Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Struktura a vlastnosti nanomateriálů

Struktura a vlastnosti nanomateriálů


Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako studijní materiál do předmětu úvod do studia nanotechnologií. Práce obsahuje například samovolný růst a pěstování nanostruktur, strukturní vlastnosti nanomateriálů a jiné. Práce je psána velice přehledně, což umožňuje snadné pochopení textu.

Obsah

1.
Samovolný růst a pěstování nanostruktur
1.1.
Nanomateriály
1.2.
2 hlavní přístupy
1.3.
Samovolný růst
2.
Strukturní vlastnosti nanomateriálů
2.1.
Vlastnosti
2.2.
Nanomateriály
2.3.
Různé tvarové typy
2.4.
Vznik nanočástic
2.5.
Velikost zrn
2.6.
Struktura nanokrystalických mat.
2.7.
Dělení nanokrystalických mat.
2.8.
Nanokompozitní vrstvy
2.9.
Výhody nanomateriálů

Úryvek

"NANOMATERIÁLY
NANOSTRUKTURNÍ MATERIÁLY-materiály, jejichž nové vlastnosti jsou určeny charakteristickými znaky (částice,
klastry, dutiny) o rozměrech 1-100nm alespoň v jednom směru
VYUŽITÍ NANOMATERIÁLŮ-medicína-umělé klouby, cílený transport léčiv…
-strojírenství- obráběcí stroje, samočistící povrchy…
-stavebnictví- nové izolační materiály…
-textilní průmysl
-elektronika-vysokokapacitní disky
-vojenský průmysl
-optický průmysl
OBLAST NANOMATERIÁLŮ- spojuje oblast mezi atomovou fyzikou a klasickou naukou o materiálu
SLOŽENÍ NANOSTRUKTUR- značně ovlivňuje jejich funkčnost a aplikaci
-upravováním velikosti struktur můžeme ovlivňovat funkční vlastnosti
-např. kvantové tečky= polovodičové krystaly
-k analýze biologických systémů
-rychlejší nástroj pro testování DNA"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek a tabulku o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564f21f983ed5.zip (1144 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti_nanomaterialu.doc (1219 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse