Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování přechodných prvků

Struktura, vlastnosti a chování přechodných prvků


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce pojednává o třídění, vlastnostech, výrobě a použití přechodných kovů. Podrobně rozebírá výrobu železa.

Obsah

1.
Úvod
2.
Triáda železa
2.1
Výroba železa
3.
Triáda lehkých platinových kovů
4.
Triáda těžkých platinových kovů
5.
Skupina mědi
6.
Skupina zinku

Úryvek

"Struktura, vlastnosti a chování přechodných prvků nazýváme je d-prvky, protože jejich valenční elektrony obsazují orbitaly ns1-2 a (n-1)d1-10, kde n nabývá hodnot 4 až 7, orbitaly obsazují nepravidelně - např.: Cr(Ar): 4s1 3d5 mají kovové vlastnosti (vodivost, vzájemně tvoří slitiny,…), mají menší atomový poloměr než s-prvky v příslušné periodě a vysokou hustotu, s výjimkou zinku, kadmia a rtuti jsou tvrdé a mají vysoké teploty tání a varu jejich ionty a sloučeniny jsou barevné, protože pohlcením viditelného světla dochází snadno k přechodům d-elektronů mezi blízkými hladinami – jen ionty s úplně prázdnými (Sc3+)nebo plnými (Cu+) d-orbitaly jsou bezbarvé typickým rysem chemie d-prvků je schopnost vystupovat v mnoha různých oxidačních číslech. Tuto vlastnost vykazují v důsledku přítomnosti více valenčních elektronů, které se mohou uspořádávat do mnoha podobných energetických stavů na d-orbitalech.
o nejsou výjimkou oxidační stavy silně kladné, formálně až 8+ (sloučeniny osmičelé) ani silně záporné oxidační stavy (ferridy) často tvoří koordinační sloučeniny většina přechodných prvků se nachází v přírodě v sloučeninách (oxidy, sulfidy, uhličitany, křemičitany atd.) ušlechtilé nebo málo reaktivní prvky se nachází v přírodě ryzí nebo ve slitinách (Pt, Pd, Au …) mezi důležité skupiny patří:
o triáda železa – železo (Fe), kobalt (Co), nikl (Ni)
o triáda lehkých platinových kovů – ruthenium (Ru), rhodium (Rh), palladium (Pd)
o triáda těžkých platinových kovů – osmium (Os), iridium (Ir), platina (Pt)
o skupina mědi – měď (Cu), stříbro (Ag), zlato (Au)
o skupina zinku – zinek (Zn), kadmium (Cd), rtuť (Hg)."

Poznámka

Práce obsahuje vzorce a obrázky o rozloze cca půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bf5a3a817c8.zip (505 kB)
Nezabalený formát:
Struktura__vlastnosti_a_chov_n__p_echodn_ch_prvk_.pdf (524 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse