Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura a vlastnosti plynů

Struktura a vlastnosti plynů


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce se zabývá maturitní otázkou struktura a vlastnosti plynu (tekutost, plyn versus ideální plyn, vnitřní energie plynu, děje s ideálním plynem). Práce obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Tekutiny
2.
Tekutost
3.
Plyny
4.
Ideální plyn
5.
Stavová rovnice
6.
Avokadrův zákon
7.
Pracovní diagram
8.
Boyl Mariottový zákon
9.
Charlesový zákon
10.
Poissonový zákon
11.
Kruhový děj

Úryvek

"TEKUTINY je souhrnné označení pro kapaliny a plyny, TEKUTOST je vlastnost, jejíž příčinou je snadná vzájemná pohyblivost částic, z nichž se kapalná a plynná tělesa skládají. Tekutost je větší u plynů, v nich je menší vnitřní tření.
 PLYNY nemají stálý tvar ani objem (oboje je určeno nádobou), mají velkou stlačitelnost.
 IDEÁLNÍ PLYN je dokonale stlačitelný a bez vnitřního tření. Rozměry molekul ideálního plynu jsou zanedbatelné ve srovnání se střední vzdáleností molekul od sebe, kromě vzájemných srážek na sebe molekuly nepůsobí a tyto vzájemné srážky a srážky molekul se stěnami nádoby jsou dokonale pružné.
 Ideální tekutiny považujeme za spojité prostředí a nebereme tedy v úvahu jejich částicovou strukturu.
 Vzájemnými srážkami molekul se neustále mění velikost a směr jejich rychlostí, je to náhodná veličina (z grafu rozdělení molekul plynu podle rychlosti vyplývá, že většina molekul se nepohybuje ani příliš pomalu, ani příliš rychle).
 Celková vnitřní kinetická energie je konstantní (díky pružným srážkám). To znamená, že na každou molekulu plynu připadá střední kinetická energie Uk/N, kde N je počet molekul. Této energii pak odpovídá STŘEDNÍ KVADRATICKÁ RYCHLOST vk. Vyjadřuje rychlost, jíž by se měly pohybovat všechny molekuly při nezměněné celkové vnitřní kinetické energii.
 Tlak plynu je způsoben tlakovou silou, kterou vyvolávají srážky molekul plynu s částicemi vnitřních stěn nádoby."

Poznámka

Práce obsahuje vzorečky a grafy o rozloze cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55db15dac42a5.zip (561 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_a_vlastnosti.pdf (599 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse