Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Struktura daňové soustavy ČR - přednášky

Struktura daňové soustavy ČR - přednášky


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje strukturu daňové soustavy ČR. Uvedeno je členění veřejných příjmů, přímých a nepřímých daní, ostatních daňových příjmů.

Obsah

1.
Příjmy veřejných rozpočtů v ČR
1.1
Veřejné příjmy
1.2
Přímé daně
1.2.1
Daně z příjmů
1.2.2
Majetkové daně
1.3
Nepřímé daně
1.3.1
Univerzální
1.3.2
Selektivní
1.4
Ostatní daňové příjmy
1.4.1
Místní daně a poplatky
1.4.2
Platby na sociální pojištění
1.5
Daňové určení jednotlivých daní
1.5.1
Státní rozpočet
1.5.2
Státní fond dopravní infrastruktury
1.5.3
Rozpočty krajů
1.5.4
Rozpočty obcí
1.5.5
Zdravotní pojišťovny

Úryvek

“Příjmy veřejných rozpočtů v ČR
Veřejné příjmy
1) úvěrové (státní a obecné cenné papíry, úvěry atd.)
2) neúvěrové:
a) nedaňové
- povinné příspěvky do státní fondů (kinematografie, vinařský fond)
- poplatky (správní a soudní poplatky, dálniční známka)
- výnosy z majetku (př. prodej ČEZu)
b) daňové (v roce 2000 tvořily 92% veřejných příjmů)
- daně přímé (z příjmů, z majetku)…2 8% příjmů státního rozpočtu
- nepřímé (ze spotřeby, DPH) …31 %
- ostatní (sociální a zdravotní pojištění, místní daně) …40 %
Přímé daně…uvaleny na důchod přímo
a) Daně z příjmů (25,2% SR)
- daň z příjmů fyzických osob (53 %)
- daň z příjmů právnických osob (47 %)
b) Majetkové daně (2,8 % SR)
- daně z nemovitostí ((24,4 %)
• daň z pozemků
• daň ze staveb
- daně převodové (48,2%)
• daň dědická (0,5 %)
• daň darovací (4 %)
• daň z převodu nemovitostí (95,5 %)
- daň silniční (27,4%)…jediná daň uvalená na movitou věc, zatím platí pouze PO a FO využívající auto k podnikání"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47e903c535fba.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Dan_soust_CR.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse