Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Struktura pracovních míst v Náměšti nad Oslavou

Struktura pracovních míst v Náměšti nad Oslavou

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá strukturou pracovních míst v obci Náměšť nad Oslavou. Rozděluje tamní obyvatelstvo do tří základních sektorů ekonomiky (primární, sekundární, terciérní). Vypočítává podíly jednotlivých sektorů na počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva ve vybrané obci, které následně přepočítává na počet zaměstnaných. Pro zjednodušení přijímá autor hypotézu, že nezaměstnaní mají stejnou strukturu podle sektorů jako zaměstnaní. V závěru pak slovně prezentuje výsledek s vyhodnocením zjištěných faktů.

Obsah

1.
Zadání
2.Tabulky
2.1.
Struktura zaměstnanosti v sektorech pro obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou pro rok 2001
2.2.
Absolutní počty pracujících v obcích s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou pro rok 2001
3.
Grafy
3.1.
Absolutní počty obyvatel pracujících v jednotlivých odvětvích
3.2.
Struktura ekonomicky aktivních podle odvětví
4.
Zhodnocení

Úryvek

"Závěr
Celkově na území obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou žije 5 748 ekonomicky aktivních obyvatel.Z toho 680 obyvatel které odpovídají 11,8% pracuje v primárním sektoru, 2225 obyvatel v sektoru sekundárním a zbytek činící 2843 obyvatel zastupuje sektor terciérní.
Dle předešlých čísel je jasné, že nejvíce obyvatel našlo uplatnění v sektoru terciérním a to přes 49% .Tento fakt poukazuje nejen na celorepublikový ale i celosvětový ráz, kterým se upíná struktura ekonomicky aktivních obyvatel.
Ve vyspělých zemích je nejvíce lidí zaměstnáno v sektoru terciérním a i když můžou nastat případy ,kdy při regionálním zkoumání některé oblasti vyspělých státu tento fakt není patrný,například umístěnou zemědělskou výrobou v okolí velkých měst, u obcí obce s rozšířenou působnosti Náměšť nad Oslavou nic podobného nenastalo.
Ve skladbě ekonomicky aktivního obyvatelstva dle odvětví se odrazily především změny devadesátých let,od kdy dochází k zmenšování se počtu lidí zaměstnaných v zemědělství a nárůst pracovních míst ve službách a vědě.
Nejvíce lidi zaměstnaných v primárním sektoru bylo v roce 2001 v obci Čikov, kde bylo zaměstnáno přes 36% obyvatel, dále pak v obci Okarec s 32% zaměstnanými v primárním sektoru.Nejmenší zaměstnanost v tomto sektoru byla zjištěna u obcí Náměšť nad Oslavou( 6%), ale především u obce Rapotice,kde hodnota ukazatele činila 4,4%.
V sekundárním sektoru pracovalo více než 50% lidí v obcích Hartvíkovice, Kramolín Kuroslepy, Mohelno a Pucov. V ostatních obcích se počet zaměstnaných v tomto sektoru pohyboval okolo 1/3 všech zaměstnaných.Nejméně obyvatel pracujících v sekundárním sektoru bylo v obci Zahrádka(27,6%).
V terciérním sektoru v roce 2001 nejvíce lidí pracovalo v obci Náměšt nad Oslavou.Je to dáno především počtem obyvatel žijících v této obci ,centrální polohou, sídlem mnohých úřadů a také svou kulturní tradicí.Dalšími obcemi s vysokým počtem obyvatel pracujících v terciéru jsou Rapotice a Kralice nad Oslavou.
Z práce je patrné, že se zvyšujícím se počtem obyvatel se také mění struktura zaměstnanosti ve prospěch terciérního sektoru.
Celkově zaměstnaných v obcích obce s rozšířenou působnosti Náměšť nad Oslavou bylo 5572.V priméru bylo zaměstnáno 658 osob, v sekundéru bylo zaměstnáno osob 2156 a v terciéru 2758.
Nejvíce osob v primárním sektoru je zaměstnáno v obci Náměšť nad Oslavou, kde je zaměstnáno 140 osob z celkového počtu 2333 zaměstnaných.Co se týče absolutního počtu,tak obec Náměšť nad Oslavou vévodí ve všech sektorech.Za ní se umisťují obce Kralice nad Oslavou a Mohelno."

Poznámka

Práce je z převážné části založena na tabulkách a grafech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10115
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse