Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Strategický management v Kooperativě - slovensky

Strategický management v Kooperativě - slovensky

Kategorie: Strategický management, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice strategického managementu. Nejprve shrnuje teoretická východiska, poté se zabývá praktickou analýzou strategie, poslání a mise společnosti. V závěru uvádí několik strategických řešení. Přináší bližší informace o zkoumané firmě Kooperativa poisťovňa, a.s., zmiňuje její zaměření, i obvyklé funkční procesy. Zamýšlí se nad jednotlivými hledisky každé navrhované strategie, zmiňuje možná pro a proti.

Obsah

Úvod
Metodika práce
1.
Teoretické východiská
1.1
Strategický manažment
1.1.1
Vývojové etapy v manažmente
1.2
Strategické plánovanie
1.2.1
Dlhodobé ( extrapolačné) plánovanie
1.2.2
Strategické plánovanie na úrovni podniku
1.2.3
Strategické plány podnikateľských jednotiek a funkčné stratégie podnikov
1.3
Vybrané metódy analýzy prostredia
1.3.1
Konštrukcia a použitie matice BCG
2
Analytická časť
2.1
Profil spoločnosti
2.2
Organizačná štruktúra spoločnosti
2.3
Poslanie a misia
2.3.1
Poslanie spoločnosti
2.3.2
Misia
2.4
Vybrané finančné ukazovatele spoločnosti
2.5
BCG matica
3.
Návrhová časť
3.1
Východiská pre návrh
3.2
Návrhy
3.2.1
Zlepšenie produktov životného poistenia a zmluvného poistenia motorových vozidiel (havária)
Záver
Prílohy

Úryvek

"1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ
1.1 Strategický manažment
1.1.1 Vývojové etapy v manažmente

V rokoch 1945 – 1970 mali priemyselné krajiny vynikajúci vzrast. Po vojne sa vyvinuli modely pre dlhodobé plánovanie veľkých podnikov. Modely predpokladali stabilné okolie podniku. Dlhodobé prognózy ( 5 – 10 rokov ) obsahovali detailné plány výsledku, investícií atď.
Konjunktúry nemali veľkú dôležitosť, pretože ich sila sa dala predpovedať a vzhľadom na dĺžku plánu sa nízka a vysoká konjunktúra vyrovnali.
V období 1965 – 1975 klesol prírastok na viacerých dôležitých trhoch a dlhodobé prognózy začali ukazovať podstatné nedostatky. Stabilita okolia sa zmenila a podniky zistili, že valutové systémy môžu kolapsovať, energetické základne sa môžu zmeniť, nová technológia sa rozšírila do nových krajín rýchlejšie, ako sa predpokladalo, inflácia sa nedala ohraničiť tradičnými nástrojmi finančnej politiky, atď. Konjunktúrne výkyvy boli stále dramatickejšie a v údoliach konjunktúry sa museli riešiť krízy podnikov.
Požiadavky na prispôsobenie manažmentu týmto zmenám znamenali v prvom rade potrebu prispôsobenia dlhodobého plánovania ako nástroja pre kontinuálnu činnosť, a nie ako predtým, keď plán bol iba dlhodobým rigidným náčrtom budúcnosti.
Strategické plánovanie vyžaduje akceptovanie metodiky. Prvým krokom strategického vedenia podniku je stanovenie pozície podniku. To znamená, že podnik stanoví pozíciu svojich výrobkov na trhoch v relácii k svojim konkurentom. Rast trhu a podiel na trhu sú centrálnymi otázkami tohto kroku. Táto práca je systematická a väčšina ľudí vo vedení podniku sa dohodne o jej výsledku.
Druhým krokom ja vytvorenie záverov z tých poznatkov, ktoré sa dosiahnu v prvom kroku. Existujú rozličné názory na stratégie záverov. Napr. je všeobecne akceptovaná stratégia z Boston Consulting Group, ktorá znamená, že podnik musí dosiahnuť dominantné postavenie na trhu. Vysoký percentuálny podiel na trhu znamená možnosť vysokej ziskovosti podniku.
Podnik, ktorý má veľké skúsenosti z produkcie určitého výrobku, má v praxi najnižšie výrobné náklady. Podnik sa môže pustiť do konkurencie v cene a tak vytvoriť ešte väčší podiel na trhu a investovať výsledok do ešte efektívnejšieho výrobného procesu.

1.2 Strategické plánovanie

Termín strategické plánovanie sa objavil v USA koncom 60. rokov. Fenomén strategického plánovania je výsledkom objektívnych zmien v sociálnych a ekonomických podmienkach činnosti podnikov, ktoré potrebovali nové prístupy k svojmu ďalšiemu rozvoju. Tieto zmeny sa prejavili najmä v okolí podniku rastom konkurencie a zostrovaním konkurenčného boja, globalizáciou trhu, nasýtením spotrebiteľského dopytu. Firmy boli nútené spracúvať vlastnú stratégiu svojej adaptácie na vonkajšie prostredie a jeho zmeny.
Strategické plánovanie predstavuje proces, v ktorom racionálna analýza všeobecnej situácie a budúcich možností i nebezpečenstiev vedie k formulovaniu zámerov stratégií, prostriedkov a cieľov. V strategickom plánovaní ide o optimálne využitie podnikových zdrojov pri využívaní ponúkaných príležitosti a obrany pred hrozbami.
Možno vyčleniť tri etapy vývoja strategického plánovania:
- dlhodobé alebo extrapolačné plánovanie"

Poznámka

Práce obsahuje tabulky, schémata a grafy. Čistého textu v práci je cca 16 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16155
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse