Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stres, GAS, strategie zvládání stresu, pomoc lidem s posttraumatickou stresovou poruchou

Stres, GAS, strategie zvládání stresu, pomoc lidem s posttraumatickou stresovou poruchou

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce na téma stres a strategie zvládání stresu nabízí základní charakteristiku stresu. Vedle toho jsou doplněny další pojmy jako jsou fyzikální a emocionální stresory, eustres a distres. Poté následuje objasnění pojmu GAS, což je zkratka pro obecný adaptační syndrom. Nejsou opominuty rovněž strategie zvládání stresu, kam řadíme heuristický způsob, obranné mechanismy a soubor vhodných strategií. Závěr tvoří charakteristika člověka postiženého posttraumatickou stresovou poruchou a je doplněn událostmi, které k ní vedou.

Obsah

1.
Stres a stresor
2.
Eustres a distres
3.
Obecný adaptační syndrom (GAS)
3.1
Jeho průběh
4.
Strategie zvládání stresu
4.1
Heuristický způsob
4.2
Obranné mechanismy
4.3
Soubor vhodných strategií
5.
Post traumatická stresová porucha (PTSP)
5.1.
Popis jedince postiženého PTSP
5.2
Události vedoucí k PTSP

Úryvek

"V seminární práce tohoto rozměru je velmi těžké obsáhnout všechna důležitá fakta a informace týkající se tématu, o to víc, že se jedná právě o stres, který je stálým průvodcem našeho života a jeho nedílnou součástí stejně tak jako narození či smrt. Z důvodu omezeného prostoru jsem se rozhodla objasnit pouze základní pojmy této problematiky a převážně nepoužívat citace, které ostatně většinou již známe.
Pro to, abychom mohli spolehlivě tvrdit, že nás stres provází celým životem, je zapotřebí vysvětlit si o co vlastně jde. Co je tedy stres? Přes mnohé definice různých specialistů od R.G.Millera po R.A.Scotta, jsem se osobně nejvíce přiblížila názoru H. Selyeho („Stres je výsledkem interakce mezi určitou silou působící na člověka a schopností organismu odolat tomuto tlaku“). Jsem totiž toho názoru, že stres není pouze jakýsi vyhrocený okamžik, negativně působící na jedince. Přiblížila bych ho spíše k volnému moři s lodí uprostřed následující úvahou – ke svému pohybu loď potřebuje vítr; je-li bezvětří, loď bude bezvládně unášena proudy; bude-li vát vítr o vhodné síle, loď bude bez problému manévrovat; přijde-li ale silná bouře, bude mít loď pravděpodobně zásadní potíže, které mohou skončit i jejím ztroskotáním. V tomto přirovnání je tedy stres nahrazen větrem, který ‚ovlivňuje‘ loď-jedince. Stejně tak je tomu i u lidí. Nedostává-li se nám dostatek stresu, upadáme do depresí, letargií, apatií. Setkáváme-li se s ním příliš často či ve velkých dávkách, cítíme se pod tlakem, který můžeme po určitou hranici lépe či hůře zvládat, přesáhne-li ji, může se následkem dostavit zhroucení, šok, v některých extrémních případech i smrt. To co na nás působí a ovlivňuje nás, okolní podmínky a podněty, nazýváme stresorem. Ten podle H. Selyeho můžeme obecně rozdělit na stresory fyzikální a emocionální. Mezi prvně jmenované patří především vnější vlivy, jako jsou například nedostatek potravy či tekutin, stále se zhoršující životní prostředí, nadměrný hluk, škodlivé záření z televizí, PC, mobilních telefonů, civilizační změny. K emocionálním stresorům K emocionálním stresorům řadíme strach, nenávist, anticipaci nepříjemné události, úzkost a podobné.
Protože má stres mnoho podob a ne vždy se jedná o stres negativní, tak jak toto slovo vnímá naprostá většina populace, nabízí se možnost rozlišit různé druhy stresu. Například podle toho jak na člověka působí, můžeme hovořit o eustresu (‚pozitivní‘ stres) a distresu (‚negativní‘ stres). Tyto pojmy zavedl do moderní psychologie H. Selye. Příkladem eustresu mohou být kladně emociálně zabarvené situace, jako jsou třeba oslava narozenin nebo příjezd blízké osoby po delším odloučení. U těchto událostí jsme v radostném napětí a těšíme se na situaci od které očekáváme příjemné zážitky a pocity. Dalším příkladem může být vnitřní rozechvění (hovorově tento stav můžeme nazvat trémou) předcházející důležité události, jako je např. obchodní jednání či herecký výkon na jevišti. Nebýt tohoto stresu, nebyli bychom více méně motivováni ke kreativním změnám a organismus by byl ochuzen o jeden z kontrolních mechanismů - zdravý organismus se totiž po prožití navrací zpět do stavu harmonie a vyrovnanosti, tzv. homeostáze. Zástupcem distresu jsou všechny události spojené s negativními pocity vybočujícími z kolejí běžných hodnot, jako např. úmrtí blízké osoby, nespokojenost v práci či osobním životě. Dalším důkazem, že stres je nedílnou součástí našeho bytí, je fakt, že mnoho situací o kterých předem víme že jsou stresující, dobrovolně podstupujeme. Jsou to např. svatba, těhotenství a další. Přestože tyto situace jsou vesměs vnímány jako pozitivní, jedinec je i zde vystaven psychickým tlakům, pod jejichž vlivem se jeho reakce a chování mohou stát překvapivými či nepatřičnými."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera2711
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse