Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategický management

Strategický management

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce ve velmi přehledné a srozumitelné formě seznamuje s deseti okruhy ze strategického managementu, jeho technik a metod. Vše je doprovázeno schématy a doplňujícími tabulkami a grafy.

Obsah

1.
Strategické řízení
1.1
Význam strategického managementu
1.2
Otázky, které musí strategicky uvažující manageři řešit
1.3
Strategické řízení jako nikdy nekončící proces
1.4
Rozdíl mezi strategickým, taktickým a operativním řízením
2.
Poslání firmy, firemní principy, strategické cíle
3.
Strategie, strategická mezera, strategická obchodní jednotka, hierarchie firemních strategií
4.
Strategická analýza okolí firmy
4.1
Analýza obecného okolí podniku
4.2
Analýza oborového okolí podniku
4.3
Zahraniční okolí podniku
4.4
Metody a techniky využívané při analýze okolí podniku
4.4.1
ETOP
4.4.2
Portfolio analýza
4.5
Metody zaměřené na odhalení budoucího vývoje a vývojových trendů (metoda MAP, metoda scénářů)
4.6
Prognóza vývoje trhu
4.7
Informační zdroje pro analýzu okolí
5.
Analýza očekávání rozhodujících stakeholders
6.
Strategická analýza vnitřního prostředí firmy
6.1
Analýza firemních faktorů
6.1.1
Faktory vědecko-technického rozvoje
6.1.2
Marketingové a distribuční faktory
6.1.3
Faktory výroby a řízení výroby
6.1.4
Faktory podnikových a pracovních zdrojů
6.1.5
Faktory finanční a rozpočtové
6.2
Analýza hodnototvorných řetězců
6.3
Analýza metodou „7S“ (McKinsey)
7.
Diagnóza silných stránek a slabin, hrozeb a příležitostí
7.1
SWOT analýza
7.2
Technika SAP
8.
Formulace strategie, typologie strategií
8.1
Porterovy generické strategie (konkurenční strategie)
8.1.1
Strategie nízkých nákladů
8.1.2
Strategie diferenciace
8.1.3
Strategie úzkého zaměření
8.2
Možné alternativní směry strategického rozvoje
8.2.1
Strategie stability
8.2.2
Strategie expanze
8.2.3
Strategie omezení
8.2.4
Kombinovaná strategie
8.3
Ofenzivní a defenzivní strategie
9.
Výběr optimální strategie
10.
Realizace strategie
11.
Doplněk techniky managementu
11.1Benchmarking
11.2
Balanced Scorecard

Úryvek

“8.2 MOŽNÉ ALTERNATIVNÍ SMĚRY STRATEGICKÉHO ROZVOJE

8.2.1 Strategie stability
- podnik nabízí svým zákazníkům stejné výrobky, na stejných trzích a stejné funkce => snaží se pouze o zlepšení postupů v jednotl. oblastech činnosti (zdokonalení kvality výrobků, zlepšení efektivnosti výroby)
- je typická pro firmy nacházející se ve stadiu zralosti svého vývoje nebo s trhy a výrobky ve stadiu zralosti
- důvody pro uplatnění:
• podnik dělá věci dobře a chce tak pokračovat i dál; stakeholders jsou s dosavadní strategií spokojeni
• je méně riziková, jednodušší a pohodlnější
• okolí je relativně stabilní, vytváří málo hrozeb, ale i málo příležitostí

A/ Interní stabilita = podnik zdokonaluje své činnosti
B/ Externí stabilita = podnik udržuje svůj tržní podíl

8.2.2 Strategie expanze
- podnik nabízí svým zákazníkům nové výrobky, nebo nabízí na nových trzích nebo nové funkce nebo rozšiřuje stávající oblasti podnikání
- je typická pro firmy, které mají výrobky a trhy ve fázi před stadiem zralosti, příp. na začátku život. cyklu
- předpokládá vyšší investice, krátkodobě může vést k nižší efektivitě
- důvody pro uplatnění:
• okolí je měnlivé; snaha využít příležitosti
• motivace řídících pracovníků (větší zisky, aby se na ně vzpomínalo)
• větší monopolní síla podniku
• tlak ze strany akcionářů
A/ Interní expanze (Ansoffova matice výrobek/trh)

Stávající trh Nový trh
Stávající výrobek PRONIKÁNÍ (Penetrace) ROZVOJ TRHU
Nový výrobek ROZVOJ VÝROBKU DIVERZIFIKACE

Pronikání (penetrace) => podnik nabízí stávající výrobky na stávajícím trhu, ale usiluje o podstatné
zvýšení objemu prodeje (zřídí nová prodejní místa, zvýší počet prodejců, zintenzivní propagaci)
Rozvoj trhu => podnik nabízí stávající výrobky na nových trzích (příčinou může být ostrá konkurence na
původ. trhu)
Rozvoj výrobku => podnik nabízí na stávajícím trhu nové výrobky (investuje do inovací, zvyšuje kvalitu
svých výrobků)
Diverzifikace => podnik nabízí nové výrobky na nových trzích (tím snižuje podnikatelské riziko, ale zase
nemůže dosáhnout špičkové úrovně u všech nabízených produktů)
soustředná = nové výrobky, trhy jsou velmi podobné současným
konglomerátní = nové výrobky, trh nejsou podobné současným

horizontální = nové výrobky, trhy doplňují ty současné
vertikální => dopředná vertikální integrace = rozšiřuje oblast podnikání v elementu funkcí
zpětná vertikální integrace = zužuje oblast podnikání v elementu funkcí

B/ Externí expanze
= získání nových podniků nebo částí podniků (fúzování, akvizice)
- motivy kupujících: snaha o dobrou investici, o rozšíření sortimentu, o zmenšení konkurence, o zvýšení
ziskovosti, o získání žádaných zdrojů
- motivy prodávajících: snaha o získání fin. prostředků, snaha o zvýšení velikosti a růst podniku

8.2.3 Strategie omezení
- podnik ruší výrobu některých výrobků, opouští trhy, uzavírá závody; zužuje stávající oblasti podnikání
- je typická pro firmy, které mají výrobky a trhy v klesajícím stadiu životního cyklu
- důvody pro uplatnění:
• podnik dělá věci špatně
• podnik nedosáhl svých cílů jinými strategiemi a je vystaven tlakům ze strany akcionářů, zákazníků
• podnik je ztrátový
• hrozby okolí a slabé stránky podniku převyšují silné stránky firmy

A/ Interní omezení

Trh-udržení Trh-eliminace
Výrobek-udržení SKLÍZEJ! STÁHNI SE!
Výrobek-eliminace OMEZ! PRODEJ!

Sklízej! => podnik se snaží udržet objem prodeje zavedených a oblíbených výrobků co nejdéle
Omez! => firma omezí výrobu produktu, jehož objem prodeje se snižuje a věnuje se těm, o které je zájem
Stáhni se! => firma opouští trhy, na nichž se jí nedaří a věnuje se těm, na nichž je úspěšná
Prodej! => firma ruší produkty, o které není zájem a opouští nerentabilní trhy

B/ Externí omezení
= likvidace podniku nebo jeho částí"

Poznámka

Obsahuje schémata, grafy a tabulky. Čistý text dosahuje cca 24 stran.
Velmi přehledně a precizně zpracováno.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14005
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse