Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 3

Struktura, vlastnosti a chování p3-p1 a jejich sloučenin 3


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků p1 skupiny.

Obsah

1.
Fyzikální a chemické vlastnosti
2.
Výskyt
3.
Příprava, výroba a použití
4.
Sloučeniny

Úryvek

"Fyzikální a chemické vlastnosti:
BOR – Od ostatních prvků skupiny se odlišuje, projevuje diagonální podobnost s křemíkem. Má vlastnosti polovodiče, není za běžných podmínek příliš reaktivní. Vyznačuje se vysokou teplotou tání a vysokou tvrdostí. Vyskytuje se ve čtyřech alotropických modifikacích (tři krystalické + amorfní), v nichž jsou atomy vázány v mnohastředových útvarech. Nejběžnější je tetragonální bor. Krystalický bor je velmi tvrdá, kovově lesklá, šedočerná látka, elektricky jen slabě vodivá. Vazby vytváří kovalentní, nejčastěji je trojvazný nebo čtyřvazný. Má vysokou ionizační energii (kationty B3+ se téměř nevyskytují). Bor a jeho sloučeniny barví plamen intenzivně zeleně.
HLINÍK – Hliník je stříbrolesklý, lehký, netoxický, dobře kujný a tažný kov. Má velkou tepelnou i elektrickou vodivost. Je značně neušlechtilý a velmi reaktivní, ale odolává vzdušné korozi v důsledku tvorby kompaktní vrstvy oxidu na povrchu. Může být až šestivazný, díky malé elektronegativitě vytváří polární kovalentní vazby. Je amfoterní – s kyselinami (kromě koncentrované kyseliny dusičné, která ho pasivuje) reaguje za vzniku hlinitých solí a vývoje vodíku ( ) a s roztoky hydroxidů poskytuje hydroxohlinitany ( [ ( ) ] ). Hoří bíle."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5640cbf2e96ec.zip (424 kB)
Nezabalený formát:
7._Struktura__vlastnosti_a_chovani_p3_p1_a_jejich_sloucenin_III.pdf (438 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse