Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Struktura, vlastnosti a význam nenasycených uhlovodíků

Struktura, vlastnosti a význam nenasycených uhlovodíků


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na strukturu, vlastnosti a význam nenasycených uhlovodíků. Práce obsahuje například alkeny, alkadieny, alkiny.

Obsah

1
Úvod
2.
Alkeny
2.1
Zástupci
3.
Alkadieny
3.1
Zástupci
4.
Alkiny
4.1
Zástupci

Úryvek

"16. Struktura, vlastnosti a význam nenasycených uhlovodíků
Úvod
Nenasycené uhlovodíky ve svých molekulách obsahují vícenásobné vazby, jejich hybridní stav se může zvětšit, proto se nazývají nenasycené. Kromě vazby σ (vzniká obsazením vazebného molekulového orbitalu σ, který je charakterizován velkou elektronovou hustotou na spojnici dvou atomových jader atomů účastnících se dané vazby) obsahují ještě vazby π. Ta vzniká překryvem dvou orbitalů tak, že největší elektronová hustota není na spojnici jader obou atomů účastnících se vazby, ale nad nebo pod touto spojnicí (překrývající se stojaté osmičky). Přímo na spojnici obou jader je elektronová hustota nulová. Tato vazba je pohyblivá (delokalizovaná). Mohou vzniknout dva orbitaly π se stejnou energií (takovým orbitalům se pak říká degenerované orbitaly). Vazba π je slabší než vazba σ, podílí se na vzniku vícenásobných vazeb, proto jsou sloučeniny s vícenásobnými vazbami reaktivnější (ALE: vícenásobná vazba je kratší a pevnější, to, že je molekula reaktivnější znamená, že se vícenásobná vazba snadno mění na jednodušší, nikoli že je snadnější ji rozbít úplně)."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a vzorečky o rozsahu cca jedné a půl stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5628f0edd8071.zip (563 kB)
Nezabalený formát:
struktura_vlastnosti_a_vyznam_nenasycenych_uhlovodiku.pdf (582 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse