Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strategický management

Strategický managementKategorie: Management, Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek se věnují rozmanitým oblastem strategického managementu. Po základním uvedení do problematiky strategického managementu jsou probrány jeho složky, problémy a další souvislosti od podnikatelského záměru po finanční plán.

Obsah

1.
Proces strategického managementu a plánování
2.
Podnikatelský záměr
3.
Analýza prostředí
4.
Popis podniku
5.
Smlouvy
6.
Organizace
7.
Výroba a služby
8.
Odbyt
9.
Výroba
10.
Výrobní strategie
11.
Finanční plán

Úryvek

"PROCES STRATEGICKÉHO MANAGEMENTU A PLÁNOVÁNÍ

Strategický management:
-má za úkol obsáhnout všechny stránky předmětu činnosti
-široký a dlouhodobý záměr (oproti taktickým a strategickým plánům)
-rozhodování => rozhodnutí o produktu, jeho umístění včetně zásahu vrcholového managementu
Rozhodnutí: 1) prostřednictvím strategického plánu
2) konání ad-hock (pružně rozhodovat bez strategie)
- ne každý musí dělat strategický plán
Má se strategicky plánovat: 1) rozhodnutí podnikatele
2) okolí: je nepředvídatelné
3) druhu činnosti: předmět podnikání
Největší těžkosti strategického plánování (SP):
1. Jsou události, které předbíhají plán
2. Plán je považován za potlačení tvořivosti
3. Vyskytnou se nepředvídané problémy při realizaci plánu
4. Tím, že do procesu tvorby plánu nejsou zataženi všichni pracovníci, tak je přístup takový, že vy jste si plán vytvořili, tak si ho plňte
5. Vývoj podniku se neobejde bez krizových okamžiků (odvádějí pozornost od plánu => dennodenní operativa
6. Při uvažování, zda SP použít vzít v úvahu formální a neformální mocenské vztahy v podniku a vztah k jejich změnám
7. Sklon k novému (dělat změny)
8. Podniková kultura
9. Morálka personálu
-strukturální management není všelék

Základní důvody, proč některé organizace neuplatňují SM:
1. Management si neuvědomuje skutečnou situaci podniku (slabé informační systémy)
2. Management klame sám sebe (namlouvá si, že strategické plánování nepotřebuje)
3. Manažeři, kteří mají moc (autoritu, postavení) se zakonzervují a „zůstanou sedět na místě“
4. Vedení zahlceno operativou
5. Slepota uspokojení z minulých úspěchů
6. Někteří manažeři se domnívají, že jakákoliv změna budoucího vývoje je chápána jako negace minulého vývoje (udělali jsme něco špatně, že to musíme měnit?)
7. Management neví, proč došlo k úspěchu (pozornost věnují hlavně neúspěchu)

Co hovoří pro používání SP:
1. Pokud se bude jednat o vážné nedostatky v podniku => bývají stimulem pro vedení
2. Konkurent, který systematicky jde svou cestou a hledá nové komparativní výhody
3. Skandály (protesty) ze strany zaměstnanců (nutno, aby zaměstnanci věděli, o co vrcholovému managementu jde)
4. Nový příchozí manažer
5. Převzetí jiného/jiným podniku/podnikem = akvizice"

Poznámka

Důležité informace jsou značeny tučně či barevně.
Součástí práce jsou tabulky a graf o rozsahu cca 3 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505c75269ac94.zip (65 kB)
Nezabalený formát:
Strategicky_management.doc (264 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse