Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin 1

Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin 1


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků s1 skupiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fyzikální a chemické vlastnosti
3.
Výskyt
4.
Příprava, výroba a použití
5.
Sloučeniny

Úryvek

"8. Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin
s1 = alkalické kovy (pro silnou zásaditost svých hydroxidů)
 prvky 1. skupiny, lithium Li, sodík Na, draslík K, rubidium Rb, cesium Cs, francium Fr
 Mají ve valenční sféře jediný, snadno odštěpitelný elektron (mají velmi nízké hodnoty ionizační energie i elektronegativity). Vystupují v jediném oxidačním čísle I.
 Alkalické kovy vytvářejí ve sloučeninách většinou iontové vazby, jen u lithia převažují vazby kovalentní.
 Mají nízké teploty tání i varu a nízkou hustotu – sodík a draslík plavou na vodě, lithium i na petroleji. Tyto vlastnosti jsou způsobeny slabou kovovou vazbou.
 Jsou na řezu lesklé, lesk však rychle ztrácejí reakcí se vzduchem a vodou.
 Alkalické kovy jsou velmi reaktivní a reaktivita s protonovým číslem ještě vzrůstá. Protože reagují s mnoha složkami atmosféry – kyslíkem, vlhkostí i CO2, musí se uchovávat pod inertními kapalinami jako je petrolej.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
LITHIUM – Je to stříbrolesklý tažný kov, je z alkalických kovů nejtvrdší, má nejvyšší teploty tání a varu a je nejméně reaktivní. Na vzduchu se pasivuje vznikem vrstvičky oxidu a nitridu lithného. Má nejmenší hustotu ze všech kovů. Chemicky se podobá spíše hořčíku, tzv. diagonální podobnost – jeho hoření vznikají oxidy (z ostatních alkalických kovů vznikají peroxidy nebo hyperoxidy), jeho sloučeniny jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech (kovalentní vazby). Plamen barví karmínově."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5641ff4a095c8.zip (417 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vlastnosti_a_chovani_s2_s1_a_jejich_sloucenin_I.pdf (431 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse