Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Streetwork - sociální práce na ulici

Streetwork - sociální práce na ulici

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce spadající do speciální pedagogiky, která stručně charakterizuje činností sociálních pracovníků na ulici, tzv. streetworkerů. Streetwork spadá do oblasti přím=ho řešení společenských problémů dneška. Význam streetworků lze spatřovat v poskytování pomoci a podpory při zvládání života, respektive v doprovázení přes krizová období, jako je pro mladé dospívání. To je také cílová skupina, na kterou je streetwork zaměřen. V ČR se projekty streetwork rozeběhly až okolo roku 1994. Práce v těchto podmínkách je velmi podmíněna znalostí psychologie individualit, ale i psychologie skupin.Tedy skupiny, které jsou označovány přívlastky jako riziková, problémová, ohrožená, sociálně znevýhodněná a predelikventví. V práci jsou vysvětleny pojmy jako sociální prevence, socializace, sociální asistent, kurátor pro mládež, sociální kurátor, nízkoprahová centra, azylové domy a resocializační zařízení.
Obsah:
1. Definice streetworku
2. Pojetí streetworku v ČR
3. Metodika a náplň práce streetworku
4. Specifické cílové skupiny SA
5. Odborný profesionální rozvoj - SUPERVIZE, INTERVIZE
6. Definice vybraných termínů z oblasti sociální prevence
7. Vybraná pracoviště z oblasti sociální prevence
Úryvek z práce:
"Prvotní povinností sociálního asistenta /SA/ ještě před zahájením vlastní práce je vytypování lokality jeho budoucího působení v závislosti na místech se zvýšenou koncentrací dětí a mladistvých, kteří jsou nápadní, respektive z hlediska vzniku a vývoje sociálně patologických jevů rizikoví. Jejich nápadnost se může projevovat specifickým provokujícím oblečením, způsobem trávení volného času bez smysluplné náplně, chováním pro společnost neakceptovatelným, obtěžující komunikací s okolím apod.
Při výběru budoucího místa svého působení musí sociální asistent akceptovat požadavky místní autority (přednosty, starosty). Aby nedošlo k rozmělnění jeho činnosti, nesmí být vybrána lokalita příliš rozlehlá. Sociální asistent pracuje se skupinou dětí a mládeže v konkrétně vymezeném prostoru, například na sídlišti, v určitém parku, na náměstí apod. V žádném případě činnost asistenta nepokryje celý okres nebo velkoměsto.
Dalším úkolem sociálního asistenta je podrobně poznat a zmapovat vybranou lokalitu. Součástí tohoto mapování je poznávání konkrétních skupin v dané lokalitě, jejich složení z hlediska věku a pohlaví, hlavní problémy, které je ženou na ulici, obvyklý způsob trávení volného času, nejčastější způsob získávání finančních prostředků.
Pracovní doba sociálního asistenta vychází z časového rozvrhu jeho cílové skupiny. Většinou se jedná o hodiny odpolední a večerní, neboť dopoledne zpravidla členové supiny v lepším případě navštěvují nějaký typ přípravy na budoucí povolání, nebo, v případě horším, se scházejí v soukromých bytech, kanálech apod. Málokdy lze nalézt skupinu dětí a mladistvých na ulici během dopoledne. Jedná se spíše o vyjímku, do které se řadí například záškoláci. V dopoledních hodinách se podle potřeby sociální asistent věnuje zpravidla nezbytné administrativě, pořádání besed na školách nebo v zařízení pro volný čas, dalšímu odbornému vzdělávání, samostudiu apod.
Jedním z prioritních úkolů sociálního asistenta je jak vyplývá z názvu této funkce asistence neboli doprovázení při zvládání krizového období života dětí a mládeže. Asistence je chápána ve smyslu rovnocenného partnerství, nikoli jako poskytování péče sociálně handicapovaným skupinám.
Sociální pracovníci jsou zpravidla zprostřetkovateli kontaktu s institucemi, jako jsou například úřady práce, K centra, AT poradny, pedagogicko-psychologické poradny, léčebny pro drogově závislé apod.
Součástí práce sociálního asistenta je také pořádání vícedenních akcí. Vzhledem k tomu, že pracuje také s mladistvými experimentujícími s alkoholem a jinými drogami, je samozřejmým požadavkem na všech těchto akcích abstinence drog všeho druhu..."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera4262
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse