Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strategický management

Strategický management

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek ze strategického managementu jsou zaměřeny nejen na obecné pojmy, ale i na podnikatelské plánování, procesní řízení a přístup. Kromě toho práce nabízí porovnání tradičních versus moderních přístupů v tomto oboru. Poslední přednášky se soustřeďují na rozdíl mezi identitou a image firmy. Závěr patří krátce etice v managementu.

Obsah

1.
Strategický cyklus
1.1.
Určení základních premis
1.2.
Situační analýzy
1.3.
Analýza rozvojového potenciálu
1.4.
Určení strategie
1.5.
Hodnocení a výběr strategií
1.6.
Realizace strategie
1.7.
Kontrola plnění strategických záměrů
2.
Podnikatelské plány
2.1.
Zásady pro zpracování podnikatelského plánu
2.2.
Příprava podnikatelského plánu
3.
Procesní přístup
3.1.
Pojmy
3.2.
Východiska procesního přístupu
3.3.
Nové formování procesů
3.4.
Stabilizace procesů
3.5.
Zlepšování procesů
4.
Pojetí přidané hodnoty a z pohledu managementu procesů
5.
Procesní řízení v oblasti organizační architektury
6.
Vnímání provozních činností jako hodnotového řetězce
7.
Tradiční versus moderní přístupy
8.
Management znalostí
8.1.
Základní pojmy
8.2.
Explicitní a tacitní znalosti
8.3.
Trh znalostí
9.
Identita firmy
9.1.
Základní pojmy
9.2.
Od identity k image firmy
9.3.
Složky firemní identity
9.4.
Etika v managementu

Úryvek

"Určení základních premis
Každý subjekt by měl mít jasnou představu, proč, za jakým účelem funguje, a na základě toho formulovat své poslání. Poslání organizace určuje její charakter, identitu a obvykle prezentuje smysl její existence, vztah k ostatním subjektům, normy chování a hodnoty, které firma dlouhodobě uznává.
U podnikatelských subjektů poslání vymezuje postoje firmy vůči třem základním faktorů, tzv. 3P – produkt, profit, personál.
Poslání musí být inspirací pro pracovníky, má vymezovat obecný rámec běžných rozhodování, vytvářet základy pro určení dlouhodobých priorit fungování atd… Častým rysem obsahu poslání je vymezení odpovědnosti organizace vůči vlastníkům, zaměstnancům, obchodním partnerům a okolí. Součástí poslání může být i vymezení určitých hodnot a chování (etické kodexy).
Některé organizace kromě poslání formulují ještě vizi organizace. Na rozdíl od poslání, které souvisí spíše se způsobem chování a má nadčasový charakter, vize vyjadřuje představu nějakého budoucího stavu týkajícího se konkrétního elementu organizace. I vize může být uvedena mottem.
I když poslání i vize mají mít nadčasový charakter, neznamená, že je nelze měnit, změnily se zásadně podmínky, ve kterých firma funguje.

Situační analýzy
Strategické situační analýzy se provádějí vzhledem k prostředí, v němž firma existuje, jednak vzhledem ke strategickým možnostem, zdrojům a způsobilostem firmy. Jejich hlavními přínosy jsou:
 odhalení trendů
 vyvarování se minulých chyb (ať už našich nebo našich předchůdců)
 stavení na předchozích úspěších (ať už našich nebo našich předchůdců)

Předmětem situačních analýz je obvykle vývoj vnějšího a vnitřního prostředí firmy a určení kritických a klíčových faktorů úspěchu.
Strategická analýza prostředí je analýza externího prostředí firmy, které má umožnit vymezení její strategické pozice. Zpravidla se realizuje v krocích, které přibližuje následující obrázek.

 pochopení povahy prostředí – je nutné zamyslet se nad tím, do jaké míry je relevantní prostředí turbulentní a proč. V závislosti na dynamice prostředí rozlišujeme prostředí statické a dynamické.
 prověření vlivů prostředí – provádí se pomocí analýzy PEST (je dobré doplnit ji o scénáře budoucího vývoje)
 analýza konkurenčního prostředí – používá se Porterův model pěti konkurenčních sil, toto poznání přispívá k určení konkurenční výhody
 identifikace konkurenční pozice – východiskem je vymezení cílových trhů. Jednou z rozšířených technik zjišťování a vyhodnocování informací o konkurencí je v současnosti benchmarking.používá se benchmarking. Jinou metodou, která pomáhá odlišit skupinu aktuálních konkurentů organizace od skupiny jejích potenciálních konkurentů je analýza tržních segmentů. Důležité je také zjištění relativního tržního podílu pomocí BCG.
 identifikace příležitostí a hrozeb – standardně se používá metoda SWOT
Úspěšnost připravované strategie je závislá kromě vlivu externích faktorů rovněž na strategických možnostech firmy samé. K analyzování vnitřního potenciálu firmy lze využít některých ze standardizovaných metod: finanční analýzy, metody SWOT, VRIO, benchmarkingu, atd… Systematickým přístupem k určování vnitřních schopností firmy je analýza hodnotového řetězce firmy a to ve všech souvislostech. Rozložením celé činnosti firmy na postupné základní činnosti lze získat hlubší představu o celém souboru činností, které ve firmě probíhají."

Poznámka

Práce obsahují schémata. Čistý text je cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse