Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Středověká heretická hnutí u nás

Středověká heretická hnutí u nás

Kategorie: Historie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje popisu jednotlivých druhů heretických směrů, které se projevily na našem území v době středověku. Jednalo se o valdenské, adamity a pikardy. U každé z herezí je popsán její původ, jak se dostala na naše území a specifické vlastnosti herezí.

Obsah

1.
Hereze
2.
Valdenští
a) Vznik hnutí
b) Učení a uspořádání
c) Valdenští u nás
3.
Pikardi
a) Bekyně
b) Beghardi
c) Čeští pikardi
4.
Adamité
a) Počátky hereze u Martina Húsky
b) Vlastní adamitské hnutí
5.
Závěr
6.
Resumé
a) Podsumowanie (po polsku)
7.
Obrazová příloha
8.
Seznam literatury
a) Použitá literatura
b) Mapy

Úryvek

"Pikardi
Pikardi bylo volné označení heretiků, které bylo odvozené ze jména beghardů a bekyň.

Bekyně
„Bekyně byly zbožné ženy žijící v celibátu. Obvykle se sdružovaly v ženských klášterech, zaměstnávaly se manuální prací a zbytek svého života vyplňovaly modlitbami, aniž měly jako celek nějaká pevně daná pravidla, organizaci nebo závazné sliby. Hnutí bekyň na severu představovalo spontánní místní výhonek potřeby následovat apoštolský život, která rozhýbala horlivé křesťany ve 12. století a která nabízela zaměstnání pro ženy (obvykle za pohodlných podmínek), jež nemohly očekávat, že naleznou manžela. Výchozí bod spočíval v apelu charismatického kazatele na ženy, které si přály vést svatý život, ale nechtěly se proto stát jeptiškami. Tak k sobě Lambert le Bègue (Koktavec), farní kněz nízkého původu a reformátor diecéze Liège, který zemřel v roce 1177, přitáhl skupinu žen, kterou řídil y jejíž společenství bývá někdy označováno za první bekyňský sbor. Nelítostná opozice Lamberta obvinila z hereze, poněvadž nelibě nesla jeho nebojácnou kritiku zlořádů církve. Lambertův obranný list Kalixovi III. Ukazuje jak i čest a přemrštěnost mohly dát nepřátelům zbraň do ruky. Bekyně na sebe mohly upozorňovat už svou instituciální nezakotveností, ale jejich prostota umožňovala nějaké legitimní místo snadno najít. Některé z nich pokračovaly v životě oddaných charitativních služebnic ve svých domech, nebo v domech svých rodičů, jiné odešly do volně organizovaných sdružení, která měla svou představenou, další pak byly odeslány do klášterů. Bekyně přirozeně zapadaly do městského života, vycházely vstříc potřebám žen, které nemohly být v existujících řádech akceptovány, a pokračovaly ve velkém počtu v nenápadném životě v řadě měst ve Flandrech, severní Francii a na území říše. Přitahovaly k sobě zbožné ženy, které z náboženských důvodů upřednostňovaly úlohu bekyň před jeptiškami, a ženy z chudších domácností, které si nemohly dovolit zaplatit poplatek za přijetí do kláštera.“
Beghardi
Beghardi byli muži, kteří vedli náboženský život bez pevného řádu a slibů podobně jako jejich ženské protějšky bekyně. Lišili se od nich však tím, že kladli větší důraz na modlitbu, a že si občas prostředky k životu opatřovali žebráním. V raném 14. století byli obviněni z příslušnosti k sektě svobodného ducha.

Čeští pikardi
„Přemysl Otakar II. si roku 1257 vyžádal na papeži Alexandrovi inkvizitory, k potlačení sekt mrskačů, beghardův a bekyň. Tyto bekyně pocházeli ze ženského náboženského spolku v Německu. (…) Podobně i beghardi, z mužského spolku k ošetřování nemocných vzniklí. Tito udrželi se v Čechách, co bludaři, v naprosté tajnosti se ukrývajíce až do nového přílivu beghardů z Německa v roce 1418.“ Tento příliv beghardů se uskutečnil proto, že v Čechách byly z počátku za vlády Václava IV. Volnější podmínky. Do Prahy přišlo „asi čtyřicet mužů se svými ženami a dětmi. Tvrdili, že prý byli pro boží zákon vyhnáni od svých církevních prelátů. Protože však prý slyšeli, že v Čechách je dovolena největší svoboda evangelické pravdy, přišli tedy do Čech. Byli proto od Pražanů s radostí přijati a opatřeni potravinami.Sama královna (Žofie) je častěji navštěvovala se svými dvořany, aby je utěšila, a pomáhala jim s jinými bohatými lidmi ve všech potřebách. Ale oni navštěvovali bohoslužby zřídka; také je nikdo nikdy neviděl přijímat pod obojí způsobu. Neměli také žádného vlastního kněze; pouze jim jakýsi muž znalý latiny (vir latinus) předčítal knihy v jejich mateřštině. Tak se skrývali v ovčím rouše draví vlci. Neboť když Zikmund Řepanský doznával veřejně svůj blud, ukázalo se, že zároveň s jinými byl k tomuto bludu sveden těmito pikarty. Když pak několik pikartů v Praze zemřelo, jiní ze strachu uprchli; a neví se již, kam se odebrali.“"

Poznámka

Práce je doplněna o obrázky. Je potřeba provést kontrolu formálné správnosti textu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9417
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse