Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Strojírenská technologie: vytlačování, tvarování, vstřikování

Strojírenská technologie: vytlačování, tvarování, vstřikování

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky ze strojírenské technologie se v první části zabývají konstrukcí a fungováním vytlačovacích šneků a hlav a rozebírají také negativní jevy při vytlačování. Po objasnění podstaty a problémů procesu koextruze se věnují problematice tvarování a závěrečná část se soustředí na postupy vstřikování.

Obsah

1.
Typy vytlačovacích šneků
1.1.
Standardní jednoduchý šnek
1.2.
Modifikace standardního jednoduchého šneku
1.3.
Vícechodé šneky
2.
Typy míchacích elementů
2.1.
Disperzní míchací elementy
2.2.
Distributivní míchací elementy
3.
Vytlačovací hlavy
4.
Designerské požadavky na vytlačovací hlavy
5.
Designerská kritéria při návrhu vytlačovací hlavy
6.
Negativní jevy při vytlačování
6.1.
Degradace materiálu uvnitř vytlačovací hlavy
6.2.
Povrchové defekty extrudátu
6.3.
Spontánní akumulace materiálu za vytlačovací hlavou
6.4.
Narůstání profilu za hubicí
6.4.1.
Rychlostní přerozdělení
6.4.2.
Paměť polymerní taveniny
6.4.3.
Elasticita
6.4.4.
Typlota
7.
Stabilizace vytlačování
8.
Typy vytlačovacích hlav
8.1.
Plochá vytlačovací hlava
8.2.
Profilová vytlačovací hlava
8.3.
Kruhová vytlačovací hlava
9.
Koextruze
10.
Typy koextruzních vytlačovacích hlav
11.
Problémy při koextruzi
11.1.
Nerovnoměrnost vrstev
11.2.
Nestability na rozhraní
12.
Tvarování
13.
Vstřikování
14.
Vícekomponentní vstřikování
15.
GIT – vstřikování pomocí plynu
16.
WIT – vstřikování pomocí vody

Úryvek

"TYPY VYTLAČOVACÍCH ŠNEKŮ:
a.) standardní jednochodé šneky 1 spirála
b.) modifikované jednochodé šneky
c.) vícechodé šneky – více spirál

a.) STANDARDNÍ JEDNOCHODÝ ŠNEK:
D … průměr válce
H … vzdálenost mezi šnekem a válcem (hloubka kanálu)
Θ … úhel stoupání šroubovice
L … délka mezi začátky spirály
e … tloušťka spirály
w … vzdálenost spirály
- velikost stroje je dána průměrem šneku D a účinnou délkou L, vztaženou k průměru poměrem L / D
- pro standardní šnek:
L = D
e = 0,1D
Lvstupní zóna = 4D - 8D
Lvýstupní zóna = 6D - 10D
Lcelková = 20D - 30D
Θ = 17,66°
H1 = 0,1D – 0,15D H1 = kompresní
H2 = 0,5 H1 – 0,25 H1 H2 poměr
b.) MODIFIKACE STANDARDNÍHO JEDNOCHODÉHO ŠNEKU
b1.) vypuštění některé ze tří zón:
- aplikace: pro teplotně citlivé materiály (PVC, bariérové materiály, PVDC, EVOH), které snadno degradují
→ vypuštění vstupní zóny:
- kratší zdržné doby materiálu ve vytlačovacím stroji → kratší teplotní namáhání → snížení možnosti degradace
→ vypuštění výstupní zóny:
- ve výstupní zóně je nejnižší hloubka kanálu → velké smýkání materiálu → tření → disipace → degradace
- vypuštěním výstupní zóny se eliminuje smýkání vedoucí teplotnímu namáhání
→ vypuštění vstupní i výstupní zóny:
- hloubka kanálu se po celé délce šneku snižuje
- kratší zdržné doby a menší smýkání materiálu ve vytlačovacím stroji
- pro snížení možnosti degradace vysoce citlivých materiálů materiálu

b2.) přidání šroubovice do vstupní zóny:
- aplikace: pro stabilizaci dopravy granulí ve vstupní zóně
- redukce expanze tuhého lože - tuhé lože má menší délku L1 → nemá prostor
pro expanzi (zvětšení délky L1) → brání mu přidaná spirály (Lspirály se blíží L1)

b3.) změna stoupání Θ podél šneku:
→ rostoucí stoupání podél šneku: (pro teplotně citlivé materiály)
- tavenina má více prostoru → redukce smýkání a disipace
- disipace D = η.γ2 → disipace D je úměrná smýkání γ
→ klesající stoupání podél šneku: (pro kaučuky)
- růst tlaku je zajištěn klesajícím stoupáním při konstantní hloubce kanálu
(nebo konstantním stoupáním při rostoucí hloubce kanálu)

b4.) změna hloubky kanálu ve výstupní zóně = šnek s evakuační (dekompresní) zónou:
- při vytlačování vznikají těkavé podíly nebo vlhkost, které způsobují porózitu extrudátu → evakuační zóna představuje otvor v plášti válce, která umožňuje odsátí těchto nežádoucích podílů
- podmínka: - nulový tlak v evakuační zóně
- generace tlaku za evakuační zónou pro přetlačení taveniny přes vytlačovací hlavu
p = 0 → tlak vygenerovaný ve vstupní a přechodové zóně před evakuační zónou musí být spotřebován → zapojení míchacího elementu, který tento tlak spotřebuje
p < 0 → nasátí okolního vzduchu do stroje – míchací element je příliš velký, má velký odpor a spotřebovává mnoho tlaku
(zmenšit element nebo prostor mezi ním a šnekem)
p > 0 → vytečení taveniny otvorem ze stroje – míchací element je příliš malý, má malý odpor a spotřebovává málo tlaku
(zvětšit element nebo prostor mezi ním a šnekem)"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny nebo podtrženy. Součástí práce jsou nákresy nebo grafy o rozsahu cca 3 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26385
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse