Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin 2

Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin 2


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato práce prochází základní fyzikální a chemické charakteristiky, přípravu, použití a sloučeniny prvků s2 skupiny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fyzikální a chemické vlastnosti
3.
Výskyt
4.
Příprava, výroba a použití
5.
Sloučeniny

Úryvek

"8. Struktura, vlastnosti a chování s2-s1 a jejich sloučenin
s2 = kovy alkalických zemin
 2. skupina: beryllium Be, hořčík Mg + kovy alkalických zemin (vápník Ca, stroncium Sr, baryum Ba, radium Ra), oxidy čtyř těžších prvků se dříve pro svůj výskyt v přírodě nazývaly zeminy a odtud pochází historický název celé skupiny
 Všechny prvky druhé skupiny mají ve valenční vrstvě 2 elektrony a také jediné stejné oxidační číslo II, ale některými vlastnostmi se od sebe výrazně liší
 Jsou stříbrolesklé, neušlechtilé a až na beryllium měkké
 Jsou velmi reaktivní a mají silné redukční vlastnosti. Jejich reaktivita stoupá s protonovým číslem. Např. s vodou beryllium nereaguje vůbec, hořčík jen za varu, vápník zvolna za běžných teplot a ostatní kovy reagují bouřlivě. Vznikají hydroxidy a vodík.
Fyzikální a chemické vlastnosti:
BERYLLIUM – Je to poměrně tvrdý (rýpe do skla) a křehký kov, s lepší mechanickou pevností než železo a přitom je lehčí než hliník. Je nejméně reaktivním kovem ze skupiny, na vzduchu se pokrývá vrstvičkou oxidu a ztrácí lesk. Má vysokou teplotu tání, je tažný za červeného žáru. Vede špatně elektrický proud a teplo. Je jedovatý."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5642019997286.zip (315 kB)
Nezabalený formát:
Struktura_vlastnosti_a_chovani_s2_s1_a_jejich_sloucenin_II.pdf (327 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse