Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura látek

Struktura látek


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se zaobírá strukturou látek od nejmenších elementárních částic až po soustavy látek. Práce popisuje atomy, molekuly a ionty.

Obsah

1.
Hmota
1.
Formy hmoty
2.
Elementární částice
3.
Mikročástice
3.
1. Atomy
3.
2. Molekuly
3.
Ionty
4.
Čisté látky
5.
Soustavy
5.
1. Llátková soustava
5.
2. Složky soustav
5.
3. Otevřené soustavy
5.
4. Uzavřené soustavy
5.
Izolované soustavy
5.
6. Homogenní soustavy
5.
7. Heterogenní soustavy
6.
Separační metody

Úryvek

"HMOTA-existuje nezávisle na našem vědomí
-formy hmoty- látky-má přetržitou strukturu
-stavební jednotkou jsou samostatné částice (protony, neutrony,
elektrony)
-liší se druhem a uspořádáním částic
-pole-má nepřetržitou strukturu
-stavební jednotky jsou kvanta
-všechny formy hmoty mají dualistický charakter-nemohou bez sebe existovat

ELEMENTÁRNÍ ČÁSTICE=základní stavební částice látek
-existuje jich více než 100
-elektron-e-
-má záporný náboj
-tvoří obal atomu
-klidová hmotnost- 9,1.10-31 kg
-náboj- -1,6.10-19 C
-kvarky-základní stavební jednotky protonů a neutronů
-6 typů kvarků
-ke každému kvarku existuje antikvark=kvark z antihmoty
-protony-p+
-společně s neutrony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají kladný náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg
-náboj- 1,6.10-19 C
-neutrony-n0
-společně s protony tvoří jádro atomu
-označujeme je jako nukleony
-mají neutrální náboj
-klidová hmotnost – 1,67.10-27 kg"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55c487a1d6480.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
struktura_latek.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse