Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategický management - BELIS, s.r.o.

Strategický management - BELIS, s.r.o.

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Charakteristika společnosti - základní údaje (obchodní jméno, sídlo, identifikační číslo, rok založení, jednatel, společníci, předmět činnosti), vývoj firmy, investice. Vize společnosti. Strategické cíle - cíle ekonomické, tržní, sociální, majetkové, v oblasti technologie, výzkumu, vývoje. Strategie dosažení cílů - prohlášení o politice jakosti, její součásti, povinnosti zaměstanců. Externí a interní analýza - makroprostředí, legislativa (zákony všeobecné, na ochranu vod, na ochranu ovzduší, odpadové hospodářství, chemické látky, hluk), demografie (struktura zaměstanců podle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání), ekonomika, kultura, technologie, politika, ekologie, mezoprostředí (konkurence v oboru (na čem závisí, konkurenti v oboru), potencionální noví konkurenti, substituční výrobky, zákazníci (výčet nejdůležitějších zákazníků), dodavatelé (výčet významných dodavatelů, výběr a hodnocení dodavatelů), externí analýza – matice EFE. Interní analýza - management (struktura a organizace ve firmě, motivace pracovníků), marketing (určování požadavků týkající se produktu, přezkoumání požadavků, skladování, distribuce a balení), finance a účetnictví (likvidita (běžná, pohotová, okamžitá), zadluženost, obrat aktiv (ukazatele aktivity, rychlost obratu zásob, doba obratu zásob, počet obrátek), rentabilita (úhrnných vložených prostředků (ROA), vlastního kapitálu (ROE), celkového investovaného kapitálu (ROCE), tržeb (ROS)), výroba, informační systém, interní analýza – matice IFE. Strategická analýza, interní – Externí matice IE, matice TOWS, matice SPACE. Dopředné hodnocení strategického plánu. Rozvaha. Výkaz zisků a ztrát.

Obsah

1.
Úvod
2.
Charakteristika společnosti
3.
Vize společnosti
4.
Strategické cíle
5.
Strategie dosažení cílů
6.
Externí a interní analýza
6.1.
Makroprostředí
6.1.1.
Legislativa
6.1.2.
Demografie
6.1.3
Ekonomika
6.1.4
Kultura
6.1.5
Technologie
6.1.6
Politika
6.1.7
Ekologie
6.1.2.
Mezoprostředí
6.1.2.1.
Konkurence v oboru
6.1.2.2.
Potencionální noví konkurenti
6.1.2.3.
Substituční výrobky
6.1.2.4.
Zákazníci
6.1.2.5.
Dodavatelé
6.1.2.6.
Externí analýza – matice EFE
6.2.
Interní analýza
6.2.1.
Management
6.2.2.
Marketing
6.2.3.
Finance a účetnictví
6.2.4.
Výroba
6.2.5.
Informační systém
6.2.6.
Interní analýza – matice IFE
7.
Strategická analýza
7.1.
Interní – Externí matice IE
7.2.
Matice TOWS
7.3.
Matice SPACE
8.
Dopředné hodnocení strategického plánu
9.
Přílohy
9.1
Rozvaha
9.2
Výkaz zisků a ztrát

Úryvek

"3. Vize společnosti

Vize každého podniku by měla být základní myšlenka, která ve stručnosti vyjadřuje poslání firmy, její působení v prostředí tržní ekonomiky, vztah k zákazníkovi, životnímu prostředí atd.

Firma Belis, s.r. o. vyrábí smaltované a teflonové nádobí a vyrábí výlisky do automobilového průmyslu. Základní myšlenkou firmy je maximalizace spokojenosti svých zákazníků. Firma se snaží vyrábět a dodávat výrobek podle představ zákazníka. Snaží se vyrábět své produkty kvalitní a cenově přijatelné pro své odběratele. Firma je ve velmi konkurenčním prostředí. Patří mezi velmi moderní firmy, neboť používá nejnovější technologie a postupy pro výrobu.

Snahou firmy je dostat se více na trh, získávat větší podíl na trhu, nejen na tuzemském, ale i na trhu zahraničním, proto se firma snaží inovovat výrobky a pronikat s nimi na trh.

Firma maximalizuje spokojenost zákazníka prostřednictvím kvality. Na kvalitu je ve firmě kladen velký důraz. Firma má tým odborník, kteří se zabývají kvalitou výrobků. Tento tým je k dispozici i pro zákazníky při řešení technických problémů při zadávání zakázky pro firmu. Určují, zda-li je firma schopna vyhovět zákazníkovi, aby neslibovala to, co nemůže splnit. Firma má i vlastní systém, Systém managementu jakosti, pro řízení kvality a vlastní nejnovější ISO certifikáty

Firma do budoucnosti chce zvětšit svůj podíl na trhu, udržovat zákazníky a získávat nové. Firma i nadále chce udržovat velmi dobré vztahy se svými zaměstnanci, které bere firma jako základ pro svou kvalitu výrobků. Dobré vztahy chce mít i nadále s dodavatelskými firmami. Firma by chtěla zlepšit svou finanční situaci v tržbách při snižování nákladů a tím dosahovat vzrůstající ziskovosti. Pod tlakem veřejnosti a svých odběratelů chce zavést do své firmy i enviromentální systém."

Poznámka

Velmi podrobné a ucelené.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse