Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strategický management - vypracované otázky

Strategický management - vypracované otázky

Kategorie: Strategický management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované otázky na zkoušku ze strategického managementu. Text se zabývá např. kritérii hodnocení variant, zájmovými skupinami, strategickým plánováním, včetně základních pojmů. Např.: poslání, vize, chaos, joint venture, synergie, apod. Věnuje se také konkurenčním výhodám, substitutům, holdingu, i některým druhům strategií.

Obsah

1.
Kritéria hodnocení variant
2.
Rozdíl mezi zdrojovým a pozičním přístupem v dosahování konkurenční výhody
3.
Zájmové skupiny - navrhnout jak je analyzovat, jak s nimi optimálně jednat
4.
Charakterizujte hybné síly globalizace a jejich proměnné?
5.
Požadavky na SWOT analýzu
6.
Segmentace (zaměření) a její úspěšnost
7.
Vliv podnikové kultury na implementaci strategie
8.
V jakých oblastech v podniku se vyskytují rizika
9.
Jakou má funkci strategické plánování v rámci strategického řízení
10.
Zájmové skupiny - kdo sem patří a popsat jejich charakteristické zájmy
11.
Vliv dosahování synergie na strategické jednání podniku
12.
Jakými cestami může podnik dosáhnout konkurenční výhody cestou nízkých nákladů
13.
Jaké jsou možnosti řešení krize v její akutní fázi?
14.
Odlišnosti mezi posláním a vizí
15.
Charakterizujte generické strategie
16.
Charakterizujte pojmy: diskontuniita, chaos, turbulence
17.
Jak působí národní kultura na podnik?
18.
Změny, jak působí na zaměstnance a podnik?
19.
Joint Venture
20.
Vertikální integrace
21.
Analýza odvětví
22.
Dosahování konkurenční výhody na základě znalosti
23.
Typy diverzifikační strategie
24.
Synergie
25.
Akutní krize
26.
Co je cílem analýz a na jakém principu jsou založeny?
27.
Substituty - princip, druhy, jak se podnik může bránit ohrožení ze strany substitutů
28.
Holding - proč vzniká a jaké můžou být role matky?
29.
Riziko - co se stane, když se neřeší, jak ho zjistit a připravit se na něj
30.
Proč podniky volí diverzifikační strategie a kde při nich dosahují synergie?
31.
Kdy byste doporučili použít integrační strategii?
32.
Jaká jsou rizika při zavádění nové strategie?
33.
Funkce cílů a dělení cílů
34.
Analýza globálního prostředí
35.
Podstata strategie modrého oceánu
36.
Jaká je vazba mezi podnikovými cíli a zájmovými skupinami
37.
Jaký je význam zpracování strategických map a na jakém principu jsou založeny?
38.
Charakterizujte jednotlivé fáze procesní krize a zaměřte se především na identifikaci krize v nich?
39.
Charakterizuj strategii turnaround
40.
Výhody virtuálního podniku a sítí, rizika

Úryvek

"1) Kritéria hodnocení variant
Přípustnost - vyloučit varianty které odporují podnikovým hodnotám v podnikovém kodexu nebo etické normě a hodnotám podnikové kultury nebo mohou v budoucnu podnik jakkoli poškodit. Mohou to být varianty u kterých lze prognózovat negativní dopady.
Metodickým nástrojem je matice důsledků – ve sloupcích strategické varianty a v řádcích kvantitativní a kvalitativní kritéria. V matici jsou potom důsledky ve vztahu k jednotlivým kritériím vyjádřené číselně nebo slovně.
Proveditelnost – z hlediska zdrojů, a to nejen v době zahájení implementace, ale také z hlediska jejich vývoje. Implementace je nemůže vyčerpat, ale musí povolovat další existenci a rozvoj. Zdroje:
1. finanční – finanční kapitál pro realizaci varianty (na akvizici, výstavbu, koupi), jeho disponib.množství, dostupnost úvěru nebo jiných cizích zdrojů, finanční toky v průběhu implementace a po ní,
2. lidské – z hlediska kvantitativního a kvalitativního
3. Další zdroje – např. infrastruktura, energetické zdroje
Vhodnost – přijatá varianta musí odpovídat: 1. poslání podniku a vizi, 2. výsledkům provedených strateg. analýz vnějšího a vnitř.prostř., 3. schopnosti maximálně využívat příležit. a silné stránky, ubránit se hrozbám a nedostatkům plynoucím ze slabých stránek, 4. zdrojům a klíčovým kompetencím, 5. podnikové kultuře, 6. vnějšímu prostředí (zejm. legisl., eko a etickému).
Přijatelnost – z hlediska:
1. Zájmových skupin – varianta strategie musí naplňovat očekávání významných zájm. skupin. Pokud byla varianta v rozporu, musí podnik zájm.skupiny přesvědčit a když se to nepodaří, je vhodnější volit jinou variantu,
2. Návratnost – N – Jak dlouho bude podnik čekat na návratnost investovaného kapitálu? Pro posouzení návratnosti se používá analýza diskontovaného CF (∑diskont.ročních CF vyplývajících ze zavedení strategie).
3. Riziko – každá z alternativ představuje větší nebo menší míru rizika. Obvykle se varianty posuzují z finančního rizika:
- analýza vývoje finančních ukazatelů (vývoj CF, dopad jednotl.variant na likviditu podniku, její nevýhodou je že vychází z urč.předpokladů/úrovně cen, úroků,odbytu, N/,je zjednodušená a nepostihuje všechny fa),
- analýza citlivosti (jak se projeví změna 1fa na jinou oblast a při jakých hodnotách začne působit negativně)
- simulační modely (zjednodušený obraz reality na nějž se mohou navozovat situace, umožňují sledovat na počítači vývoj podniku jako ekonomického systému a zjišťovat předpokládaný dopad variant. Výstupem jsou tab a grafy). "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16822
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse