Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategické plánování

Strategické plánování


Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola podnikání a práva (dříve Vysoká škola podnikání, a.s.) Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Ostrava - Slezská Ostrava

Charakteristika: Seminární práce pro předmět Strategický management objasňuje význam pojmů vztahujících se ke strategickému plánování. Charakterizuje části vize podniku a vymezuje strategický plán a jeho složky v podobě strategických cílů a strategií. Dále nastiňuje postup kroků strategického plánování.

Obsah

1.
Strategické plánování
2.
Části vize
3.
Strategický plán
4.
Strategické cíle
5.
Strategie
6.
Kroky strategického plánování
7.
Výběr a realizace vhodných strategií

Úryvek

"Strategickým plánováním rozumíme komplexní vícestupňový proces, při němž se strategická analýza přeměňuje ve strategický plán, který je na základě zpětné vazby podle potřeby aktualizován.
Výchozím bodem strategického plánování a určitým předstupněm strategického plánu je formulování vize podniku.
Vize podniku vyjadřuje, jakých hlavních cílů chce podnik dosáhnout a v čem vidí své poslání ve vztahu k celé společnosti. Vize by měla by být jakýmsi kompasem veškeré jeho budoucí činnosti.
U výrobní organizace určuje vize rámec jeho podnikání a odráží při tom hodnoty a priority tvůrců strategických rozhodnutí, jejich podnikatelskou filosofii a podnikatelské aspirace. Obvykle se skládá ze čtyř částí:
• První část vize tvoří úvaha o tom, jaké obory podnikání chce podnik na strategickém horizontu mít.
• Druhou součástí vize je určení, které segmenty potenciálních zákazníků chce podnik obsluhovat a na kterých teritoriích bude působit. Současně je vhodné si vyjasnit i to, o jaké specifické přednosti (silné stránky) se bude podnik při obsluze cílových trhů opírat.
• Třetí součást vize tvoří tzv. zásadní strategická rozhodnutí, např. o zamýšleném tempu růstu podniku za celé strategické období, o cílovém postavení na trhu apod.
• Ve čtvrté části vize podniku se uvádí představa o tom, na jakých zásadách a pravidlech chování bude vybudována podniková kultura, tj. jak se chce podnik chovat k okolí (k zákazníkům, prostředníkům, dodavatelům, věřitelům, konkurenci, statním institucím, široké veřejnosti), i uvnitř podniku (k vlastníkům a zaměstnancům). Ve vizi by měla být rovněž formulována základní představa o organizaci podniku a jeho právní formě.

Strategický plán podniku pak představuje věcné, časové a finanční rozpracování vize podniku do všech podstatných souvislostí a předurčuje tím, jak bude podnik koncepčně řízen ve strategickém období. Období, pro něž se strategický plán zpracovává, nazýváme strategickým obdobím. Délka strategického období se liší v jednotlivých oborech podnikání v závislosti na frekvenci změn v tržním prostředí."

Poznámka

Součástí práce je schéma o rozsahu cca 1 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse