Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura a vlastnosti kapalin - maturitní otázka

Struktura a vlastnosti kapalin - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka z fyziky se zabývá vlastnostmi povrchové vrstvy kapalin, veličinami, jež povrchovou vrstvu charakterizují. Dále probírá důsledky existence povrchových sil. Krátce zmiňuje také změny objemu kapaliny v závislosti na teplotě.

Obsah

1.
Povrchová vrstva kapalin
2.
Povrchová energie
3.
Povrchové napětí
4.
Povrchová síla
5.
Kapilární tlak
6.
Kapilární deprese
7.
Kapilární elevace
8.
Kapka
9.
Teplotní objemová roztažnost kapalin
10.
Anomálie vody

Úryvek

"Povrchová vrstva kapalin – je to vrstva molekul, jejichž vzdálenost od volného povrchu kapaliny je menší než poloměr rm, na každou molekulu této vrstvy působí sousední molekuly výslednou přitažlivou silou, která směřuje dovnitř kapaliny.

(schéma)


Povrchová energie E je jedna ze složek vnitřní energie kapaliny, náleží povrchové vrstvě. Molekuly v povrchové vrstvě mají větší potenciální energie vzhledem k molekulám sousedním než by měly, kdyby byly uvnitř kapaliny. Je rovna práci potřebné k vytvoření povrchové vrstvy kapaliny.

(vzorec)

Povrchové napětí – vyjadřuje pružnou vlastnost povrchové vrstvy. S rostoucí teplotou toto napětí klesá.

(vzorec)

Povrchová síla – velikost povrchové síly je přímosměrná délce okraje povrchové blány.

(vzorec)

Kapilární tlak – zahřívání povrchové kapaliny při stěnách nádoby způsobuje přídavný tlak v kapalině.

(vzorec)"

Poznámka

Práce obsahuje schémata. Čistý text je cca 1 strana.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6d234dca316.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti_kapalin_MO.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse