Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká křesťanská a renesanční filosofie

Středověká křesťanská a renesanční filosofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Toto téma pojednává o středověké filosofii a rozděluje ji na dvě období - období patristiky a období scholastiky. K jednotlivým obdobím přiřazuje filosofy a rozebírá jejich ideje. Další částí tohoto tématu je renesanční filosofie, která pojednává o velkých jménech jako je Francis Bacon, Mikuláš Kusánský nebo Galileo Galilei.

Obsah

1.
Středověká filosofie - definice, ctnosti, rozdělení na období patristiky a období scholastiky
1.1
Patristika - Aurelius Augustinus
1.2
Scholastika
1.2.1
Tomáš Akvinský
2.
Renesanční filosofie
2.1
Renesanční přírodní filosofie
2.1.1
Francis Bacon
2.1.2
Mikuláš Kusánský
2.1.3
Giordano Bruno
2.1.4
Galileo Galilei

Úryvek

"PATRISTIKA
Aurelius Augustinus (Sv. Augustýn)
- Byl pohanem, jeho matka křesťanka Sv. Monika
- Procházel sektami
- Sv. Ambrož ho přivedl ke křesťanství, stává se biskupem ve městě Hipo, do posledního dechu brání město – pro to byl svatořečen
- Augustinova filozofie vychází ze zásady: Věř, abys rozuměl
- Predestinace – předurčení
- Všichni se rodíme s dědičným hříchem, hříchem Adama a Evy
- Lidskou svobodu vidí v nevědomosti
- Řeší čas, objektivní čas neexistuje, čas je čistě subjektivní
- Připouští přítomnost: minulého, přítomného a budoucího času
- Díla: „Vyznání“ – autobiografie, omlouvá se za své hříchy, kterých se dopustil, nejcitovější dílo
- „O obci Boží“ – obec Boží nadřazená obci pozemské

SCHOLASTIKA
- Karel Veliký chce, aby víra byla podložena rozumem
- Zakládají se školy, nejstarší univerzity (Bologna – Itálie, Sorbonna – Francie, Karlova univerzita – Praha, 1348)
- Učí se: (hudbě, rétorice, gramatice, geometrii, algebře, aritmetice, astronomii)
- Hlavním problémem je spor o univerzálie:
o Jde o problém, zda obecniny (obecné pojmy, člověk či strom) jsou tělesné či netělesné, zda existují odděleně od smyslových věcí nebo v nich spočívají – realismus
o Nebo jestli jsou to pouhá jména (strom, který vidím z okna), která si na základě poznání vytváří člověk – nominalismus
- Realista – Tomáš Akvinský
- Nominalista – W. Occums"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56406cb7d4838.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Stredoveka_krestanska_a_renesancni_filozofie.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse