádi hovoří, takže se při návštěvách hosté dozví i spoustu zajímavých věcí.
Přátelské vztahy s hosty (O15) se dají navazovat i jiným způsobem než při návštěvách vinných sklípků. Hodilo by se jim nabídnout např. posezení u táboráku nebo společný výlet na kole, při kterém jim můžeme vyprávět o zajímavostech zdejšího okolí (O18). A že je o čem vyprávět. V okolí se vyskytuje tolik přírodních památek a rezervací (O6), že hosté ani nemohou během svého plánovaného pobytu, všechny tyto památky navštívit, proto si většinou pobyt prodlužují a nebo plánují další návštěvu našeho penzionu. Budou se k nám i se svými přáteli (O14) velmi rádi vracet. Spokojení hosté jsou zejména pro rozjíždějící se penzion velmi důležití.
Největším problémem zůstává malý zájem o ubytování v období mimo sezónu (W4). Tento problém je potřeba řešit. Právě v tomto zimním období je důležité hosty nějakým způsobem přilákat, i v zimě zde totiž zůstává pár možností, jak si užít dovolenou:
- Posezení ve vinných sklípcích
- Procházka pálavskou zimní krajinou může být také příjemná
Tyto fakta je potřeba zdůraznit v případných reklamách, které by obzvláště na zimní období měly být posíleny.. Nebo také nějakým způsobem přesvědčit hosty, kteří přijedou v létě, jak tady bývají krásné zimy.
O zdejší hotel je zájem také mimo sezónu a spočívá to především v tom, že se zde nabízí příjemná možnost relaxace v podobě fit-centra, sauny a bowlingu, což náš penzion nenabízí (T1). Toho by se dalo, buď využít a lákat hosty na možnost využití v 200m vzdáleném hotelu právě těchto zařízení, a nebo si zařídit vlastní malé relaxační centrum (O20). Náklady na cvičící přístroje, whirpool (masážní vana pro více osob) a saunu totiž nejsou nějak zvlášť vysoké. A předpokládaný nárůst zájmů v zimě by zajistil dobrou návratnost těchto investic."

Poznámka

Obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11519
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse