Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Středisko mládeže Asterix, výchova v dětské nebo mládežnické organizaci

Středisko mládeže Asterix, výchova v dětské nebo mládežnické organizaci


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se nejprve zamýšlí nad principy a smyslem vzdělávání mládeže. Poté obecně charakterizuje střediska mládeže, včetně významu i funkce. Praktická část se věnuje charakteristice Střediska mládeže Asterix v Havířově.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Střediska mládeže, jejich význam a funkce
1.2
Zájmové vzdělávání, jeho zásady, cíle
2.
Středisko volného času Asterix
2.1
Obecný popis střediska- účel, poslání
2.2
Činnost střediska
2.3
Priority střediska
2.4
Výchova ve středisku a její zaměření
2.5
Formy zájmového vzdělávání ve středisku
2.6
Popis střediska – odborné pracovny, učebny k pohybovým aktivitám, prostory pro otevření vstupu – spontánní aktivity
3.
Závěr

Úryvek

“ Úvod

Volný čas je významnou sociologickou, ekonomickou a pedagogickou kategorií. Jeho naplňování je zvláště významné pro mládež. Důležitou roli ve využití volného času mládeže nesou na svých bedrech školská zařízení pro zájmové vzdělávání, zejména střediska volného času, školní družiny a školní kluby.
Mládežnické organizace poskytují svým účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. V těchto organizacích se využívá některých základních principů, jenž ovlivňují jejich aktivitu a tím i jejich výchovný účinek. Jsou to principy atraktivnosti činnosti a zážitku, princip podílu členů na formulaci cílů a princip podílu členů na řízení organizace. Činnost ve střediscích je určena především pro děti a mládež školního věku, tedy ve věkovém rozmezí 7 – 18 let. Základem činnosti středisek je tak přímá práce s dětmi a mládeží.
Zájmové vzdělávání v mládežnických organizacích je založeno na zásadách rovného přístupu, zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivců, vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků zájmového vzdělávání. Dále na svobodném šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a cílů zájmového vzdělávání, zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod. V neposlední řadě také na možnosti celoživotního vzdělávání člověka při vědomé spoluodpovědnosti za své vzdělávání. Cílem zájmového vzdělávání mládeže je rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výchovou k povolání nebo pracovní činnosti, získávání informací a učení se.
V další části své práce se zaměřím na středisko volného času Asterix v Havířově. Toto středisko jsem si vybral proto, že jsem ho jako mladík navštěvoval, ovšem tehdy se toto středisko jmenovalo „Dům dětí, pionýrů a mládeže“. Na nápad napsat o tomto zařízení mě přivedl mladší bratr mé manželky, který v současné době středisko navštěvuje a to konkrétně tři zájmové kroužky – vlakové modelářství, výpočetní kroužek a taneční kroužek. Toto středisko jsem osobně navštívil, zúčastnil se jako pozorovatel praktické části – výchovy v tanečním kroužku, hovořil jsem se třemi pedagogy – vedoucími a také s ředitelkou této organizace s Bc. Evou Kiedroňovou.

ASTERIX – středisko volného času Havířov, příspěvková organizace

Adresa zařízení: Na Nábřeží 41, 735 01 Havířov – Město
Ředitel zařízení: Bc. Eva Kiedroňová
Kontakty: tel. 596 811 175, 596 813 019
e- mail:info@svcha.eu
ul. Na Nábřeží 41, Havířov - Město

Zřizovatel: Statutární město Havířov
IČO: 750 85747
IZO: 600 031 322

ASTERIX – středisko volného času má tři místa poskytovaného vzdělávání umístěných v samostatných budovách:
- Na Nábřeží 41, Havířov – Město
- ul. M. Kudeříkové 14, Havířov - Město
- TZ Pstruží 0105

ASTERIX je středisko volného času – školské zařízení pro zájmové vzdělávání – podle § 118 Zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V souladu s uvedeným zákonem středisko volného času poskytuje pro účastníky naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Účelem tohoto zařízení je výchova, vzdělávání, zájmová, osvětová, táborová a tématická rekreační činnost pro děti, žáky a studenty, bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. Posláním tohoto zařízení je přiměřená nabídka kvalitně a účelně stráveného volného času, jeho využití k poznání sebe sama přes různé zájmové aktivity, pomoc při hledání budoucího profesního uplatnění a navázání nových vztahů. Školní vzdělávací program respektuje základní myšlenku otevřenosti všem – a to jak obsahem zájmového vzdělávání, demokratickými principy a respektováním účastníka zájmového vzdělávání jako osobnosti, tak také širokou nabídkou aktivit diferencovaným přístupem, naplňováním základních potřeb rozvoje pozitivních vztahů.
Činnost střediska se uskutečňuje ve více oborech zájmového vzdělávání s pestrou nabídkou zájmových aktivit, a to zejména v oblasti:
- estetické a kulturní
- přírodovědné
- technické a výpočetní techniky
- sportu a tělovýchovy
- společensko – vědní
- táborové a rekreační"

Poznámka

Obsahuje grafiku. Práce kompilačního charakteru, čerpá ze stránek Střediska mládeže Asterix.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11028
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse