Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Středověká literatura - maturitní otázka 2/15

Středověká literatura - maturitní otázka 2/15

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka o středověké literatuře mimo Evropu i v Evropě se zaměřením na českou literaturu této doby. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Starověké písemnictví - maturitní otázka 1/15, následující Literatura doby husitské - maturitní otázka 3/15.

Obsah

1.
Mimoevropská „středověká“ literatura
1.1
Indie
1.2
Persie
1.3
Arábie
1.4
Čína
1.5
Japonsko
2.
Středověká literatura v Evropě
2.1
Středověk (476 - 1492)
2.2
Světská literatura
2.2.1
Dvorská (kurtoazní) lyrika
2.2.2
Ostatní lyrika
2.2.3
Epika
2.3
Anglie
2.3.1
Epos Beowulf (±1000)
2.4
Francie
2.4.1
Píseň o Rolandovi
2.4.2
Gautier De Chatillon
2.5
Německo
2.5.1
Píseň o Nibelunzích (12. st.)
2.6
Španělsko
2.6.1
Píseň o Cidovi (± 1140)
2.7
Severská literatura
2.7.1
Edda (7. - 13. st.)
2.8
Rusko
2.8.1
Slovo o pluku Igorově (12. st. nebo falzum)
3.
Písemnictví na našem území (60. léta 9. st. - 1 st.)
3.1
Staroslověnské písemnictví (9. st.)
3.1.1
Staroslověnské písemné památky
3.2
Zápas staroslověnštiny s latinou (10. - 11. st.)
3.2.1
Písemnictví
3.2.2
Staroslověnská literatura
3.2.3
Hospodine, pomiluj my (přelom 10. a 11. stol.)
3.2.4
První stsl legenda o sv. Václavu = Život sv. Václava (10. st., nejstarší opis z 14./15. st.)
3.2.5
Druhá stsl legenda o sv. Václavu (poč. 11. stol.)
3.2.6
Latinská literatura
3.2.6.1
Fuit in provincia Bohemorum (konec 10. stol.)
3.2.6.2
Vita et passio sancti Venceslai et sancte Ludmilae aviaeevius
3.2.6.3
Vídeňské glosy a Svatořehořské glosy (přelom11. a 12. stol.)
3.3
Vítězství latiny a počátky lit. užití češtiny (12. - 13. st.)
3.3.1
Dějepisectví
3.3.1.1
Kosmas (1045 - 1125)
3.3.2
Liturgické drama
3.3.2.1
Návštěva božího hrobu
3.3.3
Počátky lit. užití češtiny
3.3.3.1
Píseň sv. Václave (konec 12. stol.)
3.3.3.2
Ostrovská píseň
3.4
Rozvoj česky psané literatury (konec 13. - poč. 15. st.)
3.4.1
Počátky rozvoje česky psané literatury
3.4.2
Světská epika
3.4.2.1
Alexandreida (před r. 1300)
3.4.2.2
Kronika takřečeného Dalimila (1310 - 1314)
3.4.3
Duchovní lyrika = modlitby a žalmy
3.4.3.1
Kunhutina modlitba (kolem r. 1300)
3.4.3.2
Spor duše s tělem (20. léta 14. stol.)
3.4.3.3
Buoh Všemohoucí, Jezu Kriste, ščedrý kněžě
3.4.4
Duchovní epika
3.4.4.1
Legenda o Jidášovi = Apokryf o Jidášovi (poč. 14. stol.)
3.4.5
Světská lyrika = milostné písně
3.4.5.1
Kudy sem já chodila
3.4.6
Latinské písemnictví Zbraslavská kronika
3.5
Vrchol středověké literatury (pol. 14. stol. - poč. 15. stol.)
3.5.1
Karel IV.
3.5.2
Legenda o sv. Prokopu (60. léta 14. stol.)
3.5.3
Život sv. Kateřiny (60. léta 14. stol.)
3.5.4
Středověká mystika
3.5.5
Drama
3.5.5.1
Mastičkář (40. léta 14. stol.)
3.5.6
Makarónská poezie
3.5.7
Staročeská satira
3.5.7.1
Hrádecký rukopis (60. léta 14. stol.)
3.5.7.2
Desatero kazanie božie
3.5.7.3
Satiry o řemeslnících a konšelích
3.5.7.4
O lišce a džbánu
3.5.7.5
Podkoní a žák (konec 14. stol.)
3.5.7.6
Nová rada (90. léta 14. stol)
3.5.8
Cestopisy
3.5.8.1
Mandevillův cestopis
3.5.8.2
Milion
3.5.9
Alegorický spor
3.5.9.1
Tkadleček aneb hádka milence s neštěstím
3.5.10
Světská zábavná literatura
3.5.10.1
Tristan a Isolda

Úryvek

“zápas staroslověnštiny s latinou (10. - 11. st.)
- období Přemyslovského státu - rozvoj stsl

Písemnictví
- mělo kněžský řád - bohoslužebné texty, legendy o svatých, kázání
- převažovalo receptivní (nepůvodní) písemnictví
- středisky vzdělanosti byly kláštery
- texty psali kněží, opisovali knihy, rozvíjela se iluminace (knižní malba)
- vznikají legendy - hrdinou je světec
- legendy často oslavovali vládnoucí rod Přemyslovců - o Václavovi a Ludmile, kteří byli zavražděni při boji o moc, v legendách je to podáváno jako smrt křesťanských mučedníků
Sázavský klášter - založen roku 1032, do r. 1097 stsl bohoslužba, pak byl klášter odňat slovanským mnichům a dosazeni latinští

Staroslověnská literatura
Hospodine, pomiluj my (přelom 10. a 11. stol.)
- stsl původ, ale byla počešťována
- ve středověku plnila funkci hymny - Karel IV. si ji nechal zpívat při korunovaci
- časem zlidověla - hl. v 15. st.
- husité ji zpívali jako válečnou píseň
- obsahově je to prosba za spasení, úrodu a mír

První stsl legenda o sv. Václavu = Život sv. Václava (10. st., nejstarší opis z 14./15. st.)
- hrdinou je Přemyslovec Václav, který je líčen jako vzor panovníka a jako světec
- je to prosté historické vypravování
- další postavy: Tuža, Čestu, Tiva a Hněvsa - Václavovi vrazi Vratislav - otec Václava, Drahomíra - Matka Václava, Ludmila - Václavova babička, Boleslav - Václavův bratr
- základní motivy: Václavovo dětství - křest, jeho vzdělání a vražda
- Václav zemřel - legenda - Boleslavovi našeptal sám ďábel, aby ho nechal zabít v chrámových vratech až půjde na jitřní bohoslužbu
- skutečně - Boleslav chtěl trůn, proto zosnoval spiknutí

Druhá stsl legenda o sv. Václavu (poč. 11. stol.)
- podobné motivy jako v 1. stsl legendě o sv. Václavu
- složitější jazyk - latinské předlohy - např. Gumpoldova legenda
- uvádí množství zázraků

Latinská literatura
- vznik pro naše potřeby od pol. 10. století (Pražské biskupství)
- vznikají legendy

Fuit in provincia Bohemorum (konec 10. stol.)
- český název: Byl v zemi české
- hl. postava sv. Ludmila, která byla zavražděna Drahomírou, podle legendy to byl ďábel
- objevují se zde legendistická klišé
Vita et passio sancti Venceslai et sancte Ludmilae aviaeevius
- český název: Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily
- známa pod názvem Kristiánova legenda
- autor se v díle představuje jako Kristián, příbuzný druhého pražského biskupa Vojtěcha
- autorství je sporné - J. Dobrovský to považuje za podvrh
- spory o dataci - 10. nebo 12. nebo 14. století
- nejvytříbenější jazyk a mnoho legendistických klišé
- „žaláře a šibenice za dřívějších časů postavené a až do jeho doby stojící skácel, sirotky,vdovy, chudé, lkající a raněné neúnavně utěšoval,…“

Vídeňské glosy a Svatořehořské glosy (přelom11. a 12. stol.)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse