Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stromy a jiné dřeviny

Stromy a jiné dřeviny

Kategorie: Biologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Ostravská univerzita Pedagogická fakulta, Ostrava - Mariánské Hory

Charakteristika: V této seminární práci jsou podrobně popsány nejdůležitější druhy stromů, s jejichž dřevem se můžeme v dílenských praktikách dostat do styku. U každého stromu je uvedena charakteristika nejen stromu, nejrozšířenějších druhů, růstu, ale také oblasti a prostředí výskytu, popis dřeva a jeho využití.

Obsah

1.
Jehličnaté stromy
1.1
Smrk ( Picea excelsa )
1.2
Jedle ( Abies alba )
1.3
Modřín ( Larix europaea )
1.4
Borovice ( Pinus silvestris)
2.
Listnaté stromy
2.1
Buk ( Fagus )
2.2
Dub ( Quercus )
2.3
Javor ( Acer )
2.4
Jasan ( Fraxinus )
2.5
Tis ( Taxus baccata )
2.6
Habr ( Carpinus betulus )
2.7
Lípa ( Tilia )
2.8
Olše ( Alnus )
2.9
Topol ( Populus )
2.10
Jilm ( Ulmus )
2.11
Bříza ( Betula )
2.12
Trnovník akát ( Robinia pseudoakacia )
2.13
Jírovec maďal ( Aesculus hippocastanum )
3.
Ovocné stromy
3.1
Třešeň, višeň (Prunus avium)
3.2
Hrušeň obecná ( Pyrus communis)
3.3
Jabloň lesní ( Malus sylvestris)
3.4
Švestka domácí ( Prunus domestica)
3.5
Ořešák (Juglans)
4.
Tropické dřeviny
4.1
Mahagon (Swietenie)
4.2
Eben (Diospyros)
4.3
Teak ( Tectona grandis)
4.4
Palisandr
4.5
Balsa (Ochroma lagopus)

Úryvek

“ JEHLIČNATÉ STROMY

SMRK ( Picea excelsa )

nejrozšířenější druhy: Ztepilý, omorika, sitka

Smrk je naše domácí dřevina, štíhlého, pravidelného vzrůstu a přeslenovitého větvení. Kořenový systém s bohatými mykorrhizami je plošný, smrk je proto značně nestabilní, obzvláště v monokulturách. Kůra je v mládí hladká, červenohnědá, bohatá na tříslo, později přechází v šupinatou borku. Pupeny jsou kulovité, hnědožluté. Jehlice jsou špičaté, tuhé, po opadnutí zůstává po nich na větévce jehlicovitý polštářek.
Smrk ztepilý je dřevinou s rozsáhlým areálem výskytu, zabírající takřka celou Evropu. Výškově je optimum jeho výskytu obyčejně nad 1000 m.n.m. Kořenovým systémem zasahuje do hloubky asi 60 cm. Nejlépe se smrku daří na svěžích písčitohlinitých půdách i na těžších píscích, jsou-li dostatečně vlhké. U nás probíhá hranice smrku v Krušných horách v 950 m, na Šumavě ve 1490 m a v Krkonoších ve 1250 m. V nižším pásmu roste smrk ve společnosti jedle a buku, od 1000 m.n.m. vytváří buď nesmíšené porosty nebo s příměsí klenu, popřípadě jeřábu.
Suché roky mívají za následek odumírání i starých stromů. semenáčky smrku v nezazimovaných školkách často trpí holomrazy, méně pak dospělé stromy.Smrk je značně náročný na vlhkost jak přímou ( srážkovou ), tak i vzdušnou. V půdě vyžaduje vlhkost rovnoměrnou, je poměrně citlivý na nedostatek kyslíku v půdě, avšak jinak je na složení půdy nenáročný. Smrk snáší oklest jedině suchých větví. Ve městech trpí výfukovými zplodinami a kouřovými plyny. Monokultury smrku jsou velmi často napadány Býložravcem, který v nich takřka bez omezení prochází a znehodnocuje je.
I přes nedostatky, které smrk má, je jedním z nejproduktivnějších dřevin vůbec. Jeho dřevo nemá zbarvené jádro, obsahuje pryskyřičné kanálky, je lesklé, měkké, bílé, lehké, lehce štípatelné, všestranně použitelné.
Dřevo smrku má nejširší upotřebení používá se v pozemním, vodním i důlním stavitelství, v truhlářství, při výrobě dýh, překližek, hraček, dřevěné vlny a celulózy. Kůra se zužitkovává na tříslovinu a vydělávání kůže. Surová pryskyřice poskytuje kalafunu a terpentýn.

JEDLE ( Abies alba )

nejrozšířenější druhy: Bělokorá, obrovská, ojíněná, kavkazská, stříbrná
Jedle bělokorá je jediným druhem rostoucím u nás v lesních porostech, ačkoliv rod ABIES čítá 40 druhů. V mládí kůlový kořen se záhy mění ve tvar srdčitý. Kůra je v mládí hladká, olivově zelená, později bělošedá, v 50 letech přechází v šupinatou borku. Jehlice jsou 2-3 cm dlouhé, 2-3 mm tlusté a ploché, na konci vykrojené. Na líci jsou tmavozelené, na rubu mají po stranách výrazné voskové proužky. Šišky rostou jednotlivě, jsou válcové, po dozrání se na stromě postupně rozpadají a na větvích zůstávají i více let. Semeno je veliké 10 mm, trojhranné, tmavohnědé. Pryskyřice je obsažena jen v kůře, ve dřevě nikoliv. Jedle vytváří kmeny nesbíhavé, z našich jehličnanů nejmohutnější. Dorůstá výšky 40-60. Koruna je pyramidální s pravidelným přeslenitým větvením, ale může mít i jiné formy, zejména sloupcovitou nebo s převislými větvemi.
Optimum rozšíření jedle je v pásmu, kde se stýká s bukem a smrkem, tedy kolem 800 m.n.m. Jedle je dřevinou doslova stinnou až stínovou. Trpí mrazy, na výsluní trpí korní spálou. Vyžaduje půdy hluboké, vlhké, vzdušné, s určitým podílem vápníku ( vápna ).Jedle zpravidla netrpí vývraty, naopak snáší i oklesty spodních zelených větví.
Jedle je dřevinou, která dnes mizí v celém rozsahu svého areálu, aniž by byly zcela známy příčiny jejího postupného mizení.Pro parkové kultury se jedle příliš nehodí pro svou malou odolnost vůči kouřovým plynům. Jedle je rozšířena na omezeném teritoriu a to ve střední a jižní Evropě.
Dřevo jedle je bez zbarvení jádra, bez pryskyřice, měkké, lehké a málo pružné. Je ale naopak velmi trvanlivé a to jak v suchém prostředí, tak i pod vodou. Jeho velkou nevýhodou je rychlé a snadné šednutí.
Použití je stejné jako u smrku, ale pro odlupčivost a rozdílnou tvrdost jarního a letního dřeva je méně oblíbeno. Užívá se navíc v bednářství, ve vodním stavitelství, v minulosti se používalo na výrobu lodních stěžňů."

Poznámka

Tato seminární práce byla vypracována v rámci zkoušky z Materiálů 2 - dřevo na katedře Technické výchovy PdF OU.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera750
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse