Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Středověké myšlení a Tomáš Akvinský

Středověké myšlení a Tomáš Akvinský

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se podrobně věnuje Tomáši Akvinskému. Po charakteristice středověku přibližuje osobnost tohoto italského filosofa a teologa tím, že se pokouší načrtnout hlavní události jeho života. Druhá část se soustředí na podrobný popis jednotlivých kapitol jeho nejvýznamnějších děl, tj. především Sumy proti pohanům a Sumy theologické. Následuje přínos poznatků a činů Tomáše Akvinského pro soudobou filosofii.

Obsah

1.
Středověk
1.1.
Křesťanství
1.2.
Středověká filosofie
1.3.
Jednotlivé etapy středověku
1.4.
Středověké univerzity
2.
Osobnost Tomáše Akvinského
2.1.
Biografie
3.
Přínos Tomáše Akvinského pro středověkou filosofii
3.1.
Filosofická díla
3.1.1.
Suma proti pohanům
3.1.2.
O boží moci
3.1.3.
Suma theologická
4.
Přínos Tomáše Akvinského pro dnešní filosofii
4.1.
Společnost Tomáše Akvinského

Úryvek

"IV. Přínos Tomáše Akvinského pro dnešní filosofii
Avšak ani po své kanonizaci se Tomáš Akvinský mezi katolíky theology netěšil takové vážnosti, jaké se těší po převážnou část našeho století. Jeho dílo bylo sice vždy předmětem studia a obdivu mezi učenci dominikánského řádu, k němuž příslušel. Ale oficiálním theologem celé římsko – katolické církve ho učinila teprve v 19.století encyklika papeže Lva XIII. Na základě Tomášova učení byl vytvořen seznam čtyřiadvaceti tezí, jež mají být na katolických školách považovány za spolehlivé a nepochybné. Odborní filosofové čtou dnes Tomáše Akvinského poměrně málo. Jak na kontinentálních, tak i na anglo-amerických filosofických pracoviští se mu věnuje mnohem menší pozornost než méně významným myslitelům, jako je Berkeley nebo Hegel. Akvinský je ovšem stále předmětem rozsáhlého studia v theologických kolejích a ve filosofických kursech církevních účilišť. Zdá se nicméně, že po druhém vatikánském koncilu Akvinský ztratil část obliby, již se dříve těšil v církevních kruzích, v seznamech povinné četby pro budoucí kněze byl nahrazen módnějšími autory, o nichž se předpokládá, že mají pro současnou dobu větší význam.
Od Descartových dob byla pozornost filosofů soustředěna na teorii poznání. Zájem Tomáše Akvinského o teorii poznání byl malý. Předpoklady podescartovské filosofie byly často kritizovány, např. Marxem a Freudem. Avšak teprve v naší době byly definitivně vyvráceny na půdě filosofa Ludvíka Wittgensteina. Není náhodou, že řada představitelů, kteří v posledních letech píší s uznáním o Tomášovi Akvinském jsou z řad bývalých žáku Wittgensteina. A je tu ještě jedna změna ve způsobu filosofického myšlení, jež v nedávné době odstranila jednu z překážek bránících v ocenění Akvisnkého přínosu v oboru morální filosofie. Filosofové předchozí generace odlišovali přísně morálku a etiku. Morálka se týkala otázek „ prvního řádu“, to znamená otázek, co je dobré a co je špatné, jak se takové otázky zodpoví, to ovlivňuje naše rozhodování o tom, co máme a nemáme dělat. Je cizoložství vždy špatné? Mám být odpůrcem povinné vojenské služby? Etika byla chápána jako disciplína „ druhého řádu“, zabývající se logikou morálního uvažování. Jaké logické vztahy existují – pokud to vůbec nějaké jsou – mezi výroky a faktech a výroky o hodnotách a povinnostech? Co je charakteristické pro morální soudy? Považujeme-li se za legitimní obor morálního filosofa jen etika, pak ovšem lze autora jako Tomáše Akvinského, který nerozlišuje přesně mezi morálkou a etikou, zřejmě snadno odbýt. Ve zcela nedávné době se však filosofové začali zajímat o obsahovou stránku morálních otázek téměř stejně, jako jejich středověcí předchůdci. Dnes vidíme, že dokonce někdejší prominentní stoupenci staršího požadavku přísného rozlišování mezi etikou a morálkou píší o otázkách „ prvního řádu“ , jako je dovolenost potratu nebo oprávněnost lži, se stejným zaujetím, s jakým kdysi Tomáš psal o morální nepřístupnosti lichvy či o podmínkách spravedlivé války."

Poznámka

Práce má podobu málo členěného textu. Obsahuje fotografii. Částečně čerpá z: http://members.tripod.com/~Rafangel/TOMAS.HTM.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11235
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse