Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Strategické řízení - vypracované otázky ke zkoušce

Strategické řízení - vypracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Obsah

Které důvody hovoří pro radikální zlepšení strategického řízení v našich podnicích?
Internacionalizace, intelektualizace, informatizace, akcelerace, elasticizace, ekologizace, humanizace, intenzifikace. Které oblasti řízení našich podniků vyžadují rychlé a výrazné zlepšení? Jakost práce. Výkonnost podniku. Hospodárnost. Vytváření pocitu sounáležitosti členů pracovního kolektivu s vedením podniku. Zapojování pracovníků do racionalizačních opatření a soustavného zlepšování organizace práce. Které základní otázky by měly být při úvahách o zlepšení strategického řízení zvažovány?

Čím se liší strategické řízení od taktického a operativního řízení? Vysvětlete pojem strategie. Uveďte alespoň tři různá pojetí strategie.Co je strategická mezera? Jakou funkci plní mise společnosti? Kdo by ji měl formulovat? Co jsou firemní principy? Vysvětlete pojem hierarchie firemních strategií.8. Jakou roli by měla plnit: firemní, obchodní, funkční a horizontální strategie? Vysvětlete jejich obsah (CORPORATE strategie, BUSINESS strategie, FUNKČNÍ strategie). Co je strategická obchodní jednotka? Jak souvisí s organizačním uspořádáním podniku?

Kdo jsou nositelé strategického řízení v podniku? "General managers“, Správní rada ( Board of Directors ), vrcholoví řídící pracovníci, specielní plánovací útvary, ostatní řídící pracovníci ( střední úroveň ), externisté ( banky, konzultanti ) vnášejí do procesu externí informace a pohledy. Co jsou strategické cíle? Jaké vlastnosti by měly mít strategické cíle?
Na které strategické cíle by se dle vašeho názoru měly prioritně zaměřit všechny naše podniky? Které faktory nejvíce limitují volbu strategických cílů? Jakými způsoby je možno v konkrétním případě při tvorbě a zadávání strategických cílů postupovat? Uveďte několik případů obecných a navazujících specifických strategických cílů. Čemu je případně nutno během času vytyčené strategické cíle přizpůsobovat?

Vysvětlete pojem strategická analýza okolí firmy. Které nejdůležitější skutečnosti by v jejím průběhu měly být zjištěny? (Analýza současné strategie, předpověď vývoje okolí, ohodnocení významu identifikovaných změn pro další strategický rozvoj fy, určení nových příležitostí a hrozeb). Jak se pro účely strategické analýzy člení okolí podniku? Které vnitřní a vnější faktory zpravidla nejvíce ovlivňují strategickou pozici firmy ? Co vše by mělo být analyzováno v rámci analýzy obecného okolí podniku? Co by mělo být předmětem strategické analýzy oborového okolí podniku? K čemu je užitečný Porterův model konkurenčního prostředí? Co zvyšuje vyjednávací sílu zákazníků? Co zvyšuje vyjednávací sílu dodavatelů? Co nejvíce zvyšuje hrozbu vstupu nových konkurentů? Co zvyšuje hrozbu substitutů? Které faktory nejvíce zvyšují konkurenční rivalitu firem na určitém trhu? Které faktory je nutno analyzovat v sektorech zákazníků dodavatelů a konkurentů? Které faktory je nutno hodnotit v rámci analýzy zahraničního okolí firmy? Vyjmenujte nejdůležitější kritéria rozhodování o umístění výroby v zahraničí. Z jakých zdrojů se získávají informace pro strategickou analýzu?

Vysvětlete pojem diagnóza okolí podniku. Jak souvisí diagnóza se strategickou analýzou?
Vysvětlete podstatu techniky ETOP. Co je metoda scénářů ?

Co by měla zahrnovat analýza vnitřního prostředí firmy? Demonstrujte analýzu faktorů vědeckotechnického rozvoje na příkladě konkrétní firmy. Co by měla zahrnovat analýza marketingových a distribučních faktorů? Uveďte konkrétní příklady. Na co by především měla být zaměřena analýza faktorů řízení výroby? Co je třeba analyzovat v případě podnikových a pracovních zdrojů? Co je audit firemních zdrojů? Které ukazatele se používají při analýze finančních a rozpočtových faktorů? Jakých hodnot by měly tyto ukazatele dosahovat u průměrně prosperující firmy? Ukazatelé rentability. Rentabilita celkového kapitálu. Rentabilita dlouhodobě vloženého kapitálu. Ukazatelé aktivity. Ukazatelé zadluženosti. Ukazatelé platební schopnosti podniku. Vysvětlete podstatu Du Pont analýzy. Jak se uskutečňuje analýza hodnotových řetězců? Čím může být užitečná analýza „7S firmy Mc Kinsey“ ?

Vysvětlete podstatu SWOT analýzy a logiku využití jejich výsledků při formulaci strategických závěrů a doporučení. Jak se konstruuje BCG matice a čím může být pro strategické řízení užitečná? Čím může být užitečná databáze PIMS? Charakterizujte strukturu jejich vstupů a výstupů. PIMS ( Profit Impact Market Strategy ).

Co by měla zahrnovat fáze „business definition“? Co můžete říci o tzv. generickém charakteru obchodní strategie? Ovlivňuje generický charakter obchodní strategie i navazující funkční strategie? Jaký generický charakter by měly mít obchodní strategie malých firem? Co vyjadřují pojmy strategie stability, strategie expanze, strategie omezení? Vysvětlete pojmy interní a externí strategický rozvoj. Co znamená, když firma sleduje strategii diverzifikace? Jaké druhy diverzifikace můžete vyjmenovat a charakterizovat? Jaký je smysl diverzifikace? Co je vertikální integrace? Vysvětlete pojmy ofenzivní a defenzivní strategie.

Co je účelem výběru strategie? Vysvětlete, jak závisí volba strategické varianty na strategické mezeře a klíčových faktorech vnějšího a vnitřního prostředí firmy. Jak závisí výběr strategie podniku na rozhodujících stakeholderech, tj. na jeho vlastnících, konkurentech, zákaznících, dodavatelích, vládě aj.? Jak ovlivňují volbu strategie postoje a zájmy vrcholových řídících pracovníků? Co konkrétně znamená posouzení vhodnosti strategie? Co se rozumí přijatelností strategie?

Poznámka

Otázky ke zkoušce - vypracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4300
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse