Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura atomového jádra

Struktura atomového jádra


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce se zabývá maturitní otázkou struktura atomového jádra (nukleony a kvarky, jaderné síly, vazebná energi jádra, radioaktivita, ...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Struktura atomového jádra

Úryvek

"ATOMOVÉ JÁDRO se skládá z protonů a neutronů, se souhrnně nazývají NUKLEONY. Počet protonů v jádře udává PROTONOVÉ ČÍSLO Z, podle kterého jsou prvky seřazeny v periodické soustavě prvků. Počet všech částic v jádře udává NUKLEONOVÉ ČÍSLO A, které také vyjadřuje hmotnost atomu. Rozdíl nukleonového a protonového čísla udává počet neutronů a nazývá se NEUTRONOVÉ ČÍSLO N.
 Nukleony se skládají ze tří KVARKŮ první generace. V současné době známe šest druhů kvarků, které se dělí po dvojicích do tří generací (1.: UP A DOWN, 2.: strange a charm, 3.: beauty a truth – tyto podivné názvy vychází z názvů jejich kvantových čísel jako třeba barva, podivnost, půvab…). Proton je složený ze dvou "u" kvarků a jednoho "d" kvarku, neutron z jednoho "u" a dvou "d".
 Při porovnávání atomů používáme termíny nuklid, izotop, izobar a izoton. NUKLIDY jsou atomy se stejným počtem protonů i neutronů. Nuklidy téhož prvku, najdeme na stejném místě periodické soustavy prvků a říká se jim IZOTOPY, jsou to tedy atomy o stejném protonovém, ale různém nukleonovém (tím pádě neutronovém) čísle a tím pádem se liší svou hmotností. Naopak IZOBARY jsou atomy o stejném nukleonovém čísle (mají tedy přibližně stejnou hmotnost), ale různými čísly protonovými a neutronovými. IZOTONY jsou atomy se stejným počtem neutronů, ale různým počtem protonů (a tedy celkově nukleonů)."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e919b2a3956.zip (772 kB)
Nezabalený formát:
28._Struktura_atomoveho_jadra.pdf (826 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse